Türkiye’nin en itibarlı sektörleri

Araştırma şirketi GFK Türkiye’nin ”RepMan Türkiye İtibar Endeksi”
yayınlandı. Araştırma şirketi GFK Türkiye’nin ”RepMan Türkiye İtibar
Endeksi”ne göre, Türkiye halk geneli nezdinde ”holdingler” itibar
sıralamasında başı çekti.


Diğer yüksek itibarlı sektörler ”telekomünikasyon” ve ”hızlı tüketim
sektörü” olarak belirlenirken, ”bankacılık” sektörü endekste en düşük puan
ile sıralamada sonuncu oldu. GfK Türkiye’nin ”RepMan(Reputation Management)
Türkiye İtibar Endeksi”nin sektör analizleri sonuçları belirledi. Holdingler ve
hızlı tüketim, akaryakıt, telekomünikasyon, otomotiv, bankacılık, ulaşım
(havayolları), ulaşım (otobüs) olmak üzere 7 sektörün itibarı ”tanınma,
yönetimle ilgili özellikler, ürün/hizmet kalitesi ile ilgili özellikler,
çalışanlar ile ilgili özellikler, finansal sağlamlık, sosyal sorumluluklar,
duygusal bağlılık” gibi 7 ana başlıkta değerlendirildi.


Araştırmadan derlenen bilgilere göre, Türkiye halk geneli nezdinde holdingler
ve 7 sektör sahip oldukları itibar puanları açısından sıralandığında,
”holdingler” birinciliği kaptı. Buna göre, itibar endeksinde 67 puan ile
holdingler ilk sırayı alırken, diğer yüksek itibarlı sektörler, 66 puan ile
telekomünikasyon sektörü, 65 puan ile hızlı tüketim sektörü, 63 puan ile ulaşım
(otobüs) sektörü olarak belirlendi. Otomotiv sektörünün itibar endeksi ise 59
puan oldu.


EN DÜŞÜK PUAN BANKACILIK SEKTÖRÜNE
Öte yandan, ulaşım
sektörünün havayolları bölümünün itibar endeksi 58 puan olarak belirlenirken,
bunu 57 puan ile akaryakıt sektörü takip etti. Bankacılık sektörü ise 50 puan
ile itibarı en düşük sektör olarak, sıralamada sonuncu oldu. Endekste, Türkiye
şirketler ortalaması da 60 puan olarak belirlendi.


Araştırmaya göre, Türkiye halk genelinde sektörler itibar puanı ve sektör
benchmarkları itibar puanları (en beğenilen şirketin itibar ortalaması)
karşılaştırıldığında benchmarkla en az itibar farkının ”hızlı tüketim”
sektöründe olduğu görüldü. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin itibarları,
paydaşlar nezdinde incelediğinde ise şirketlere en yüksek itibar puanı veren iki
paydaş ‘medya”ve ”iş dünyası” olarak ön plana çıktı.


En düşük itibar puanını ise halk genelinin verdiği
görüldü.


GÜVEN DUYMANIN ÖN KOŞULU İTİBARIN BAŞARILI
YÖNETİMİ

Araştırmaya göre, paydaşlar genelinde kurumların sahip
olduğu itibar puanlarını almasında en etkili ve en fazla ortak algının olduğu
konuların ”ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili özellikler” ve ”yönetimle ilgili
özellikler” olduğu göze çarptı.


Halk geneli, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri ve iş dünyası
nezdinde, ”çalışanlarla ilgili özellikler”in de itibar algısının oluşmasını en
fazla etkileyen bir diğer performans alanı olarak ön plana çıktığı tespit
edildi. Araştırmada, Türkiye genelinde halk için kurumlara ”güven” duymanın ön
koşulunun, ”şirketlerin itibarlarını beklentileri dikkate alarak ve başarılı
yönetmeleri” olduğu belirtildi.


Bu yaklaşım halkın tüketici kimliği ile ürün/hizmet satın alma eğiliminin
artmasını ve bu ürünleri çevrelerine tavsiye etmelerini sağladığına dikkat
çekilen araştırmada, bir başka deyişle etkili itibar yönetiminin şirketlerin
pazar paylarını doğrudan etkilediği ifade edildi.
Son yıllarda
gerçekleştirilen itibar araştırmaları, şirketlerin itibarları yükseldikçe
beklentinin ”kurumsal yönetim (adillik, şeffaflık, sorumluluk, hesap
verebilirlik)” ve ”çalışana değer verme, çalışan kalitesini artırma” yönünde
ilerlediğini gösteriyor.


ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ
RepMan İtibar Araştırma Modeli, ORSA
Stratejik İletişim Danışmanlığı ve GfK Türkiye tarafından, kurumların itibar
performansının ölçümlenmesinde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş özel bir
stratejik araştırma modeli olarak tanımlanıyor.


Araştırmada, itibar; kurumların ”tanınma, yönetimle ilgili özellikler, ürün/
hizmet kalitesi ile ilgili özellikler, çalışanlar ile ilgili özellikler,
finansal sağlamlık, sosyal sorumluluklar ve duygusal bağlılık” olmak üzere 7
ana başlıkta gösterdiği performansları ile hesaplanan salt beğeniden farklı bir
”takdir” ve ”güven” göstergesi olarak sunuldu.


RepMan Türkiye İtibar Endeks puanı hesaplanırken paydaşlar olarak, Türkiye
halk geneli, iş dünyası, STK’lar, akademisyenler, medya mensupları ve üniversite
öğrencileri ile yapılan görüşmeler baz alındı. İtibar düzeyi, endeksi 0 -100
arasında ifade edildi.


Bulgular; holdingler ve hızlı tüketim, akaryakıt, telekomünikasyon, otomotiv,
bankacılık, ulaşım (havayolları), ulaşım (otobüs) olmak üzere 7 sektör üzerinden
halk geneli, iş dünyası, STK’lar, akademisyenler, medya mensupları ve öğrenciler
ile görüşülerek tüm paydaşlar toplamında 88 kurumun itibar endeks puanları
hesaplanarak elde edildi. Araştırma bulguları farklı paydaşlar nezdinde
2010-2011 yıllarında yapılan 20 bin 360 görüşmeye dayanıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here