Türkiye uzay üssü kuracak

TÜBİTAK koordinasyonunda “Ulusal Uzay Teknolojileri Platformu” kurulacağı, Türkiye’de üstün yetenekli bireylerin eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) koordinasyonunda “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013” hazırlanacağı bildirildi. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK), 24 Aralık 2008’deki 18. ve 17 Haziran 2009 tarihindeki 19. toplantısında alınan kararları içeren genelge, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.


Genelgeye göre, BTYK’nın 18. toplantısında, Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri adlı karara ilişkin gelişmeler ele alındı. Bin çalışan başına düşen araştırmacı sayısına ilişkin hedef gözden geçirilerek, 2013 yılı hedefinin 5 olmasına karar verildi.


Ulusal Uzay Araştırmaları Programına ilişkin daha önce alınan kararla ilgili gelişmelerin de değerlendirildiği toplantıda alınan karara göre, sorumlu kuruluş olma sıfatıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda “Ulusal Uzay Teknolojileri Platformu” kurulacak, Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesi oluşturulacak.
Bilim ve teknoloji insan kaynağı kapsamındaki gelişmelerin ele alındığı ve Ocak 2009 – Haziran 2009 dönemindeki gelişmelerin gözden geçirildiği 19. toplantıda ise Türkiye’nin araştırmacılar için daha cazip hale gelmesini sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Koordinasyon Komitesi kurulmasına karar verildi.


TÜM KURUMLARA EK AR-GE ÖDENEĞİ


Türkiye Ar-Ge Harcamaları kararına ilişkin Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) bütçesi ve gerçekleşmeleri gözden geçirilerek, konuyla ilgili ek karar alındı. Buna göre, Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içindeki payının 2013 yılı itibarıyla yüzde 2’ye çıkartılması hedefine ulaşabilmek amacıyla 2009 yılında ihtiyaç duyulan ek Ar-Ge ödeneğinin ilgili kurum bütçelerine eklenmesi kararlaştırıldı.


Genelgeye göre, Uluslararası Araştırmacılar Koordinasyon Komitesinin kurulması kararı kapsamındaki çalışmalar da toplantıda gözden geçirildi, komitenin görev süresi 20. toplantıya kadar uzatıldı.


Toplantıda, küresel mali krize karşı alınan tedbirler arasında Ar-Ge ve yenilik alanında uygulamaya alınabilecek ek eylemlere ayrı bir başlık olarak yer verilmesine, Türkiye’de üstün yetenekli bireylerin eğitimini iyileştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda “Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2009-2013” hazırlanması için çalışmaların başlatılmasına karar verildi.


Başbakan Erdoğan genelgede, ilgili tüm kurum ve kuruluşların, alınan kararların uygulanmasında görevli olduğunu hatırlatarak, bu doğrultuda sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşların, BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstermelerini istedi. Erdoğan, Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek, refah, üretim ve rekabet gücünü artırma yolunda alınan bu kararların uygulanması konusunda gereğinin yerine getirilmesini talep etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here