Yapı ressamlığı öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, Yapı Ressamlığı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Yapı Ressamlığı meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Yapı Ressamlığı öğretmeni, bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb)
– Çizim aletleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yapı Ressamlığı öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Yapı Ressamlığı öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Görme keskinliğine,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme,
– Zihinde canlandırabilme ve çizim yeteneklerine sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yapı Ressamlığı öğretmeni, sınıfta, resim salonunda ve atölyede görev yapar, görevini genellikle oturarak yürütür. Çalışma ortamı temiz ve iyi aydınlatılmıştır. Zaman zaman gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümü bitirenler MEB’na bağlı okullarda, Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarında ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler.
Yapı, Üst Yapı, Alt Yapı, Yapı Ressamlığı, Duvarcılık , Sıvacılık, Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı, Betonarme Demirciliği, ?Beton ve Betonarme Kalıpçılığı, Taşçılık, İnşaat, Harita ve Kadastro, Doğramacılık, Konservasyon/Restorasyon,İnşaat Teknolojisi Alanının; Harita ve Kadastro, Mimarî Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama Kaplama, PVC Doğrama ve Montaj, Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık, Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Dekorasyon, Yapı Yalıtım, Duvarcılık, Restorasyon, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Yapı Laboratuarı, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı dallarının alan ortak ve dal dersleri, Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; Raylı Sistemler İnşaat Dalının alan ortak ve dal derslerini vermektedirler.
Ayrıca, özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin; “Yapı Ressamlığı” bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Yapı Ressamlığı Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
“Yapı Ressamlığı” Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yapı Ressamlığı Öğretmenliği” lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümde okutulan temel dersler şunlardır:
Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.
Mesleki ve Teknik Dersler:
Genel Matematik,Teknik Bilimler ( Statik, Dinamik), Mukavemet ve Makine Elemanları, Malzeme Bilgisi, Üretim Teknolojisi ve Teknik Resim gibi temel derslerin yanı sıra Konstrüksiyon, Makine, Resim, Konstrüksiyon, Üretim Teknolojisi, Kalite Kontrol, Proje Tekniği vb.
Mesleki Formasyon Dersleri:
Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metodları, Ergonomi, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, Ekonomi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Mikroöğretim, Okul Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgisi.
Bölüm öğrencileri, son sınıfta bir ay süreli olmak üzere meslek liselerinde staj yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik eleman olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken,yapı ressamlığı öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden belirgin ölçüde fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel sektörde ücretler değişkenlik göstermektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. 2008 Trakya Üni.teknik eğitim fak.yapı ressamlığı öğretmenliği mezunuyum 10yıllardır senede 5-10,bazen 0 kişi atanıyor.teknik eğitimlerin durumu ne zaman dikkatlerini çekicek,nezaman bi çözüm bulunacak bilmiyorum?…okul öncesi,çocuk gelişim öğretmenliği 50 ile atanıyo(2500 kişi), sınıf öğretmenliğinin bu sene 6000 küsür ataması olucak benim alanıma 3 bölümden atama yapılıyor (yapı res öğr–yapı öğr–yapı tasarımı öğr) ve ve bu üç bölümden 'inşaat teknolojisi öğretmenliği'ne 25 kişi alınıyor bu adaletmidir?aynı zamanda mes.lisesi mezunuyum hem orda önümü kestiler mimar olamazsın dediler, öğretmen oldum şimdide burda önümü kesiyorlar…..ben derdimi kime anlatayım.!bu memlekette insan olacağına git dışarda başka bir canlı ol kıymetin bilinsin..teknik eğitim okuyacağınıza gidin işletme iktisat okuyun…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here