Yapı yalıtım teknisyeni

Tüm alt ve üst yapılarda, yapının ekonomik ömrünün uzatılması, tasarruf sağlanması ve yaşam konforunun artırılması amacına yönelik olarak ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan kişidir.


GÖREVLER


Araç, makine ve ekipmanın bakımını yapar ve çalışılan alanın temizliğini sağlar,
– Uygulamada gerekli malzeme ihtiyacını belirler ve uygulama için gerekli araç-gereç ve ekipmanın hazırlığını yapar,
– Araç-gereç ve ekipmanın çalışma yerine ulaştırılmasını sağlar,
– Uygulama alanı ölçülerini kontrol eder,
– Çalışma yeri destek ekipmanlarının hazırlanmasını sağlar ve yalıtım malzemelerini uygulama alanı ölçülerine göre hazırlar,
– Yalıtım yapılacak alana ve yalıtım türüne uygun (ısı yalıtımı, likit malzeme ile su yalıtımı, örtü malzemeler ile su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı) yapıştırma harcını ya da karışımı hazırlar,
– Yapıştırma harcını ya da karışımı levha yüzeyine uygular,
– Aksesuarları (süzgeç, havalık, vb.) yerine monte eder,
– Çatıda yalıtım tabakası üzerine ayırıcı tabaka serer,
– Sürme katları arasına taşıyıcı malzeme serer,
– Yangın kapılarına ısıya dayanıklı fitil ve conta takar,
– Uygulama sırasında gerekli güvenlik önlemlerini alır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ahşap testeresi, asma iskele, çekiç, çivi çakma tabancası, el kaynak makinesi, eritme kazanı, kerpeten, keski, keser, halat, mala, maket bıçağı, matkap, matkap uçları, metal cetvel, metal testeresi, otomatik sıcak hava kaynak makinesi, perçin aleti, gönye, pergel, tornavida, sac kesme makinesi, sac kıvırma makinesi, spatula, su terazisi, tekerlekli yüksek iskele, teneke makası, mikser, fitil, derz makinesi, mastar, lav püskürtme sistemi,
– Test cihazları (basınç, kıvılcım ve vakum test cihazı), ahşap çıtalar, alçı panel, dübel (plastik), komposit levhalar, likit malzemeler, mekanik tespit elemanları, mineral yünler (cam yünü, taş yünü, ahşap yünü, koyun yünü), plastik esaslı örtüler, sıva harcı, su, süzgeç, vidalar, yapıştırma malzemeleri, kesim masası,
– Eldiven, emniyet kemeri ve gözlüğü, gaz maskesi.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yapı Yalıtım Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Bedence sağlam, uzun süre ayakta çalışabilen,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Göz, el ve parmakları sağlam ve bunları ustalıkla kullanabilen,
– Göz-el eşgüdümü gelişmiş,
– Yönergeyi izleyebilen,
– Detaylara özen gösterebilen,
– Yaptığı işlerde dikkatli, titiz ve tedbirli,
– Yenilik ve gelişmelere açık, zamanı iyi kullanabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı kapalı olabileceği gibi açık havada, bazen iskele üzerinde de olabilmektedir. Zaman zaman toz ve koku yoğun olabilmektedir.
Yapı Yalıtım Teknisyenleri mimar, mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile birlikte çalışmaktadırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
-Yapı Yalıtım Teknisyenleri, bina dışı yapılarda (baraj, tünel vb.) su yalıtımıyla ilgili çalışabilecekleri gibi mesken, işyeri, hizmet vb. amaçlı binalarda da çalışmaktadır. Kısacası her türlü yapıda su yalıtımında çalışabileceği gibi her türlü yapıda ısı, ses ve yangın yalıtımını da yapmaktadırlar.
-Özellikle son zamanlarda ısı, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarında yapıların korunması, ekonomik ömrünün uzatılması, yaşam konforunun artırılması, kullanım rahatlığının sağlanması, enerji tasarrufu vb. nedenlerle artış olduğu görülmektedir.
Yalıtım uygulamaları, inşaat sektörünün gelişmesine ve büyümesine paralel olarak çeşitlenmekte ve yaygınlaşmaktadır. Meslekte ihtiyaç duyulan işgücü, inşaat sektörü içinde yakın mesleklerden sağlanmaktadır. Kısacası meslekte iyi eğitim görmüş, nitelikli elemanlara ihtiyaç olduğu gözlenmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek ve anadolu teknik liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yalıtımcılığı dalında verilmektedir.
Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerine girebilmek için; İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.
– Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerinde girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9. sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel dersler öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak dersler:
Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme,
Ortak alan dersleri:
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Çizimler, Meslek Hesapları, Temel İnşaat Teknolojisi,
Dal dersleri:
İşletmede Beceri Eğitimi, Maliyet Hesapları, İnsan ve Deprem, Tasarı Geometri, Bilgisayarla Çizim, Röleve, Bina Maketleri, Renklerle Tasarım,
Bina ve Yerleşim Rölevesi, Arazi Ölçme ve Hesapları, Trigonometri, Kadastro Uygulamalarında Hukuk, Bilgisayarla Harita Çizimi, Mimari Proje Çizimleri, Bilgisayarlı Statik ve Mimari Proje Çizimi, Agrega Deneyleri, Çimento Deneyleri, Beton Deneyleri, Ahşap Doğramalar, Ahşap Kaplamalar, Ahşap Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi, Betonarme Donatılar, Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi, Sıva Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları, Parke Taşı ve Bordür Kaplamalar, Alçı Dekorasyon ve Kartonpiyer, Duvar ve Yalıtım Meslek Resmi, Bilgisayarla Çelik Proje Çizimleri, Çelik Yapı İmalatları, Bilgisayarla İç Mekan Çizimleri, Ahşap Kagir Restorasyonu, Bilgisayarla Röle ve Restorasyon Proje Çizimleri.


MESLEKTE İLERLEME
Yalıtım sektöründe çalışanlar, çalıştıkları firmaların özelliklerine göre tek bir yalıtım konusunda ya da birden fazla türde (ısı, su, ses, yangın gibi) uzmanlaşabilmektedirler.
– Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yalıtımcılığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, Hazır Beton Teknolojisi, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Bina Koruma ve Yenileme, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama, Yapı Denetim Yardımcılığı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Yapı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri halinde ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince işletmelerde mesleki eğitim gören çırak öğrencilere işverenlerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
Kazançları, çalışılan işletmeye ve kişinin bilgi, beceri ve deneyimine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle kazançlarının asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında değişmekte olduğu söylenebilir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il/şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here