Türk işletmeler için kuvvetli fırsatlar kapıda

1

Ticari Alacak Sigortası alanında faaliyet gösteren Coface Sigorta A.Ş.’yi
kuran ve bu ürünün özellikle yurt içinde yaygın olarak kullanılmasını hedefleyen
Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, Ticari Alacak (Kredi) Sigortası’na
olan ilginin artmasının Türk işletmelerinde riske bakış açısındaki olumlu
değişikliği gösterdiğini belirtti. Coface’ın 2010 Temmuz ayında Türkiye’nin ülke
risk notunu ‘yatırım yapılabilir’ seviyesine çıkaran uluslararası ilk kuruluş
olduğunu hatırlatan Alpergun, bugün gelinen noktada bu tespitin teyit
edildiğini, Türk işletmeler için kuvvetli fırsatların kapıda olduğunu belirtti.
Alpergun, “Buradaki kritik noktaların başında alacak yönetimi geliyor. Alacak
riskini iyi yöneten işletme hem yeni pazarlara açılabilecek hem de vade
rekabetinde güvence altında olacakları için eşit şartlar elde edebilecekler”
dedi.


YARARLANAN ŞİRKET SAYISI ARTIYOR
Coface Türkiye Belkıs
Alpergun, dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik konjonktürü iyi analiz eden Türk
işletmelerin giderek artan oranda Ticari Alacak Sigortası’ndan yararlanmaya
başladıklarını açıkladı. Günümüzde ekonomik krizlerin geçici değil; oldukça uzun
süreli etkileri olduğunu ve kesinlikle öngörülü hareket planıyla yönetilmesi
gerektiğini belirten Alpergun, ‘Avrupa krizi, genişleyerek etkili olduğu
coğrafyayı büyütebilir. Bu nedenle işletmelerimiz yeni stratejileri içerisinde
mutlaka alacaklarının yönetimi için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyorlar.
Alacak riskini doğru yönetebilmek için önce belirsizlik ortamından çıkmak
gerekir. Ayrıca bu şekilde doğal olarak yeni pazarlara açılabilir ve vade
rekabetinde güvence altında olacakları için eşit şartlar elde edebilirler”
dedi.


RİSK KELEBEK ETKİSİYLE DOĞU AVRUPA’YA SIÇRAYABİLİR
2010
yılından bu yana, yurt içi ekonomik görünümün Türkiye’de temkinli bir
iyimserlikle izlendiğini, yurt dışında ise Türkiye’nin önemli ticari partnerleri
olan Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde risk görünümünün daha negatif
hal aldığını hatırlatan Alpergun, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde
ortaya çıkan siyasi gelişmelerin ödeme performansına olumsuz etkilerinin
gözlemlendiğini ifade etti. Ekonominin durgunluk içinde bulunduğu ve borç
krizini aşmaya çalışan Avrupa ülkelerinde finansal yapısı zayıflayan şirketlerin
borçlarını ödeyemeyerek yarattıkları kayıplarda artış gözlendiğini belirten
Alpergun, “Giderek kırılganlaşan ülkelerde güçlü şirketler faaliyetlerini başarı
ile sürdürse de iflasların hemen hemen her ülkede arttığı görülüyor. Özellikle
Avrupa’nın güneyinde yer alan ülkelerde olumsuz trendlerin daha belirgin
olduğunu gözlemliyoruz. Söz konusu ülkelerde çok sert etkileri görülen
makroekonomik sıkıntıların yayılması halinde, gelişme aşamasında bulunan Doğu
Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Topluluğu ile hacimli ticaret yapan birlik
dışındaki diğer ülkelerde kelebek etkisiyle olumsuz etkilenme olasılığının
artacağı öngörülüyor” dedi. Alpergun, ticari riskin tüm ülkelerde az ya da çok
artacağı bir dönem yaklaşırken, finansal yapısı güçlü şirketlerin bu süreçleri
bir fırsat olarak kullanarak daha fazla büyüme sağlayacağının beklendiğini
sözlerine ekledi.


Sadece Coface Türkiye olarak 2008 krizinden bu güne 50 milyon TL’nin üzerinde
hasar ödemesi yaptıklarını ifade eden Belkıs Alpergun, “Bu tutar, ekonominin
kılcal damarı olarak betimlediğimiz KOBİ’lerden ana oyunculara kadar her boyutta
işletmenin dikkatini Ticari Alacak Sigortası’na vermesini sağladı. Kriz
süresince yaptığımız ödeme, Ticari Alacak Sigortası ile ilgili bilinçlenme
sağlayarak sektörü büyüttü” dedi. Tüm sektörlerde dikkat çeken düzeyde Ticari
Alacak Sigortası’na ilginin arttığını belirten Alpergun, “Yaşadığımız deneyimler
özellikle tekstil, otomotiv yedek parçası, elektrikli ev aletleri, elektronik
ürünler, makine teçhizat, kimyasal ürünler, lojistik ve turizm sektörlerinin
Ticari Alacak Sigortası’ndan önemli yararlar sağladığını ortaya koyuyor” dedi.


TÜRKİYE’DE 5 MİLYAR EURO’LUK RİSKİ YÖNETİYORUZ
Halen
Coface Türkiye olarak Ticari Alacak Sigortası hizmeti kapsamında 20 bin Türk
şirketinin üzerinde yaklaşık 5 milyar Euro’luk riski yönettiklerini kaydeden
Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, şöyle devam etti: “Coface olarak
gelişen ve büyüyen Türk ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere risk
ölçümü, ticari bilgi erişimi, müşterilere sunulan elektronik hizmetlerin
kapsamının geliştirilmesi konularında projeler geliştiriyor ve teknoloji
yatırımı gerçekleştiriyoruz. Sektörün lider kuruluşu olarak hedefimiz,
hizmetlerimizi sadece büyük şehirlerde değil ihtiyaç duyulan tüm noktalara
ulaştırmak. Bu hedef doğrultusunda, İstanbul dışındaki diğer şehirlerde bölge
temsilcilikleri projelerini hayata geçiriyoruz.”


Coface Türkiye Genel Müdürü Belkıs Alpergun, başta KOBİ’ler olmak üzere yurt
içi ve ihracat risklerini güvence altına almak isteyen her sektörden işletmenin,
ticari alacak risklerini minimize eden ve tahsilâtı garanti altına alan ‘Coface
Yaklaşımı’ndan giderek daha çok yararlanmaya başladığını ifade etti. 2011 yılı
içinde Bursa ve İç Anadolu’da bölge temsilciliklerini kurduklarını belirten
Alpergun, “Bu temsilcilikler sadece müşterilerimize hizmet vermek için değil,
aynı zamanda Ticari Alacak Sigortasının işletmelere sağlayacağı katkılarla
ilgili olarak sektörleri bilgilendirmek amacıyla da konumlandırıldı. Anadolu’da
kurulmuş; büyük bir heyecanla ve girişimci ruhla hareket eden KOBİ düzeyindeki
işletmeler, yenilikleri özümsemek ve alternatif yöntemleri kullanmak adına son
derece istekli. Türkiye ya da dünyadaki kriz ve alacak tahsilâtı risklerini en
aza indirmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına bizim hizmetlerimize
tahminimizden daha fazla talepte bulunuyorlar” dedi.


İHRACATÇILARA ALTERNATİF PAZARLARI GÖSTERİYORUZ
Özellikle
gelişmiş ekonomileri daha sert vuran küresel finansal krizin etkilerinin bugüne
kadar Türk ihracatçılar tarafından güvenilir pazar olarak düşünülen Avrupa
ülkelerinde daha çok hissedildiği için, ihracatçı şirketlerin daha bakir
pazarlar arama veya bu pazarlarda büyüme stratejileri ile çalışmaya
başladıklarını ifade eden Alpergun, Coface’ın Türkiye’de 50 bin, dünyada 60
milyondan fazla şirketin bilgisini izleyerek, hizmet verdiği müşterilerin
risklerini daha iyi yönetmelerine katkıda bulunduğunu belirtti. Alpergun,
“İhracatçılar için alternatif olan yeni pazarlar, hem Coface hem de kendileri
için riskin dağıtılması adına büyük önem taşıyor. Coface sayıları 250’yi bulan
kredi ve risk değerlendirme analistleri aracılığıyla günde yaklaşık 15.000 karar
alarak, gelen taleplerin %80’ini 24 saat içerisinde cevaplayabilecek bir kadroya
sahip. Bu nedenle Coface’ın bilgi sağlayabildiği her yeni pazar, şirketler için
büyük bir avantaj sağlamış oluyor” dedi. Türk ihracatçılarının alternatif pazar
olarak son dönemde Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ülkelere yöneldiğini
belirten Alpergun, “Elbette bu pazarlarda başarmak ve sürdürülebilir sonuçlar
için işletmelerin hem kendi finansal yapılarını kuvvetli tutmaları hem de
gidecekleri pazarlardaki riskleri en aza indirmeleri gerekmektedir” dedi.


MB VE BDDK’DAN BEKLENTİMİZ ŞİRKETLERİN RİSK BİLGİLERİNE ERİŞİMİN
KOLAYLAŞTIRILMASI

Türkiye’deki işletmelerin yüz yüze kaldığı
kırılganlıklar arasında yönetsel sıkıntıların yanı sıra ekonomik
kırılganlıkların da yer aldığını vurgulayan Belkıs Alpergun, “Finansal
kırılganlıklar arasında sermaye/ özkaynak yetersizliği, vade uyuşmazlığı, bu
hususlara bağlı yüksek finansal giderler ve açık pozisyon riski ilk akla gelen
maddeler” dedi. Merkez Bankası ve BDDK gibi kurumların ekonomiyi yakından
izlemesi, işbirliği içinde çalışması ve proaktif kararları ekonominin diğer
paydaşları ile birlikte almasının kendilerine güven verdiğini belirten Alpergun,
bu kuruluşlardan beklentilerini de şöyle özetledi: “Bizim müşterilerimiz genelde
sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler. TCMB reel
sektör ve finans sektörünün görünüm ve beklentileri yönlendirerek, BDDK da
finans sektörü üzerindeki denetimi ile ekonominin belirtilen hedeflere yürümesi
için yönlendirici ve başarılı çalışmalar yapıyor. Önemli bir ekonomik katma
değer yaratan Ticari Alacak Sigortası şirketlerinin TCMB ve BDDK’dan
beklentileri de var. Bu da şirketlerin risk bilgileri konusunda, Ticari Alacak
Sigortası şirketlerine erişim sağlanması olarak özetlenebilir. Neredeyse bir
banka gibi gayri nakdi risk üstlenen bu kuruluşların söz konusu ticari bilgilere
ulaşabilmesi, risk alma biçimlerinin mevcut düzene uygunluğu açısından da önem
taşıyor. Bu konuda olumlu gelişmeler yaşanıyor ancak bu gelişmelerin hızla
pozitif yönde sonuçlanmasını diliyoruz.”Habertürk

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here