Türkiye’deki girişimcilerin %80’i iş bulamadığı için şirket kurdu

Global Girişimcilik Haftası’yla Türkiye’de 30 yaş altı gençleri hedeflediklerini söyleyen Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 80’i iş bulamadığı, yani mecbur kaldığı için kendi işini kuruyor” dedi.


DÜNYANIN 102 ülkesinde kutlanan Global Girişimcilik Haftası, gençlere girişimcilik bilincini aşılamayı hedefliyor. 5 Kasım’da başlayan hafta, Türkiye’de TOBB himayesinde TOBB Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Endeavor Etkin Girişimciliği Destekleme Derneği ev sahipliğinde düzenleniyor. “Çıkar içindeki girişimciyi” sloganıyla öne çıkan etkinliklerin en önemli unsurlarının başında güç birliği geldiğini anlatan Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Türkiye’deki girişimcilerin yüzde 80’i iş bulamadığı, yani mecbur kaldığı için kendi işini kuruyor” dedi.


120 paydaş var
Tahincioğlu, Global Girişimcilik Haftası’nın en önemli unsurların başında güç birliği geldiğini belirterek, şöyle konuştu: “25 sivil toplum örgütü, üniversiteler, yerel yönetimler, 60’ın üzerinde özel sektör şirketinin yer aldığı 120 paydaş tek bir platformda bulunuyor. Tüm katılımcıların amacı Türkiye’de girişimcilik aktivitesine ve Türkiye’nin gelişim sürecine katkı sağlamak. Yaptığımız bu çalışmalar Türkiye’deki genç girişimcileri ortaya çıkaracak.”


İngiltere’de başlıyor
Haftanın temellerinin ilk olarak 2006 yılında İngiltere’de tarafından atıldığını dile getiren Özcan Tahincioğlu, şu bilgileri verdi: “Ardından uluslar arası bir boyut kazandı ve Endeavor faaliyette bulunduğu 10 ülkede ev sahipliğini yürütüyor. Türkiye’de ise son 3 yıldır kutlanıyor. Geçen yıl TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun da eş ev sahipliğiyle 6 ilde, 30 paydaş 25 etkinlik düzenlendi. Bu yıl ise TOBB Kadın Girişimciler Kurulu da sürece katıldı ve çıtayı ciddi şekilde yükselttik. 190’ın üzerinde etkinlikle Türkiye’nin geneline yayılarak girişimcilik bilincinin güçlendirilmesi için konferanslar, paneller, yarışmalar, çalışma atölyeleri ve kongreler düzenleniyor. Amaçlarımızın başında girişimciliğin aslında bir kariyer seçeneği olduğunu gençlere anlatmak ve girişimci potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak geliyor.”


Mecburen girişimci
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) raporuna göre Türkiye’de her 100 kişiden sadece 6’sının girişimci olduğunu söyleyen Özcan Tahincioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu girişimcilerin yüzde 80’i ‘iş bulamadığı’ yani mecbur kaldığı için kendi işini kuruyor. Başka bir deyişle, her 100 kişiden sadece 1-2’si girişimciliği kendine bir kariyer seçeneği olarak tercih ediyor. Türkiye’nin kalkınma düzeyi için bu girişimcilik oranı oldukça düşük. Gelişmekte olan benzer ülkelerde bu oranın yüzde 25’lerde olduğunu görebiliyoruz. Aynı raporda Türkiye girişimcilik için gerekli olan özgüven ve risk alma konusunda en üst sıralarda yer almasına alıyor, ancak fırsat tespit etmede en altlarda bulunuyor.”


Endeavor 4 yılda Türkiye’de neler yaptı


SON 4 yıldır Türkiye’de faaliyette bulunan bir sivil toplum örgütü olan Endeavor’ın çalışmalarını özetleyen Özcan Tahincioğlu, şu bilgileri verdi:
Etkin girişimci olarak tanımladığımız hızlı büyüme potansiyeli olan ölçeklendirilebilir girişimci şirketleri destekliyor.
Fikir ve projelerini hayata geçirmiş ve aktif faaliyette bulunan girişimcileri maddi ve manevi sermaye ile destekleyerek büyümelerini hızlandırmaya yardımcı oluyoruz.


Girişimcilere finansal kaynaklara erişim, hukuki ve mali danışmanlık, iş modeli planlama, strateji geliştirme ve gereken networking imkânları sunma gibi bir şirket için kritik olan destekleri sunuyoruz.
Rehberlerimizin gönüllü olarak üstlendikleri görev ise hızlı büyüme, istihdam ve değer yaratma potansiyeli vaat eden etkin girişimcileri tespit etmek ve çıtalarını daha da yükseltmek.
Kısacası Endeavor olarak bir girişimci şirket için sadece parasal araçlarla ölçülemeyecek kadar değerli bir destek modeli sunuyoruz.


350 üniversiteli 100 işadamıyla bir araya geldi


GLOBAL Girişimcilik Haftası’nın Büyük Buluşması İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde gerçekleşti. İstanbul, Bolu, Sakarya ve diğer illerden 350 üniversite öğrencisi ve 100 iş adamı bir araya geldi. İş adamları ve rehberlerin öğrencilere birikimlerini aktardığı etkinlikte Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura’nın da yer aldığı uzman konuklar sektörel konferans seanslarında konuşmalar yaptı. Büyük Buluşma’da ayrıca Speed Networking Akademi, geleceğin girişimcisi olmayı hedefleyen öğrencilere kendilerini ifade etme becerilerinin geliştirilmesi için teknikler öğretildi.


Bürokratik sistem ve finansman zorluğu


TÜRKİYE’de girişimcilerin fırsat tespit etmede yaşadığı zorlukların yanı sıra girişimci olmanın önündeki en önemli engelleri, eğitim sisteminde girişimci düşünceyi destekleyen mekanizmaların azlığı, hukuki zorluklar ve finansmana erişim konusundaki darboğazlar olarak sıralayan Özcan Tahincioğlu, “Diğer bürokratik sistemin hantallığını da unutmamak gerekiyor. Dünya Bankası’nın ‘İş Yapma Kolaylığı 2011’ raporunda Türkiye 183 ülke arasında 65’nci sırada yer alıyor. ABD’de veya Hong Kong’da bir girişimci internet üzerinden şirket kurabilirken, Türkiye’de ise günlerce çabalamak ve belge toplamak zorunda kalıyor. Bu noktada Türkiye’nin istihdam sorununun çözümü ve sürdürülebilir kalkınması için girişimcilerin işlerinin kolaylaştırılmasının kilit rol oynadığının altını çizmek gerekiyor.”


İnsani gelişim için girişimcilik şart


GİRİŞİMCİLİK yeni istihdam yaratılmasına katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda toplumsal refahın artması için kilit rol oynuyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) İnsani Gelişme Endeksine (İGE) göre, Türkiye, 0.679’luk bir değerle 169 ülke arasında 83’üncü sırada yer aldı. 2010 İnsani Gelişme Endeksi’nde Türkiye, sıralamada AB üye ülkeleri ile AB’ye aday olan diğer ülkelerin ve OECD ortalamasının
altında yer aldı.


Türkiye gibi yüksek insani gelişme kategorisinde bulunan ve kişi başına düşen gayri safi milli gelir seviyesi Türkiye’nin altında olan Bulgaristan, Letonya ve Romanya gibi ülkeler, ortalama eğitim süresi ve beklenen yaşam süresi ortalamaları nedeniyle sıralamada Türkiye’nin üstünde değerlendirildi. Türkiye, benzer biçimde, AB’ye aday Hırvatistan, Eski Yugoslavya Cumhuriyeti, Makedonya ve İzlanda ile tüm OECD ülkeleri arasında sıralamada en altta yer aldı.
Kaynak:Hürriyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here