Uğur Okulları Lise Akademik Kurulu, 2022 Tyt Sınavını Değerlendirdi

Uğur Okulları Lise Akademik Kurulu, bugün gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) değerlendirdi.
Uğur Okulları Lise Akademik Kurulu, 2022 Tyt Sınavını Değerlendirdi
6 dk
Son güncellenme: 14/08/2022

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, TYT'ye bu yıl 2021'e kıyasla yüzde 24 artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Tüm yurtta saat 10.15'te başlayan sınav, tek oturumda 165 dakika sürdü. TYT'de adaylara 40 Türkçe, 40 matematik, 20 sosyal bilimler (din kültürü ahlak bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu soruldu. Sosyalde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe ile 5 din kültürü ahlak bilgisi; fen bilimlerinde ise 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji sorusu yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Sınavlar ve Yayınlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, öğrencilerden alınan bilgilere göre TYT'ye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"2022 TYT, ÖSYM formatına ve MEB müfredatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Sınav kapsamının, MEB müfredatına uygun hazırlandığı görülmüştür. Türkçe ve tarih dersi sorularının tüm kademelerden, felsefe dersi sorularının 10'uncu ve 11'inci sınıf kademesinden ve matematik dersinde 9, 10, 11 sınıf kademelerden, diğer derslerin ise 9'uncu ve 10'uncu sınıf kademesinden olduğu görülmüştür. Bu yıl sürenin 165 dakika olması nedeniyle öğrenciler, süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamlamıştır. Matematikteki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu doğru okuyup matematik bilgisi ile yorumlaması ve matematiksel modelleme yaparak sonuca gidilmesi istenmiştir. Geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir. Geometride günlük hayatla ilişkilendirip modelleyerek geometriksel düşünmeyi ön plana çıkaran sorular yer almıştır. Matematik testi geçen yıla göre daha kolay ve geometri orta seviyede soru sorulmuş. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiştir. Türkçede 7 dil bilgisi, geri kalan soruların ise paragraf, sözcükte anlam, cümlede anlam konuları üzerinden öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerileri ağırlıklı olarak sorgulanmıştır. Anlam sorularının zorluğu orta seviyede olup özellikle paragraf sorularında kullanılan çeldiricilerin birkaç soruda kuvvetli olduğu öğrencilerden gelen duyumlar arasındadır."

Kurt, sosyal bilimlerde tüm bölümlerden zorluk düzeyi orta seviyede, bilgiyi yorumlayan sorular sorulduğunu aktararak, "Tarih soruları müfredata uygun yorum ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bir tanesi bilgi gerektiren eleyici bir sorudur. Coğrafya, müfredat ile örtüşen sorulardan oluşan bir sınav olmuştur. Harita okuryazarlığı ön plana çıkarılmıştır. Felsefe soruları temel kavram ve akımların bilgisine dayalı olarak yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları ise son yılların aksine bilgi gerektiren tarzda ve zora yakın düzeyde hazırlanmıştır. Fen bilimlerinde temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorgulama yapılmıştır. Fizik soruları matematiksel işlem içermeyen, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardır. Biyoloji soruları kolay ve temel bilgi düzeyindedir. Kimya soruları temel bilgiye dayalı ve beklenen düzeydedir. Tüm derslerde TYT formatı olan doğru okuma, doğru düşünerek yorum yapabilme ve zamanı iyi kullanarak hatasız işlem yapma yetkinlikleri ölçülmüştür." ifadelerini kullandı.

- "Öğrencilerimiz daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir"

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yüksel de sınava giren adaylardan aldıkları bilgilere göre 2022 TYT matematik ve geometri soruları ağırlıklı olarak 9'uncu, 10'uncu sınıf MEB kazanımlarına uygun hazırlandığını, 11'inci sınıf müfredatında yer alan "bileşik olasılık ve silindirin hacmi" konularından 2 soru sorulduğunu bildirdi.

Yüksel, "Matematik soruları okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, verileri birbiriyle ilişkilendirme, matematiksel olarak ifade etme ve matematiksel işlem yapabilmeye yöneliktir. Öğrencilerimiz geçmiş yıllara göre daha net bir şekilde anlaşılıp çözülebilecek matematik sorularının var olduğunu belirtmişlerdir. Geometri soruları çoğunlukla modelleme kurgusuyla hazırlanmış, geometriksel düşünme becerisini ölçen, denklem kurup çözümleme gerektiren nitelikte olup orta seviyeli sorulardan olmuştur. Bazı soruların çözümünde gerekli olan formül ve tanımlar sorularda verilmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu ise Türkçe sorularında ağırlığın yine okuma ve okuduğunu anlayıp yorumlama üzerine olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sınavda öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre sözcükte anlam, cümlede anlam, paragraf yorumlama soruları ağırlıkta olup bu soruların zorluk dereceleri önceki senelerle benzerlik göstererek orta seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Yaklaşık 7 soru dil bilgisi iken geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularından geldiği, anlam bilgisi sorularında kullanılan dilin açık ve anlaşılır bir dil olduğu belirtilmektedir. Bu sorulardan birkaç tanesinde çeldiricilerin güçlü olduğu öğrencilerimizden gelen ilk görüşlerdendir. 2022 TYT'deki dil bilgisi sorularının konu dağılımında 2021 TYT'den farklı olarak ses bilgisine yer verilmemiş ancak noktalama işaretleri, sözcük türleri, cümlenin ögeleri ve yazım kuralları kazanımları ile ilgili soruların önceki yıllarla benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Sorulan dil bilgisi sorularında aynı soruda birden çok kazanımın yoklanmış olması öğrencilere zaman kaybettirmiş olabilir ancak bu soruların da zor olarak nitelendirilecek tarzda sorular olmadığı görülmektedir."

Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay, "2022 TYT'de fizik soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre MEB'in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesinde temel düzeyde fizik bilgilerini günlük hayattaki örnekleri üzerinden soran, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerisini ölçer nitelikte olduğu görülmektedir. 9'uncu ve 10'uncu sınıf müfredatlarına uygun, işlemlerden arındırılmış, okuma ve yorumlama üzerinden sorulan soruların belli konularda birikmediği mümkün oldukça tüm müfredata dağıtıldığı söylenebilir. Bu açıdan sınava düzenli çalışan öğrencilerde başarı oranı yüksek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Beklenilmeyen bir soru yoktur"

Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil de TYT kimya sorularının müfredatta yer alan konulardan hazırlandığına vurgu yaparak, "2022 TYT kimya soruları, geçen yıl olduğu gibi 4 tane 9'uncu sınıf, 3 tane 10'uncu sınıf müfredatında yer alan konulardan hazırlanmış ve yine önceki yıllarda olduğu gibi temel bilgileri sorgulayacak şekilde sorulmuştur. Beklenilmeyen bir soru yoktur. Öğrenciler, soruların ifadesinin net ve anlaşılır olduğunu belirtiyor. Ayrıca soruların normal düzeyde, bilgi ağırlıklı olduğunu ve çalışmalarının sonucunu iyi bir şekilde alacaklarını ifade ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç ise "Sınavda TYT biyoloji müfredatına ait her üniteye değinilmiştir. Biyoloji sorularının genel olarak kolay olduğu söylenebilir. Sınavda yer alan altı sorudan bir tanesinin yorum, diğer beş tanesinin ise temel bilgi düzeyinde olduğu düşünülmektedir. Soruların müfredat kazanımları ile uyumlu ve beklenilen ÖSYM formatında olduğu tahmin edilmektedir. Öğrenciler sürpriz bir soruyla karşılaşmamıştır." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, coğrafya sorularının 9'uncu ve 10'uncu sınıf ortak müfredatı ve ünitelerini kapsadığını belirterek, "9'uncu sınıf kazanımlarından 3, 10'uncu sınıf kazanımlarından 2 soru yöneltilmiştir. Her ünite başlığından soru sorulmuştur. 5 sorunun üçünde harita okuryazarlığı ön plandadır. Düzenli olarak çalışan, test pratiği olan, harita ve coğrafya okuryazarlığı gelişmiş olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği sorular yöneltilmiştir. Ayrıca, öğrencilerden aldığımız duyumlara göre tartışmalı herhangi bir soru bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur"

Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün de sınavda paragraf ağırlıklı sorular sorulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizden aldığımız duyumlara göre, tarih soruları müfredata uyumlu olup öğrencinin yorum yapmasını sağlayacak paragraf ağırlıklı sorular sorulmuştur. Bunun dışında öncüllü soru da yer almıştır. Öğrencinin bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayıp analiz etmesini ölçen bir sınavdır. Sorular daha önceki TYT'ler gibi tüm sınıf düzeylerinden gelmiştir. Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır."

Uğur Okulları Felsefe Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç ise "Sorular bilgiye dayalı yorum gücünü ölçen, paragrafı dikkatli ve doğru okuma becerisi gerektiren niteliktedir. Felsefenin temel kavramlarını bilmeyi ve bunlara dayanarak akıl yürütüp yorum yapmayı gerektiren bir sınavdır. Soruların ifade biçimi açık ve anlaşılırdır. Zorluk düzeyi orta derecede olup seçenekler bilgiye dayalı olarak eleme yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir ise şunları kaydetti:

"2022 TYT'de din kültürü ve ahlak bilgisi sorularının içerisinde yer alan iki soru bilgi gerektiren, öğrenciyi zorlayacak tarzda hazırlanmıştır. 'Allah-insan ilişkisi' ve 'gönül coğrafyamız' ünitelerine ait bu soruları öğrencilerin yorum yaparak çözebilmesi mümkün değildir. Diğer üç soruda ise öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulara yer verilmiştir. Yorum gerektiren sorularda öğrencinin muhakeme yeteneği ölçülmek istenmiştir. Yine yoruma dayalı soruların içerisinde 'bilgi ve inanç' ünitesine ait sorunun öğrencileri zorlayabileceğini söylemek mümkündür. 2022 TYT’de din kültürü ve ahlak bilgisi soruları için genel bir değerlendirme yapmak gerekirse sınavın zora yakın düzeyde olduğunu söyleyebiliriz."

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.