Vergi denetmeni

8

Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir.


GÖREVLER


Vergi denetmenlerinin başlıca görevleri vergi ödemesi gereken kişilerin vergilerini gününde ve tam olarak ödeyip ödemediklerini incelemektir.


Bunun için:
a) Memuriyet sıfatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraflı bir kimlik bulundurur ve gidilen yerde işe başlamadan önce ilgililere gösterir,
b) İncelemeye tabi kişiye, inceleme konusunu işe başlamadan önce anlatır,
c) Yürürlükte bulunan mevzuata göre gerekli incelemeyi yapar,
d) İnceleme bitince, incelemenin yapıldığını gösteren bir belgeyi inceleme yapılana verir,
– Defterdarlıklara bağlı başkanlık, müdürlük veya bağlı vergi dairesi birimlerinde, gerek görülen hallerde denetim yapar,
– Belge düzenini yerleştirmek amacı ile işyerlerinde bizzat denetim yapar,
– Amirinin vereceği çeşitli teftiş, soruşturma ve inceleme görevlerini yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Vergi denetmeninin yaygın olarak kullandığı materyaller:
– Vergi Kanunları,
– Genel Tebliğler,
– Vergi mevzuatı ile ilgili yayımlanmış olan tebliğler,
– Yönetmelikler,
– Genelgeler,
– Tüzükler,
– İç Genelgeler,
– İçtihat haline gelmiş yargı kararları,
– Çalışma esnasında kullanılan kırtasiye malzemeleridir.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Vergi denetmeni olmak isteyenlerin;
– Sayısal düşünme yeteneğine sahip,
– Ayrıntılara dikkat eden, yönergelere ve kurallara uygun çalışabilen,
– Tertipli, dikkatli ve sabırlı,
– Dürüst ve sorumluluk sahibi,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Vergi denetmeni büro, ofis gibi kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamı sessizdir. Vergi denetmenleri birinci derecede verilerle uğraşırlar. Zaman zaman vergi mükellefleri ve diğer meslektaşları ile etkileşimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Vergi denetmenleri defterdarlıklara bağlı vergi dairesi birimlerinde görev yaparlar.
Vergi denetmenlerinin sayısı hükümetlerin vergi politikalarıyla paralellik göstermektedir. Bunun için gerek görüldükçe sınav açılmaktadır. Son yıllarda vergi toplamaya verilen önem artmış ve çok sayıda vergi denetmeni alınmıştır. Bu alanda kendini yetiştiren vergi denetmenleri, özel sektöre de geçebilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek ön eğitimi, üniversitelerin Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, İktisat Fakülteleri, İşletme Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri lisans programlarında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48’nci maddesindeki nitelikleri taşımak,
– Eğitim süresi en az 4 yıl olan, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, hukuk, İktisadi ve idari bilimler fakülte ve yüksekokulları veya aynı süre eğitim veren ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul olunan benzeri fakülte veya yüksekokulların birinden mezun olmak,
– 30 yaşını doldurmamış olmak,
– Erkeklerin askerlik görevini yapmış, muaf tutulmuş veya erteletmiş olmaları,
– Sağlık yönünden yurdun tüm yöre ve iklim şartlarında görev almasına engel bir hallerinin bulunmaması,
– ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nı kazanmış olmak gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Vergi denetmeninin ayrı bir eğitimi, anabilim dalı yoktur. Meslek elemanları en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe denetmen yardımcısı olarak alınırlar. En az 3 yıl çalışmak, olumlu sicil almak ve Bakanlık merkezinde açılacak yeterlilik sınavında başarılı olmak şartıyla denetmen kadrolarına atanırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Belirlenen şartları ve özellikleri taşıyan denetmenler, sınava girmek ve başarmak koşulu ile idari görevlere geçebilirler. Bu şekilde, müdür yardımcılığından defterdarlığa kadar değişik kadrolarda idareci olarak görev yapabilirler. Defterdar, bulunduğu ilde Maliye Bakanlığı’nın en büyük memurudur.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.
Yarışma sınavını kazanıp denetmen yardımcısı olarak ataması yapılanlar kadro ve derecelerine göre maaşlarını almaktadır. Yeni göreve başlayan bir vergi denetmeni net asgari ücretin 4 katı dolayında maaş almaktadır. Derece ve kademesi yükseldikçe ücretler de artmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here