Türkiye özel enerji araştırma merkezi açıldı

Türkiye özel enerji araştırma merkezi

Türkiye özel enerji araştırma merkezi açıldı
Türkiye özel enerji araştırma merkezi açıldı

Koç Üniversitesi, Tüpraş işbirliği ile Türkiye’nin ilk özel sektör destekli enerji merkezini açtı. Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi, (KUTEM) fosil yakıtlar, güneş yakıtları ve biyo yakıtlar üzerine araştırmalar yürütecek. KUTEM’in, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için çözümler üretmeye çalışacağını söyleyen KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey, “KUTEM yapacak olduğu araştırmalarla çevreye duyarlı yeni yakıt teknolojilerinin geliştirilmesine ve ülkemizin enerji açığı problemlerinin çözümüne katkıda bulunmaya çalışacak.” dedi. Türkiye özel enerji araştırma merkezi

Açılışa katılan Koç Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu ise günümüzde sadece Ar-Ge projelerini yürütmek ve projelerden bilgi üretmenin yeterli olmadığını, mutlaka proje sonuçlarının sahaya uygulanması gerektiğini ifade etti. Memioğlu “Koç Holding Enerji Grubu Başkanlığı olarak küresel rekabet ortamında faaliyetlerimizi sürdürürken, şirketlerimizi geleceğe taşıyacak nitelikte bilgi teknolojilerimizi geliştirmek için harekete geçtik. Bu bağlamda üniversitelerimizin Ar-Ge merkezlerini kullanacağız.” şeklinde konuştu.

KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey, sunumunda dünyada 20 yıl içinde enerji tüketiminde yüzde 50 artış beklendiğine dikkat çekti. Türkiye’nin, enerji ihtiyacının yüzde 70’ini dış kaynaklardan elde ettiğini söyleyen Erkey, “Bu miktar Türkiye için önemli sorunlardan biri olan cari açığın ciddi bir kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla ülkemizdeki kaynaklardan enerji elde edebilmek için teknolojilerin geliştirilmesi gerekiyor. KUTEM’de yapılacak bilimsel çalışmalar; çevreye duyarlı yeni yakıt teknolojilerinin geliştirilmesine ve bunların şirketler tarafından ürün haline getirilerek dünya enerji pazarında rekabet edebilmemize ve ülkemizin enerji açığı probleminin çözülmesine katkıda bulunacak.” dedi.

Enerji alanında araştırmalar yürüten KUTEM’de üç konu üzerine çalışmalar yürütülecek. Bunlardan ilki olan fosil yakıt çalışmaları, yakıt üretim teknolojilerinin verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması için süreçlerin geliştirilmesi ve ithal teknolojilerin Türkiye’de üretilebilmesine yardımcı olmak üzerine odaklanacak. Bu şekilde, Türkiye’nin en önemli problemlerinden biri olan cari açığın düşürülmesine katkıda bulunulacak. Türkiye özel enerji araştırma merkezi açıldı – Zaman

Sponsor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here