Tıp sekreteri

Sağlık hizmetlerinin verildiği kamu ve özel sağlık kuruluşları, doktor muayenehaneleri vb. yerlerde sekreterlik görevini yerine getiren kişidir.


GÖREVLER


– Bağlı olarak çalıştığı yöneticiye daha önce planlanmış işleri hatırlatır,
– Hastalara randevu verir,
– Gelen hastaları, hasta yakınlarını ve diğer misafirleri karşılar,
– Telefon görüşmelerinin yapılmasını sağlar, arayanları not alır,
– Gelen yazıları alır, kaydeder ve yöneticiye ulaştırır,
– Yazılması gereken yazıları yazar, gerekirse çoğaltır, gönderir, dosyalar,
– Büronun temizliğini yaptırır. Gerekiyorsa misafirlerin ağırlanması işini yapar,
– Çalıştığı yer doktor muayenehanesi ise doktorların kullandığı cihaz ve malzemeleri hazırlar,
– Büro için gerekli araç ve gerecin sağlanmasına çalışır, büro makinelerinin bakım ve onarımını yaptırır,
– Özel sağlık kuruluşlarında çalışıyorsa gerekli durumlarda hasta muayene ücretlerini tahsil eder, makbuz keser.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Kırtasiye malzemeleri (kağıt, kalem vb.),
– Bilgisayar, fax, telex, daktilo, fotokopi ve hesap makinesi,
– Telefon ve diğer büro malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tıp Sekreteri olmak isteyenlerin;
– Ayrıntılara dikkat edebilme yeteneğine,
– Güçlü görsel ve işitsel belleğe sahip,
– Sır saklayabilen, sorumluluk sahibi,
– Nazik, güler yüzlü,
– Problemler karşısında çabuk karar verebilen ve mantıklı düşünebilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tıp Sekreteri büroda görev yapar. Çalışma saatleri genellikle düzenlidir. Ancak, birlikte çalıştığı kişinin iş yoğunluğuna bağlı olarak hafta sonu çalışması veya akşam geç saatlere kadar çalışma söz konusu olabilir. Çalışmalarında hem veriler (yazılar vb.), hem de insan ilişkileriyle ilgilidir. Çalışırken yöneticilerle ve ziyaretçilerle iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olduğundan iş bulma olanağı oldukça geniştir. Meslek elemanları hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında, tıbbi laboratuvarlarda ve doktor muayenehanelerinde çalışma imkanına sahiptirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi;
– Sağlık Meslek Liselerinin Sağlık alanı “Tıbbi Sekreterlik” dalında,
– Meslek Liseleri, Teknik Liseler, Anadolu Meslek Liseleri ve Anadolu Teknik Liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Tıp Sekreterliği dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Sağlık meslek, anadolu meslek, anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Eğitimde genel olarak okutulan dersler; genel kültür dersleri ile meslek dersleridir.
Meslek dersleri; Daktilografi, Bilgisayar, Halkla İlişkiler, İş Psikolojisi, Sekreterlik Uygulamaları, Ekonomi, Dosyalama Teknikleri, Etkili Anlatım Teknikleri, Görünüm ve Davranışsal Bütünlük, Büro Otomasyon Sistemleri, İşletme Bilgisi, Büro Makineleri Bakım ve Onarımı, Muhasebe, Stenografidir.


MESLEKTE İLERLEME
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları istedikleri takdirde Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Hastane Yönetimi Organizasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Diş Teknik Sekreterliği, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama önlisans programlarına;
– Meslek liselerinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı Tıp Sekreterliği dalından mezun olanlar ise istedikleri takdirde, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açıköğretim), Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları, Orta Kademe Yöneticilik, Diş Teknik Sekreterliği, Hastane Yönetimi ve Organizasyon, Odyometri, Optisyenlik, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim), Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin, Büro Yönetimi Öğretmenliği, İnsan Kaynakları Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Y.O.), Sağlık Yönetimi (Uygulamalı Bilimler Y.O.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
Yenilikleri kurs vb. yollarla takip ederek kendilerini geliştirerek yönetici sekreter olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler son sınıfta 3308 Sayılı Kanun hükümleri gereğince haftada iki gün teorik eğitimlerini okulda, üç gün uygulamalı eğitimlerini işyerinde görmektedirler. İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilere ilgili işyerince asgari ücretin en az %30’u oranında ücret ödenmektedir.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özel veya kamu işyeri olmasına göre değişmektedir. Özel işyerlerinde ücret anlaşmaya göre değişmekte, ilk başlayışta genellikle asgari ücret uygulanmaktadır. Ancak işyerinde gösterilen performans ve kıdeme göre ücretlerde artışlar olmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here