Turist rehberi

Yerli ve yabancı turistleri Türkiye’nin görülmeye değer yerlerine götüren, onlara bu yörelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren, turistlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olan kişidir.


GÖREVLER


– Yabancı turistlerin yurda girişleri sırasında, Türk turistlerin yurtdışı gezilerinde vize, pasaport, gümrük vb. işlemlerinde yardımcı olur,
– Turistlerin sağlık belgeleri, kambiyo ve döviz işlemleri, kredi kartları, haberleşme gibi gezi ile ilgili işlemlerine yardım eder,
– Hastalık, yaralanma, ölüm vb. her türlü sağlık sorunlarının çözümünde ilgili yerlerle bağlantı kurar,
– Turistleri gezi programında yer alan müzeler, tarihi binalar, antik kentler, doğal güzelliği olan yerlere götürür ve bu yerlerin özelliklerini tanıtır,
– Turistleri ülkemize özgü yemek, halkoyunları, müzik gibi kültür ürünlerini tanıyabilecekleri yerlere götürür,
– Gezi sırasında ihtiyaç duyulduğunda ilk yardım yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Haritalar (bölgesel, genel),
– Turistik ve tarihi yerleri tanıtıcı broşür dergi ve kartpostallar,
– Sözlük, kalem, not defteri, hesap makinesi vb.,
– Megafon, mikrofon ve diğer iletişim araçları,
– İlk yardım malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Turist rehberi olmak isteyen kimselerin;
– Dış görünümünün düzgün, temiz ve bakımlı olması,
– En az bir yabancı dili çok iyi konuşabilmesi,
– Yeni insanlarla tanışmaktan hoşlanması,
– Gezmeyi sevmesi,
– Değişiklikten hoşlanması,
– İnsanlarla kolay iletişim kurabilmesi,
– Saygılı, nazik, güvenilir ve güler yüzlü olması,
– Bir grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip olması,
– Konuşması düzgün, anlaşılır ve ses tonunun yumuşak olması gerekmektedir.
Rehberlik uzun süre ayakta hizmet yapmayı gerektirdiğinden sağlık yönünden bu çalışmaya engel olacak bir rahatsızlığı ile işini yapmasına engel olacak görme ve duyma bozukluğunun olmaması gerekir.
Mesleğin yürütülmesini engelleyen durumlar:
– Ülke yararına ve milli onura aykırı hareket, söz ve davranışlarda bulunmak,
– Eski eser özelliğindeki eşyanın yurtdışına kaçırılmasına yardımcı olmak,
– Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
– Rehberlik belgesinin geri alınması cezasından sonra 2 yıl içinde ikinci defa rehberlik belgesinin geri alınması cezasını işlemek.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, ören yerleri, sit alanları, antik yerleşim merkezleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalışırlar. Meslek genellikle seyahat etmeyi gerektirmektedir. Çalışma zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, gece, hafta sonu, mevsimlik çalışabilirler. Turist rehberlerinin çalışma ortamı çok değişkendir. Örneğin yazın çok sıcak, kışın çok soğuk, gürültü, toz, nem, koku bulunan ortamlarda çalışabilirler. Meslek işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla ve çok değişik meslek elemanlarıyla iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Turist rehberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, özel turizm şirketlerinde, seyahat acentalarında iş bulabilirler.
Günümüzün modern teknolojisi seyahat taşıtlarını daha konforlu hale getirmektedir. Aynı teknoloji konaklama ve dinlenme tesislerine de konforu ve lüksü getirmiştir. Turizm sektörünün turizmi çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmaları devam etmektedir. İnsanlar çalışma hayatının stresinden kurtulmak için tatili düşünmektedirler ve bazı insanlar bireysel tatilden çok organize edilmiş turlara katılmayı tercih etmektedirler. Tarihi eserleri bakımından zengin bir ülke olan Türkiye’yi özellikle yabancı turistler ziyaret etmektedir. İşte bütün bunlar bu meslekte çalışma alanının oldukça geniş olduğunu ve gelecekte de turistik bölgelerde ihtiyaç duyulacağını göstermektedir.
Bu meslekte yabancı dil en önemli unsuru oluşturmaktadır. Günümüzde İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın olarak kullanılan dillerde çok sayıda rehber bulmak mümkündür. Japonca, Rusça vb. dillerde turist rehberi sayısı az olduğundan günümüzde bu dilleri bilen turist rehberlerine ihtiyaç duyulmaktadır ve gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek, Turizm Bakanlığı’nın “Ülke Çapında” ve “Bölge Çapında” olmak üzere 2 türde açtığı “Profesyonel Turist Rehberliği” kursları ile öğretilmektedir. Ülke Çapı’ndaki kursları başarı ile bitirenler Türkiye’nin tüm bölgelerinde rehberlik yapabilirler. Bölge Çapı’ndaki kursları bitirenler ise ülkenin 7 coğrafi bölgesinden herhangi bir bölgesi için yetiştirilirler ve sadece bu bölgede rehberlik yapabilirler.
aşağıda belirtilen meslek yüksekokullarının “Turizm Rehberliği” bölümlerinde bu alanda eğitim verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Animatörlük, Host ve Hosteslik, Seyahat Acentacılığı/ Seyahat Acenteciliği, Tur Operatörlüğü, Deniz Turizmi, Otel İşletmeciliği, Otelcilik ve Turizm, Turizm bölümlerinden mezun olanlar “Turizm Rehberliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Mesleki eğitim çeşitli üniversitelere bağlı turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu turizm rehberliği bölümlerinde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Dil ” puanı almak gerekmektedir.
– Mesleği öğrenebilmek için lise veya yüksekokul mezunu olmak ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilmek gerekmektedir. Ayrıca kişinin 18 yaşını doldurmuş ve TC. vatandaşı olması gerekir. Bu şartları taşıyanların profesyonel turist rehberliği kursuna katılım için Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine müracaat ederek genel kültür, yabancı dil sözlü ve yabancı dil yazılı olmak üzere 3 aşamalı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.
– Çeşitli üniversitelere bağlı meslek yüksekokulları bünyesindeki “Turizm ve Rehberlik” programlarından mezun olanlar da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı bu kurslara katılarak “Turist Rehberliği Kimlik Kartı”na sahip olurlar ve çalışabilirler.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi ön lisans düzeyinde 2 yıl lisans düzeyinde ise 4 yıldır .
Ülke çapındaki kursların süresi en az 6 ay, bölge çapındaki kursların süresi ise en az 3 aydır. Ülke çapındaki kurslarda 6 aylık sürede toplam 240 saat, bölge çapındaki kurslarda 3 aylık sürede 120 saat teorik ders verilir. Ders saatleri resmi tatil günleri dışında o ilde uygulanan mesai saatlerinden sonra en az 45’er dakikalık iki ders saati şeklinde uygulanır.
Ülke çapındaki ve bölge çapındaki kurslarda ders grupları aynıdır. Kurslarda okutulan dersler ve saatleri şöyledir:
Ülke çapında Bölge çapında
a- Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı 25 saat 13 saat
b- Turist Rehberliği Meslek Dersi 20 ” 10 “
c- Türkiye’nin Turizm Coğrafyası 25 ” 12 “
d- Arkeolojik Bilgiler 45 ” 22 “
e- Sanat Tarihi 25 ” 13 “
f- Mitoloji 20 ” 10 “
g- Din, Folklor, Sosyoloji 35 ” 18 “
h- Türk Tarihi 25 ” 12 “
i- Edebiyat 10 ” 5 “
j- İlk yardım 10 ” 5 “
Kurs programındaki teorik derslerin bitiminden sonra ve kurs süresince yurtiçi uygulama gezileri düzenlenir. Ülke çapındaki kurslar en az 30 takvim günü, bölge çapındaki kurslar ise en az 10 takvim günüdür. Bu gezilerin tamamına katılmak zorunludur. Uygulama gezisinin tarihleri, güzergahı ve programı kursun açıldığı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Valilikçe uygun görülen teklifi ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Eğitimde verilen derslerin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi H- Ek Bilgiler bölümünde yer almaktadır.
Uygulama gezisinden sonra yurdun çeşitli yerlerinde bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak çalışan Turizm Danışma Bürolarında bir ay süreyle ücretsiz olarak çalışma zorunluluğu vardır.
Gerek üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, gerek başka bölümlerden veya liseden mezun olanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı kursa katılanlar, sonuçta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açtığı “Turist Rehberliği Sınavı”na katılmak zorundadır. Sınavda başarılı olanlara kokart verilir, vizesi 1 yıldır.


MESLEKTE İLERLEME
Turizm rehberliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Seyahat İşletmeciliği,Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberlik, Seyahat işletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği, Turist Rehberliği, Turizm ve Rehberlik bölümlerine devam edebilirler
2 yıl bölge çapında turist rehberi olarak çalıştıktan sonra ülke çapında turist rehberliği kurslarının bitirme sınavlarına katılarak başarılı olunduğu takdirde “Ülke Çapında Turist Rehberliği” yapılabilir.
Herhangi bir dilde Turist Rehberliği Kimlik Kartına sahip olup, ikinci bir dilde de rehberlik yapmak istenildiğinde, rehberlik kursları sonucunda uygulanan yabancı dil sınavına katılarak başarılı olunduğu takdirde, öğrenilen yabancı dil rehberlik kimlik kartına işlenir ve ikinci bir dilde rehberlik yapma hakkına sahip olunur.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU EĞİTİM SÜRESİNCE
Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı bürolarda, kurs süresince eğitim giderleri Turizm Bakanlığı tarafından karşılanır.
Üniversitedeki turizm rehberliği bölümünü seçen öğrencilerin masrafları kendilerine aittir.


EĞİTİM SONRASI
Kültür ve Turizm il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve turist rehberliği ile ilgili meslek kuruluşları her yıl haziran ayı sonuna kadar rehber taban ve tavan ücretleri konusunda teklif hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler. Bakanlık teklifi değerlendirerek bir yıl sonraki ocak ayından itibaren uygulanacak rehber taban ve tavan ücretini temmuz ayı sonuna kadar saptayarak ilgili kuruluşlara duyurur. Ücretler transfer, yarım gün tur, gece tur, tam gün tur, Batı Anadolu tur, Doğu Anadolu tur gibi tur türlerine göre ve yevmiye olarak belirlenir.
Rehber olarak verilen hizmetin seviyesi, tecrübe, hizmetin yapıldığı yer, mevsim ve iklim şartları, yorucu programlar, özel beceri isteyen rehberlik gibi durumlara göre ücretler değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
– Kültür ve Turizm Bakanlığı,
– Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB),
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

3 YORUMLAR

  1. Tureb in resmi web sitesinden kurs tarihlerini takip edebilirsiniz. Anadolu Lisesi Yabancı Dil bölümü mezunu olmama rağmen Milli Eğitim Turist Rehberliği bölümü mezunlarını İngilizce öğretmeni olarak çalıştırmıyor, sadece sözleşmeli öğretmenlik yapabiliyorsunuz, ikisinin prosedürleri farklıymış. Konaklama ve Seyahat İşlemeciliği öğretmenliği yapabiliyormuşuz. Zor da olsa edindiğim blgiler bu yönde, daha fazla bilgisi olan paylaşsın lütfen.

  2. ben lise yabancı dil bölümünü son sınıf öğrencisiyim.benim 2 sorum olacaktı:
    1)şimdi diyelimki ünide turizm rehberliği okuyup formasyon gibi birşey alınıp turizm rehberliği öğretmenliği olunabilir mi? tıpkı ingiliz dili ve edebiyatı okuyup formasyon alıp ing öğretmeni olmak gibi..
    2)diyelimki ünide başka bir bölüm okudum (atıyorum ingiliz ve dili edebiyatı,öğretmenlik vs vs) turizm bakanlığımım açtığı ülke çapında ve bölge çapında açtığı ‘profosynel turist rehberliği’ kurslarına katılıp kokart alma imkanım var mı? bu iki sorumu cevaplarsanız çok mutlu olurum teşekkürler..

  3. Çok teşekkür ederim çok yararlı bir bilgilendirme olmuş. fakat bu kursun sınav tarihlerini her sitede özellikle de kültür bakanlığının sitesinde aramama rağmen bulamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here