Tıp elektroniği teknisyeni

11

Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için sağlık personelini bilgilendiren kişidir.


GÖREVLER


– Kalp, beyin gibi organların çalışma şekillerini kaydeden EEG ve EKG cihazlarının tüm elektronik devreleriyle ilgili çalışmalar yapar,
– Kan akışı ve kan miktarı ölçümü yapan cihazların elektronik devreleri üzerinde çalışmalar yapar, elemanlarını tanır, meydana gelecek arızaları giderir,
– Cihazların periyodik (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) bakımlarını yapar,
– Cihazları test eder, kalibrasyon ayarlarını yaparak kullanıma hazır olmasını sağlar,
– Cihazların yedek parça veya eleman ihtiyacını belirler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Çeşitli kataloglar, elektronik ve mekanik test aletleri, güç kaynağı, gaz ölçüm cihazları, narkoz test cihazı, anestezi test cihazı, kimyasal test cihazı, çalıştırma talimatnamesi,
– Kaynak tabancası, havya, eğe, pense, tornavida, mengene,
– Tezgah, çalışma masası, bilgisayar,
– Bakımını yaptığı alet ve cihazlara ait bakım ve kullanım talimatnameleri veya kataloglar,
– Bilgisayar ve yazılım programları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıp Elektroniği Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– Alet ve makinelere ilgili ve mekanik ilişkileri algılayabilen,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Dikkatli ve sakin,
– Görme ve işitme organları sağlam kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıp Elektroniği Teknisyenleri sağlık kuruluşlarının teknik bakım bölümlerinde, tıbbi cihaz yapan fabrikalarda, tıp cihazları tamir ve bakım atölyelerinde veya servislerinde görev yaparlar. Görev ortamı aydınlık ve temizdir. Gürültü oranı fazla değildir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İş bulma olanakları oldukça geniştir. Hastanelerde, laboratuvarlarda, tıp cihazı satan ve imalatını yapan şirketlerde, Sağlık Bakanlığı’nın illerde bulunan bölge tamirhane ve depo müdürlüklerinde iş bulma olanağı vardır.
Kadınların oranı toplam çalışanlar içerisinde %30 civarındadır.


Ülkemizde tıp alanında, elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaştığından, bu alandan mezun olanlar, aranan elemanlardır.
Bu alandan mezun olarak teknisyen unvanını alan kişiler, yukarıda sayılanların dışında, kendi servislerini kurmak ve bu cihazların pazarlamasını yapmak olanağına da sahiptirler.
Meslekte işsiz kalınması halinde, temel elektronik bilgisi alınmış olduğundan, elektronik ile ilgili diğer bütün dallarda çalışma olanağı vardır.


GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Tıbbi uygulamalar içinde çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavilerinde kullanılan cihazlar sürekli gelişme göstermiş ve bir takım elektronik donanımları da bünyesine almıştır. Bu tür tıbbi cihazları kullanacak, bakım ve onarımları ile kalibrasyon işlemlerini yapacak kişilerin, amaca uygun ölçüde tıbbi ve elektronik bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.
Ülkemizde de, tıp alanında elektronik cihaz ve sistemlerin kullanımı süratle yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, yeni kurulan kurum, kuruluş ve hastanelerde bu tür cihazların sayıları her geçen gün artış göstermektedir. Tıp bilimindeki ilerlemelere paralel olarak, tıp elektroniği de gelişme göstermektedir.
Ülkemizdeki tıbbi cihazların üretimi sınırlı sayıda olup, %80’i yurt dışından getirilmektedir. İleriki yıllarda, bu cihazların imali ülkemizde yaygınlaşacağından, alanda görülen teknik eleman açığı daha da büyüyecek ve çalışacak elemanlara gereksinim doğacaktır.
Otomasyona bağlı olarak, bu meslek dalında çalışacak elemanların daha teknik donanımlı olmaları gerekecektir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
– Aydın Mimar Sinan Anadolu Teknik Lisesi Tıp Elektroniği bölümü,
– Eskişehir Tepebaşı Anadolu Teknik Lisesi,
– Kocaeli Gebze Teknik Lisesi,
– Kocaeli Gebze Anadolu Teknik Lisesi Tıp Elektroniği
bölümü ismiyle verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu bölümün ismi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı olarak değiştirilmiş olup bu alanın altında Tıbbi Görüntüleme Sistemleri, Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları, Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt Cihazları, Tıbbi Laboratuvar ve Hasta Dışı Uygulama Cihazları isimli dallarda verilmeye başlanmıştır. Bu dallar hakkında bilgi edinmek için bakınız genel eğitim-öğretim bilgi dosyaları. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler bu değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Anadolu Teknik Liselerinde eğitim görmek için;
-İlköğretim okulu mezunu olmak,
-Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmak,
-Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunması gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi; 4 yıldır. Hazırlık sınıfında; Türkçe, İngilizce, Beden Eğitimi ve seçmeli ders vardır. 2. dönemde İngilizce ders saatleri içerisinde 1 saat Matematik, 1 saat Fen Bilgisi dersi verilir. Hazırlık sınıfında başarılı olmak esastır. Başarılı olamayanlara sınıf tekrarı yoktur.
Öğrencilere; el tesviyeciliği, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatı, temel elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında teknisyenlik düzeyinde yeterlilik kazandırılmaktadır. Cihazların; kullanım, bakım ve onarımlarını, kalibrasyon işlemlerini yapabilecek kişilerin bu alanla ilgili mekanik, elektronik ve tıp bilgileri ile donatılmış olması, her cihazın yapısını oluşturan elemanların özellikleri ile fonksiyonlarını, bu cihazların kullanılmasını ve cihazların ölçeceği tıbbi verileri bilmeleri gerekmektedir.
1. Sınıfta: Elektrik, elektronik, bilgisayar, teknik ve meslek resmi dersleri verilmektedir.
2. Sınıfta: Elektroteknik, elektronik, tıbbi fizyoloji, dijital elektronik, bioteknoloji, bilgisayar uygulamaları dersleri verilmektedir.
3. Sınıfta: Dijital elektronik, mikro işlemciler, bilgisayarla devre dizaynı, biyomedikal cihazlar 1 ve fizyolojik ölçümler dersleri verilmektedir.
4. Sınıfta: Mikro işlemciler, nükleer tıp-x ray, biyomedikal cihazlar 2 ve PLC dersleri verilmektedir.
Yukarıda belirtilen derslerden alınan bilgilerin pratik çalışmaları, laboratuvar ölçümleri ve projeler bütün dönemlerde alınan atölye ile laboratuvar dersi içinde yer almaktadır. Ayrıca pratik çalışma için, atölye dersi saati içinde çeşitli sağlık kurumlarına gidilerek buradaki çalışmalar izlenmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
– Daha önceki yıllarda anadolu teknik liselerinin Tıp Elektroniği bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomosyon, Endüstriyel Otomosyon (Uzaktan Eğitim), Enerji, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralleri, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santallerde Enerji Üretimi, Protez ve Ortez, Elektronörofizyoloji, Odyometri, Optisyenlik önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Elektronik Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Mezun olanlara, 3308 Sayılı Kanun’a göre doğrudan “işyeri açma belgesi” verildiğinden, işyeri açabilirler.
Kamu kuruluşlarında, başta atölye şefi olmak üzere, benzer idari kadrolara yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar. Özel firmalarda staj yapanlar ise asgari ücretin tamamını ya da daha fazlasını alabilmektedirler.
İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanır, hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
Kamu kuruluşlarında teknisyen unvanı altında net asgari ücretin 2-3 katı ücret almaktadırlar.
Özel firmalarda net asgari ücretin 5-8 katı ücret alınmaktadır.
Kendi işyerini açanlar, yaptıkları iş oranında, değişik miktarlarda kazanç sağlayabilirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

1 YORUM

  1. bu bölüme sınavsız geçiş ile girebilirmiyim cevabınızı bekliyorum mail gönderirseniz sevirim şimdiden teşekkürler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here