Yapı ressamı

Mühendisler tarafından tasarlanan yapı projelerinin bilgisayar ortamında hazırlanmasında mimar ve mühendis grubuna yardımcı olabilen ve maket yapabilen kişidir.


GÖREVLER


– İnşaat yapılacak arazinin alanını ölçer, kurulacak yapının konumunu saptar,
– Çizimi yapılacak projenin statik hesap kağıtlarını, mimari projelerini alıp, bunlara göre çizgi kağıtlarını ve rapido uçlarını seçer ve masayı çizime hazırlar,
– Tasarımı yapılan yapı projelerini kuralına uygun olarak istenilen ölçekte çizer,
– Projelerin orjinallerinden ozalitlerde kopyalar çıkarır, gerekli düzeltmeleri yapar,
– Verilen statik hesaplarına göre ayrıntıları çizer, demir kullanım ölçeklerine göre çizim yapar.
– Yapı maketleri yapar,
– Yapı projelerini bilgisayar ortamında çizerek hazırlar,


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Resim masası,
– Bilgisayar ve çizim yazılımları,
– Çeşitli cetvel ve çizim takımları (pergel, yazı şablonu, sembol şablonu vb.),
– Çeşitli kalemler (kurşun resim kalemleri, grafor kalemi, rapido kalemleri vb.),
– Çini ve rapido mürekkebi,
– Çeşitli kağıtlar (resim kağıdı, aydınger kağıdı, ozalit kağıdı vb.),
– Raptiye ve bantlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yapı Ressamı olmak isteyenlerin;
– Görme keskinliğine,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
– Zihinde canlandırma ve çizim yeteneklerine sahip,
– Dikkatli, titiz kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda, bilgisayar kullanıldığı için masa başında yürütebildiği gibi ayakta da yürütülmektedir. Yapı Ressamı, mühendis ve mimarların denetimi altında çalışır


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
İşletmelerin resim atölyelerinde, mühendislik ve mimarlık bürolarında, inşaat, makine, elektrik şirketlerinde ve kamu sektöründe geniş çalışma alanları vardır. Yoğun olarak çalıştıkları kurumlar Belediyeler, Karayolları, Devlet Su İşleri, Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’dır


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi daha önceki yıllarda meslek liselerinin Yapı Ressamlığı bölümlerinde verilmekte iken yapılan değişiklikle bu mesleğin eğitimi şu anda sadece Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Engelliler Entegre Yüksekokulu “Yapı Ressamlığı” önlisans programında verilmektedir


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Bu programı tercih edeceklerin her iki kulakta işitme kaybı olduğuna ve iyi işiten kulakta en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunması,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Yapı Ressamlığı” önlisans programı için ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1 puan türlerinin en az birinden 130.000 ve daha yukarı puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Yapı Ressamlığı” önlisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 1 yılı Türkçe hazırlık sınıfı olmak üzere 3 yıldır.
Türkçe hazırlık sınıfı muafiyet sınavını geçen öğrenciler 1. sınıftan başlamaya hak kazanırlar. Öğrenciler mezun olmak için, gerekli tüm dersleri almak ve minimum 2.0 ortalamayı tutturmak zorundadır.
Ayrıca 40 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır.
Öğrenciler eğitim çalışmalarını çizim atölyelerinde görsel ve teknolojik malzemeler kullanarak yapmaktadırlar. Projelerini bilgisayar donanımlı laboratuvarlarda çizim programlarını kullanarak hazırlamaktadırlar


MESLEKTE İLERLEME
“Yapı Ressamlığı” önlisans programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Mimarlık, Yapı Öğretmenliği, Yapı Ressamlığı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresinde kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
Yapı Ressamlarının kazançları, çalışılan işletmeye, kişinin bilgi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ila asgari ücretin 2 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ise teknik hizmet sınıfından ücret almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here