Tübitak proje desteği 300 bin lira

TÜBİTAK, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda üniversite ve kamu araştırma
kurumlarının yürüteceği ürün ve sürece dönük projelere üst limiti 300 bin TL
olan yeni destek programı başlattı.

TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı kapsamında
proje giderlerinin yüzde 75’i TÜBİTAK tarafından hibe olarak verilecek, geriye
kalan yüzde 25’i ise KOBİ tarafından karşılanacak.

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele ”Proje Teşvik
İkramiyesi” üniversite ve kamu araştırma kurumuna ”Proje Kurum Hissesi”
ayrıca ödenecek.

1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girecek programa proje başvurular 1
Ağustos’tan itibaren alınacak.

Tübitak proje destekleri

AA muhabirinin TÜBİTAK yetkililerinden aldığı bilgiye
göre, kurumun başlattığı TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi
Destek Programı
ile üniversite ve kamu araştırma kurumlarındaki bilgi
birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece
dönüştürülmesi ve ardından da bu bilgi birikiminin KOBİ’lere aktarılarak
ticarileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tübitak proje destekleri : 1 Haziran 2011 tarihinde
yürürlüğe girecek programa proje başvuruları 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle
online alınmaya başlanacak.

KOBİ’lerin müşteri kuruluş, üniversite-kamu araştırma kurumlarının ise
yürütücü kuruluş olarak ortak başvurması gereken programa, yılın herhangi bir
günü proje başvurusu yapılabilecek.

Program kapsamında, proje bütçesi için üst sınır 300 bin TL ve destek süresi
proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlendi . Proje giderlerinin
yüzde 75’i TÜBİTAK tarafından hibe olarak verilecek, geriye
kalan yüzde 25’i ise KOBİ tarafından karşılanacak.

Proje bütçesi üst sınırı olan 300 bin TL’nin haricinde, TÜBİTAK tarafından
ayrıca projede görev alacak proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı
personele ”Proje Teşvik İkramiyesi’‘ üniversite ve kamu
araştırma kurumuna ”Proje Kurum Hissesi” ayrıca ödenecek.

Desteklenmesine karar verilen projeler için, proje bütçesinin yüzde 75’ini
TÜBİTAK, yüzde 25’ini ise KOBİ, proje bütçe takvimine uygun olarak üniversite ya
da kamu araştırma kurumuna ait proje özel hesabına aktaracak.

KOBİ’LER DESTEKLE AR-GE YAPACAK
Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’ini
oluşturan KOBİ’lerin ar-ge ve yenilik yolu ile yarattıkları ekonomik katma
değerin arttırılması büyük önem taşıyor.

KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin kendi ana
faaliyet alanlarından farklı bir disiplinde olması, bu faaliyetler için
yapılması gereken ek yatırımın ekonomik olmaması ve ar-ge insan kaynağı
yetersizliği ile Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliği ve üniversitelerdeki
bilgi birikiminin ve gerçekleştirilen ar-ge çalışmalarının çıktılarının sanayiye
aktarılması istenilen düzeyde yapılamıyor.

Bu noktalardan hareketle TÜBİTAK tarafından KOBİ’lere yönelik olarak çeşitli
destek mekanizmaları geliştiriliyor.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 22. Toplantısı’nda onaylanan Ulusal
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016’nın stratejik amaçlarından biri
olarak öne çıkan ”Ulusal Yenilik Sistemi İçerisindeki KOBİ’lerin Rolünün
Güçlendirilmesi” kapsamında, kendi bünyesinde ar-ge yetkinliğine sahip olmayan
KOBİ’lerin ar-ge ihtiyaçlarının üniversite ve kamu araştırma enstitülerinden
karşılanmasında kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması bir strateji olarak
belirlendi.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
bünyesinde yürütülecek programa ilişkin proje başvuru ve değerlendirme formları
ile ayrıntılı bilgi, http://www.teydeb.tubitak.gov.tr
adresinde yer alıyor.
”TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek
Programı” kapsamında proje giderlerinin yüzde 75’i TÜBİTAK tarafından hibe
olarak verilecek, geriye kalan yüzde 25’i ise KOBİ tarafından karşılanacak.

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele ”Proje Teşvik
İkramiyesi” üniversite ve kamu araştırma kurumuna ”Proje Kurum Hissesi”
ayrıca ödenecek.

1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girecek programa proje başvurular 1
Ağustos’tan itibaren alınacak.
AA muhabirinin TÜBİTAK yetkililerinden aldığı
bilgiye göre, kurumun başlattığı ”TÜBİTAK 1505 KOBİ Yararına Teknoloji
Transferi Destek Programı” ile üniversite ve kamu araştırma kurumlarındaki
bilgi birikiminin, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda ürüne ya da sürece
dönüştürülmesi ve ardından da bu bilgi birikiminin KOBİ’lere aktarılarak
ticarileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

1 Haziran 2011 tarihinde yürürlüğe girecek programa proje başvuruları 1
Ağustos 2011 tarihi itibariyle online alınmaya başlanacak.

KOBİ’lerin müşteri kuruluş, üniversite-kamu araştırma kurumlarının ise
yürütücü kuruluş olarak ortak başvurması gereken programa, yılın herhangi bir
günü proje başvurusu yapılabilecek.

Program kapsamında, proje bütçesi için üst sınır 300 bin TL ve destek süresi
proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlendi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here