Üretimi Yönetmek

Üretimi iyi yönetmek büyük fark sağlıyor. Günümüzün global etkilere açık
zorlu ticaret hayatında ve değişken piyasa koşullarında KOBİ’lerimizin rekabette
öne geçmelerini sağlayacak bir fark oluşturabilmeleri, hem varlıklarını
sürdürmeleri hem de ekonomik değerlerini ve ekonomiye katkılarını artırmaları
açısından büyük önem taşımaktadır. TEB, KOBİ Danışmanlığı hizmeti ile küçük ve
orta ölçekli işletmelerimize yalnız finansal destek sağlamanın ötesine geçerek;
bu şirketlerimizin güçlü yanlarını ve hangi alanlarda gelişmesi gerektiğini
tespit edip içinde bulundukları sektörde fark oluşturabilmelerini sağlamak
amacıyla, ‘üretim yönetimi, yurtiçi pazarlama ve satış, yurtdışı pazarlama ve
satış, finansman yönetimi’ alanlarında KOBİ’lerimize bir çözüm ortağı olarak
yardımcı olmaya çalışmaktadır.


Örneğin, imalatçı firmalarımızın yeni ve sürekli değişim gösteren müşteri
ihtiyaçlarına cevap verebilen, üretiminde teknolojinin gerektirdiği
yeniliklerden faydalanabilen, üretim akışını, yerleşim yeri ve işyeri
özelliklerini en doğru şekilde tespit edebilen, fire oranını tespit/takip edip
minimuma indiren, üretim için gerekli malzeme, ekipman, hammadde ve diğer
girdiler ile gerekli iş gücünü tespit edip gereksiz maliyetlere katlanmayan,
üretim planlamasını en etkin şekilde gerçekleştiren firmalar olmalarını sağlamak
için, TEB KOBİ Üretim Yönetimi Uzmanı olarak ücretsiz danışmanlık hizmeti
vermekteyiz. Böylece müşterilerimizin ürün ve üretim sistemi geliştirme
süreçlerini desteklemekteyiz.


Müşterilerimizle yaptığımız çalışmalardan örnek verecek olursak, ürettiği
ürünlerin krom kaplama işini mevcut tesisi dışında başka bir tesiste yaptıran
müşterimizle birlikte ortaya koyduğumuz maliyet hesabı sonrası, kaplama işini
mevcut tesis içine taşıyarak sabit giderlerinde yıllık yüzde 8 maliyet avantajı
sağlaması; üretim yönetimi konusundaki doğru yönlendirmelerin firmanın
faaliyetlerini daha verimli ve daha düşük maliyetle yürütebileceğini
göstermiştir.


Küçük ve orta boy işletmelere maliyet ve rekabet avantajı sağlayan en önemli
unsurlardan biri de, hammadde ve malzeme temininde, her türlü yurtiçi-yurtdışı
alternatif tedarikçinin tespit edilmesidir. Örneğin, bir firmamızla görüşmemiz
esnasında, bugüne kadar yurtiçinden tedarik ettiği üretiminde kullandığı
cıvataları, Uzakdoğu’dan direkt tedarik ettiğinde yıllık yüzde 13 – yüzde 20
arasında maliyet avantajı sağlayacağını tespit etmek; alternatif tedarik
yöntemlerinin KOBİ’lerde maliyetlerin düşülerek kârlılığın artırılması açısından
ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.


Küreselleşme, rekabetin giderek artması ve gelişmekte olan bir ülke olmamız
dikkate alındığında üretim yönetimi, özellikle KOBİ’lerimizde maliyet avantajı,
kârlılık, kapasite kullanımı gibi konuları çok önemli bir hale gelmiştir.
Rekabet avantajı sağlamak isteyen, üretim planlamasını en doğru şekilde yapıp
verimliliğini artırmayı hedefleyen, firmalarının gelişimi için ihtiyaca uygun
çözümler arayan bu işletmelerimize TEB şubelerinde görüşmeyi diliyoruz.
Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here