Turizm ve otelcilik grubu öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, turizm ve otelcilik ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Turizm ve otelcilik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Turizm ve otelcilik grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki turizm işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Turizm ve otelcilik grubu öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Turizm ve otelcilik grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel ve sayısal yeteneğe sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Turizm ve otelcilik grubu öğretmeni, sınıfta ve turizm işletmelerinde (otel, motel, restoran vb.) görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı genellikle sessiz ve temizdir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde, mesleki eğitim merkezlerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaparlar. (Servis teknikleri, kat hizmetleri ve uygulamaları vb. derslere girerler.)
Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
Mesleki eğitime ve turizm sektörüne eleman kazandırılması konusuna verilen önem doğrultusunda turizm otelcilik okullarında eğitici kadrosuna gereksinim duyulmaktadır. Turizm ve Otelcilik öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler ise, turizm işletmeleri, sosyal tesisler ve otellerde, seyahat acentalarında turizm elemanı işletmecisi ve yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği” ile “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) ilgili programlar için yeterli “Eşit Ağırlık-1 (EA-1)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Konaklama İşletmeciliği Öğretmeni” veya “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Deniz Turizmi, Kat Hizmetleri, Resepsiyon, Resepsiyon (Ön Büro), Ön Büro, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Mutfak, Otelcilik ve Turizm, Otel İşletmeciliği, Konaklama Hizmetleri, Seyahat Acentacılığı/Seyahat Acenteciliği, Seyahat İşletmeciliği, Tur Operatörlüğü, Turizm, bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği veya Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Meslek Liselerinin;
– Host ve Hosteslik (Otobüs), Otel Yöneticiliği, Otobüs İşletmeciliği,
Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği / Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü,Turizm,Turizm İşletmeciliği,Turizm ve Otel İşletmeciliği,Turizm ve Otelcilik,Turizm, Konaklama ve Otel İşletmeciliği,Turizm Yönetimi,Turizm ve Seyahat İşletmeciliği,Turizm Rehberliği,Ulaştırma ve Otomotiv,Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği Ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” veya “Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri:
Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri:
Genel Turizm, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Hukuk Başlangıcı, Turizm İşletmeciliği, Büro Makineleri, İstatistik, Turizm Pazarlama, Turizm Ekonomisi, Servis Bilgisi, Maliyet Muhasebesi, Organizasyon ve Yönetim, Turizm Mevzuatı, Türk Mutfağı, Halkla İlişkiler, İş Hukuku, Temel Bilgisayar, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kat Hizmetleri Yönetimi, Ön Büro Yönetimi, Animasyon, Turizm Yatırım Projeleri, Konaklama İşletmeleri, Örgütsel Davranış, Yiyecek-İçecek Yönetimi, Turizmde Dış Tanıtım, Turizm Politikası, Konaklama Yönetim Muhasebesi, Güzel Konuşma Yazma, Bar Bilgisi,
c) Mesleki Formasyon Dersleri:
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik,
Ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan Turizm öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here