Uzay mühendisi

Hava ve uzay araçlarının tasarımı ve yapımı, bunların uzaya gönderilmesi, araçların yerden izlenmesi, araçlarla haberleşme vb. işleri yapan kişidir.


GÖREVLER


Sivil ve askeri kuruluşlarda;
– Yer çevresinde yörüngeye konulacak insanlı ve insansız uydu ve diğer uzay araçları ile bunları yörüngeye koyacak roketler üzerinde araştırmalar ve deneyler yapar,
Uydularla haberleşme amacıyla çalışmalar yapar,
– Bunun yanında, akademik kuruluşlarda şu proje ve endüstriyel faaliyetleri yürütür:
”¢ Sayısal akışkanlar dinamiği olanaklarının geliştirilmesi,
”¢ Dış yapı-gövde aerodinamiği etkileşimi,
”¢ Yapay zeka geliştirme,
”¢ Hava-uzay elektroniği ve optik sistemler,
”¢ Telemanipülatör tasarımı ve kontrolü,
”¢ Lazer ile ölçüm ve izleme sistemleri,
”¢ Uydu dinamiği ve kontrolü ,
”¢ Paralel ve gerçek zamanda veri işleme,
”¢ Robot tasarımı ve robot teknolojileri,
Ӣ Uydu izleme anteni vb,
”¢ Gerçek zamanlı yapay zeka yazılım araçları,
”¢ Robot projesi danışmanlığı.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Laboratuar araç ve gereçleri (mikroskop, kimyasal maddeler, deney tüpü, elektronik ölçü ve deney aletleri, mikroelektronik ve mikromekanik cihazlar),
– Teleskop,
– Bilgisayar vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Uzay mühendisi olmak isteyenlerin;
– Matematik ve Fen bilimlerine, özellikle fizik ve astronomiye ilgi duyan ve bu alanda başarılı,
– Bilimsel meraka sahip, araştırmacı,
– Yeniliklere açık,
– Görme duyusu ve belleği güçlü,
– İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilenkimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Uzay mühendisleri, uydu yer istasyonlarında, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuarlarında, akademik eğitim kurumlarında ve diğer sivil ve askeri kuruluşlarda, uzay teknolojisinin gereksinimi olan temiz ortamlarda görev yapmaktadırlar.
Araştırma laboratuarlarında genellikle sayısal verilerle çalışılır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Uzay mühendisleri, uydu yer istasyonlarında üniversitelerde, uzay ve bilgi teknolojileri laboratuarlarında, askeri kuruluşlarda, TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, Marmara Araştırma Enstitüsü, vb. kuruluşlarda, ileri teknoloji firmalarında kolayca çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ayrıca her zaman için serbest çalışma imkanları vardır.
Uzay mühendislerinin iş bulma şansı ülkemizin uzay araştırmalarındaki ilerlemesine bağlı bulunmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek Eğitimi; İstanbul Teknik Üniversitesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi “Uzay Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS)’ de “Uzay Mühendisliği” lisans programı için yeterli Sayısal-2 (SAY-2-) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda “Uzay Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık sınıfı okunması durumunda 5 yıl eğitim görülmektedir. Eğitim süresince mühendislik dersleri ağırlıklı bir eğitim verilmektedir. Teorik eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları oldukça yoğundur.
– Öğrenciler ilk yıl; Matematik, Cebir, Fizik, Uzay Mühendisliğine Giriş gibi temel dersleri alırlar. İkinci sınıftan itibaren ise doğrudan uzay mühendisliğine yönelik dersleri almaya başlarlar.
– Ders konuları; Temel Bilimler, Temel Mühendislik, Temel Bilgisayar ve Programlama, Yapı, Akışkanlar, Elektronik ve Haberleşme, Yapay Zeka, Uzay Çevresi, Uydu ve Roketler hakkındadır.
– Lisans ders programındaki belli başlı temel dersler şunlardır; Matematik, Fizik, Kimya, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, İletişim Sistemleri, Uzay Mühendisliği, Mukavemet, Mekanik, Astronomi, Yabancı Dil ile diğer mühendislik dersleri.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek elemanlarından Üniversitede görev yapanlar, araştırma görevlisi, doktor, yardımcı doçent, doçent ve profesör gibi akademik unvanlar alabilirler. Ayrıca; gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çeşitli projelerde ve endüstriyel faaliyetlerde görev alarak çeşitli pozisyonlarda çalışırlar.
Yurt içi ve yurt dışındaki eğitim merkezlerinde mesleki bilgi ve deneyimleri geliştirerek mesleki ilerlemeleri mümkündür.
Yüksek teknolojiye dayalı disiplinler arası bir eğitim içerdiğinden çeşitli uluslar arası kuruluşlarda nitelikli ve yüksek ekonomik getirili işlerde çalışma olanakları mevcuttur. Uzay mühendisliği uygulamaları sürekli gelişen ileri teknolojiler ile paralellik gösterdiğinden mesleki ilerleme kişinin sürekli yenilikleri izlemesiyle mümkündür. 2000’li yılların ileri teknoloji çağı olması nedeniyle Uzay Mühendisliği de araştırma konuları ve teknolojik gelişmeleri içermektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenciler geri ödemek koşulu ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredi imkanlarından yararlanabilirler. Ayrıca diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.
Kamu kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları kurumun statüsüne göre teknik hizmetler sınıfından ücret alırlar. Ayrıca devletin belirlediği zam oranında ücret artışı yapılmaktadır.
Özel işyerinde çalışanlar ise, çalışma süresine, işyerinin ücret politikasına ve konumuna göre değişik ücret almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here