Yatırım destek ofisleri sırada

İstanbul’da yatırım yapacak girişimciye acil servis gibi hizmet verecek olan Tek Adımda Yatırım (TAY) Bürosu kuruldu. İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösterecek olan TAY bürolarına destek için Yatırım Destek Ofisleri de oluşturulacak.5 ile 100 milyon dolar arası yatırımları hedef alan TAY Büroları, kurulacak Kalkınma Ajansına da alt yapı desteği sağlayacak.


İstanbul TAY Bürosu’na; İstanbul’daki Odalar, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, İstanbul İl Özel İdaresi gibi kurumlarda oluşturulacak Yatırım Destek Ofisleri için de destek verecek. Söz konusu ofisler, ilgili kurumların bünyesinde oluşturulmaya başlandı. İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) bu görevi üstlenecek olan birim şimdiden hazır. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO), İTO bünyesinde daha önce kurmuş olduğu Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi (ITPO), Yatırım Destek Ofisi olarak da hizmet verecek.


YATIRIM EĞİLİMİ ARTAR
Tüm yurtta valilikler bünyesinde kurulmaya başlanan ‘Tek Adımda Yatırım’ Büroları, yatırım yapmak isteyen girişimcilerin muhatabı olacak ve sorunları yerinde çözecek. Hedef hem yerli hem de yabancı yatırımcılar. TAY Büroları ile yatırımlar hızlanırken, sanayi de gelişmeye daha açık hale gelecek. İstihdam geliştirilecek, daha sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturulabilecek. Kurumlar arasındaki diyalog güçlendirilerek, kamu ve müteşebbis dayanışması sağlanacak. Girişimciler cesaretlendirilecek.


TAY Büroları’nın kuruluşlarına ilişkin bilgiler ile çalışma faaliyet raporlarları üçer aylık dönemler halinde Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı’na gönderilecek.


TAY Büroları’nda valiler tarafından belirlenecek yönetici bir personel ile ilin yatırım kapasitesine göre yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilecek.


ANADOLU’YA YAYILMALI
İTO’da toplanan konunun paydaşları, İstanbul için yapılabilecek öncelikli konuları ele aldı. İstanbul Vali Yardımcısı M. Vedat Müftüoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıda her kurumun İstanbul için bir strateji belirlemesi konusunda karar alındı.


Müftüoğlu, İstanbul’un yeniden tanımlanması ve sanayinin artık Anadolu’ya gitmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “İstanbul için ayrı bir kent politikası oluşturulmalı. İstanbul’un değişmez özellikleri var. İstanbul; moda, marka, kültür, teknopark, sanat ve finans merkezi olmalı. İstanbul, hizmet sektöründe ilerlemeli ve kongreler, konferanslar kenti olmalı. İstanbul, Türkiye’nin vitrini olmalı. İş dünyası Anadolu’da ürettiğini, İstanbul’da sergilemeli.”


İstanbul’u bir üniversite değil de yüksek lisans, doktora ve ihtisas hastaneleri kenti yapmak gerektiğini de söyleyen Müftüoğlu, kentin 1/100 binlik imar planlarının yapılması gerektiğine dikkat çekti.


İTO Genel Sekreter Yardımcısı Selçuk Tayfun Ok da yatırımı İstanbul ve Anadolu’ya çekebilmek için farklı reçetelere ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi: “TAY Büroları’nın hedef kitlesinin belirlenmesi, şehirdeki yatırım alanlarının ve öncelikli iş sahalarının yatırımcıların önüne koyulması şart. Yerli ve yabancı yatırımcıları yönlendirecek hizmetin verilmesi halinde büro başarılı olacaktır.”


TAY’ların faydaları

* Yatırımcıyı bürokrasiden uzak tutacak.


* Yatırımcının karşılaştığı her engel ve sorun tespit edilecek.


* Sorunun yaşandığı noktada ilgili kuruluşlarla anında irtibat sağlanarak sorun ortadan kaldırılacak.


* Kentteki cazip yatırım alanları önceden belirlenmiş olacak.


* Yatırım öncesi veya sonrası ihtiyaç duyulan bilgi ve yönlendirmeyi yapacak.


İstanbul TAY’da kimler var


* İstanbul Valiliği


* İl Özel İdaresi


* İstanbul Büyükşehir Belediyesi


* Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü


* İstanbul Ticaret Odası (İTO)


* İstanbul Sanayi Odası (İSO)


* İstanbul ve Marmara Deniz Ticaret Odası


İTO ve ITPO göreve hazır
BİRLEŞMİŞ Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO), İTO bünyesinde daha önce kurmuş olduğu Yatırım ve Teknoloji Geliştirme Ofisi (ITPO), İstanbul TAY Bürosu’nda hizmete hazır. Tek Adımda Yatırım Bürosu olarak faaliyet göstermek için gerekli altyapıya fazlasıyla sahip olan ITPO, yakında tüm dünyadaki 25 ITPO arasında 2’nci merkez ofis olarak da faaliyet göstermeye başlayacak.


Başta KOBİ’ler olmak üzere, Türk iş dünyasına, dışa açılma, teknoloji transferi, yatırımların yönlendirilmesi gibi konularda hizmet verecek olan merkez, Türkiye’ye yabancı yatırım çekmede de önemli göreve sahip.


Yatırımcı sorunları


* Sektörel bilgi eksikliği


* Yatırımda yer bulma sıkıntısı


* Ruhsat işlemleri


* Girdi maliyetleri


* Çalışma ve oturma izinleri


* Teşvik, vergi ve sigorta sistemlerini takip etmek


* Bürokrasi


* Kayıtdışı


* İstihdam üzerindeki aşırı yükler


* Yatırım bölgesinde yaşanan alt yapı sorunları


* Uygun yerel ortak bulmak


İTO bu destekleri sağlayacak


* Bilgi bankası oluşturacak


* Sektörel araştırmalar ve etütler sağlayacak


* Kitap, broşür, rehber gibi yayınlar hazırlayacak


* Ortaklık tekliflerini duyuracak


* Ortak yatırımları destekleyecek


* Yerel firma hakkında istihbarat sağlayacak


* Kalifiye eleman temininde yardımcı olacak


* Şirket kurma işlemlerinde yardım edecek


* Anlaşmazlıklar ile ilgili tahkim hizmeti verecek


* Hukuki konularda yönlendirme yapacak


* Her türlü panel, organizasyonlarda teknik ve lojistik imkan sağlayacak


* Yurtiçi ve yurtdışı kurumlarla işbirliği sağlayacak


* Birebir danışmanlık hizmeti verecek
SOYHAN ALPASLAN

1 YORUM

  1. Bu yazıyı okuyunca artık türkiyede bir şeylerin degiştigi fikrine kapıldım

    Biz iki türk bir hollandalı ortaklıktan oluşan bir firma kurduk ve yaklaşık altı aydan beri gece gündüz bir tersane yeri bulmak ve sürekliligi olan bir yatırım yapmak için savaşıyoruz.

    Gitmedigimiz yer danışmadıgımız yer kalmadı şu anda yine mücadele halindeyiz

    Tesadüf olarak bu site karşıma çıktı bize yardım edebilirmisiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here