Türkiye’nin Azerbeycan İle Ticaretinde Mevcut Durum

2

Türkiye, Azerbaycan’ın ithalatında yüzde 10,4 paya sahip olup, pazarda Rusya’dan sonra ikinci önemli tedarikçi konumundadır. Türkiye’nin ülkenin başlıca ithal ürünlerindeki payı ve en önemli rakipleri şöyledir:

-Patates (İran %65, Türkiye %20),

-Soya yağı ve fraksiyonları (Türkiye %30, Portekiz %24),

-Şeker (Türkiye %37, Danimarka %19),

-Elektrik Enerjisi (Türkiye %52, İran %27),

-Yüzeyaktif Organik Maddeler (sabunlar hariç); yüzeyaktif müstahzarlar; yıkama müstahzarları (İran %36, Türkiye %30),

-Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı (Almanya %30, Türkiye %21),

-Tütünün hazırlanmasına ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (Bulgaristan %89, Türkiye %8),

-Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (Türkiye %73, İsveç %14),

-Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo ve televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar(Türkiye %45, İsveç %24),

-İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (Rusya %24,Türkiye %19),

-Mobilyalar ve Bunların Aksam ve Parçaları (Türkiye %20, Çin %14). 1993-95 yılları arasında Rusya’nın ihracattaki payı %26’dan %16’ya düşmüştür.

Bu düşüşte, Çeçenistan’daki savaş nedeniyle demiryolu trafiğinin durmasının da payı olmuştur. 1998 yılı sonrasında Rusya ve Azerbaycan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile Uzun Vadeli Ticaret Anlaşması sonrasında, Rusya tekrar en önemli ticari ortaklardan biri haline gelmiştir. 2004 yılı itibarı ile, İtalya %44,7’lik payı ile ihracatta, Rusya ise %16,2’lik payı ile ithalatta en önemli ticari partnerleridir. Ülkenin ithalatında Rusya’yı, İngiltere, Kazakistan ve Türkiye takip etmektedir. İran, Rusya ve Çin Azerbaycan pazarında başlıca rakiplerimizdir.

Kaynak: www.dtm.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here