Yapı tasarımı öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere veya yetişkinlere yapı ve yapı tasarımı meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma programı hazırlar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda bulundurur,
– Öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı arttırıcı önlemler alır,
– Yapı projelerinin ayrıntıları ile ilgili bilgiler verir,
– Bilgisayarlı proje tasarımlarının nasıl yapılacağı ile ilgili eğitim verir,
– Bilgisayarlı proje çizimleri ile ilgili detaylı bilgiler vererek öğrencilerin uygulamadaki eksiklerini giderir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri,
– Bilgisayar,
– Bilgisayarlı çizim makinesi,
– Teknik resim araç ve gereçleri, (Eskiz ve aydınger kağıtları, rapido kalemleri, pergel takımları, gönyeler, pistola)
– Meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yapı tasarımı öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Yapı tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İnceleme ve araştırmaya meraklı, ayrıntılara dikkat eden,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Yapı tasarımı öğretmeni, sınıfta ve çizim bilgisayar laboratuarında çalışır. Çalışma ortamı hijyenik ve hareketlidir. Zaman zaman gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Yapı tasarımı öğretmeni; Milli Eğitim Bakanlığı’ na bağlı meslek liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleğe yönelik eğitim veren özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar.
İnşaat Teknolojisi Alanının; Harita ve Kadastro, Mimarî Yapı Teknik Ressamlığı, Statik Yapı Teknik Ressamlığı, Ahşap Doğrama Kaplama, PVC Doğrama ve Montaj, Betonarme Demir Kalıp ve Çatıcılık, Yapı Yüzey Kaplama, Yapı Dekorasyon, Yapı Yalıtım, Duvarcılık, Restorasyon, İç Mekan Teknik Ressamlığı, Yapı Laboratuarı, Çelik Yapı Teknik Ressamlığı dallarının alan ortak ve dal dersleri, Raylı Sistemler Teknolojisi alanının; Raylı Sistemler İnşaat Dalının alan ortak ve dal dersleri, Diğer alanların bu dallarla ilgili alan ortak/ dal dersleri ve modülleri, Boyacılık ve Yüzey Hazırlama, Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı, Sıvacılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı (Masif taş kaplama derslerine), İnşaat Malzemeleri derslerini vermektedirler.
Ayrıca mimarlık büroları ve inşaat firmalarında çalışma olanağı bulabilmektedir.
Bunun yanı sıra, Belediyelerin İmar İşleri Müdürlüklerinde, DSİ, Köy Hizmetleri, Bayındırlık Bakanlığı ile inşaat firmalarının bulunduğu bütün kurum ve kuruluşlarda da teknik eleman olarak çalışabilmektedir. Devlet okullarının bu alana duyduğu gereksinim ve mesleğin iş piyasasındaki konumu göz önünde bulundurulduğunda, işsiz kalma durumu söz konusu olmamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi, Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Teknik Eğitim Fakültesi “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme sınavında (ÖSS) “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-1) puan almak gerekir.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formu’nda “Yapı tasarımı öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin;
-“Alt Yapı, Alt Yapı (İnşaat), İnşaat, İnşaat Teknolojileri, Üst Yapı, Üst Yapı- İnşaat/İnşaat-Üst Yapı, Yapı, Yapı (Kâgir-Ahşap), Yapıcılık bölümlerinden mezun olanlar “Yapı Tasarımı Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Hazır Beton Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği, Raylı sistemler yol, Yapı, Yapı denetim yardımcılığı, Yapı Ressamlığı, Yapı Teknolojisi Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Yapı tasarımı öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bu bölümde okutulan temel dersler;
Genel Kültür Dersleri:
Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi.
Mesleki ve Teknik Dersler:
Tasarı Geometri, Yapı Tekniği ve Uygulama, Yapı Malzemeleri, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Temel Bilgi Teknolojileri, Meslek Resmi, Mekanik, Okul Deneyimi, Yapı Bilgisi, Yapı Elemanları ve Tasarımı, Yapı Perspektifi, Yapı Statiği, Mukavemet, Yapıda Detay, Sayısal Çözümleme, Zemin Mekaniği ve Temel İnşaat, Yapı Laboratuarı, Betonarme, Topografya, Rekreasyon Alan ve Sulanması, Metraj ve Keşif Hesaplamaları, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Uygulama, Çelik Yapılar Özel Öğretim Yöntemleri, Harita ve Kadastro Bilgisi, Yapı Fiziği Mimarlık Tarihi, Yapıda Ergonomi, Depreme Dayanıklılık, Peyzaj Mimarisi, Mimari Tasarım Yorumu, Geleneksel Yapılar.
Mesleki Formasyon Dersleri:
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Sınıf Yönetimi, Yazılı-Sözlü Anlatım Teknikleri, Okul Deneyimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme, Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme.
Bölüm öğrencileri, son sınıfta bir ay süreli olmak üzere meslek liselerinde staj yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
– Üniversitelerde, eğitim sonrasında akademik olarak Uzman Doktor, Yardımcı Doçent, Doçent, Profesör unvanları alarak akademik kariyer yapabilme imkanı olduğu gibi idari kadrolarda da görev alabilirler.
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
– Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kredisinden ve çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayanlar, yasaların ve hükümetin belirlediği ölçülerde ücret almaktadırlar. Buna göre, teknik olmaları itibariyle diğer kültür dersleri öğretmenleri 9. dereceden göreve başlarken, yapı tasarımı öğretmeni 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlamakta ve kültür dersleri öğretmenlerinden belirgin ölçüde fazla ücret almaktadırlar. İlk göreve başlayan teknik öğretmenin aldığı ücret, asgari ücretin 2 katı civarındadır. Bu ücret ek ders ve meslek liselerindeki döner sermaye uygulamaları ile daha da artmaktadır.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Diğer kamu kurumları ve özel sektörde görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretler değişkenlik göstermektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili eğitim kurumları.
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. ooooooo bi okudum bi okudum 4 e geldim ama 4 zormuş bileydim geçmezdim 4 dane alttanım var sayın m.f.(37) godu bide i.u (51) kod adlı hoca kendini balkanların ve ortadağunun en süper hakedişcisi olduğunu iddaa etsede bizi godu. bu isimlere dikkat ededlim arkadaşlar tercihlerinizi ona göre yapın.Rumuz:bina okudum döndüm bidaa okudum

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here