Türk dili ve edebiyatı öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere Türk dili ve edebiyatı ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Türk dili ve edebiyatı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Ders araç ve gereçleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Türk dili ve edebiyatı öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip kimseler olmaları gerekir.
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Dil ve edebiyata ilgi duyan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Sözel-2 (SÖZ-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Sözel-2 (SÖZ-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim Fakültelerinin “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği” bölümünde eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitimde şu dersler verilmektedir:
a- Teorik eğitim;
Türkçe Kompozisyon, Osmanlıca, Türk Dilbilgisi, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Edebiyat Bilgileri ve Teorisi, Diksiyon, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türk Edebiyat Tarihi, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Türk Lehçeleri, Genel Öğretim Metodları, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türk Halk Edebiyatı, Batı Edebiyatı, Eski Türk Dili, Rehberlik, Özel Öğretim Metodu, Öğretmenlik Dilbilgisi, Tiyatro Bilgileri.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Üniversitelerde akademik kariyeri seçenler profesörlüğe kadar yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel öğretim kurumlarında çalışanların elde ettikleri kazanç, net asgari ücretin en az 4 katı tutarındadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here