Trikotaj öğretmenliği

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Trikotaj konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Trikotaj öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defterleri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Trikotaj makineleri ve cihazlar,
– Çeşitli dikiş makineleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Trikotaj öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Trikotaj öğretmeni olmak isteyenlerin;
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Renkleri ayırdedebilen,
– Ellerini ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Makineleri çalıştırmaktan hoşlanan,
– Uzun süre ayakta çalışabilecek fiziki güce sahip,
– Dikkatli ve titiz,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– Öğrenciler üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Kendini geliştirme istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Trikotaj öğretmeni atölyelerde ve sınıflarda görev yapar. Öğretmenlik görevini çoğunlukla ayakta yürütür. Çalışma ortamı iyi aydınlatılmış, tozlu ve gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu M.E.B. bağlı kız meslek liseleri, Anadolu kız meslek liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüsü, pratik kız sanat okulu ve halk eğitim merkezleri vb.) trikotaj branşında ders verirler.
Mesleğe yönelik eğitim sunan özel eğitim kurumlarında, özel sektörde giyim endüstrisi ile ilgili atölyelerde çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Olanakları elverenler kendi işyerlerini açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
Gazi Üniversitesi Yaygın Eğitim Fakültesi “Trikotaj Öğretmenliği” bölümünde verilmekte iken, bu bölüme artık öğrenci alınmaması nedeniyle, D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Trikotaj Öğretmenliği” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Trikotaj Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sözel (SÖZ) ” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Trikotaj Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin
– Dekoratif El Sanatları,
– El Sanatları / El Sanatları ve Çiçek / El Sanatları Teknolojisi,
– Örme Hazır Giyim,
– Tekstil Konfeksiyon,
– Trikotaj
Bölümlerinden mezun olanlar “Trikotaj Öğretmenliği” lisans programına yerleştirilirken ilgili ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları 0.65 ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Çiçek-Örgü-Dokuma”, “Örme/Trikotaj” ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Trikotaj Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde okutulan temel dersler şunlardır: Trikotaj Temel Teknikleri, Mesleki Makine Teknolojisi, Trikoda Birleştirme Teknikleri, Trikotaj Süsleme Teknikleri, Çocuk Giysileri Yapım Teknikleri, Triko Ev Aksesuarları Yapım Teknikleri, Triko Kadın Giysileri Yapım Teknikleri, Triko Giyim Aksesuarları Yapım Teknikleri, Trikoda Örgü Analizi, Trikotajda Ürün Tasarımı, Triko Erkek Giysileri Yapım Teknikleri, Trikotaj Teknikleri ile Üretim, Trikotaj Eğitim ve Öğretiminde Metodoloji, Fantazi Triko Giyim Yapım Teknikleri.
Ayrıca; fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarıyıl “Öğretmenlik Uygulaması” yaparlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olanlar a “Eğitim Yöneticiliği” yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeri göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlayarak, maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
Ayrıca, her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel sektörde ise ücretler değişkenlik göstermektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here