Yatırımcılar İçin Yeni Teşvikler Geliyor

7

Yatırımcılara yeni teşvikler getiren, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Tasarı, İstanbul’un uluslararası
finans merkezine olmasına yönelik düzenlemeler yaparken, büyük ölçekli fonların
Türkiye’ye çekilmesi için vergi teşviki sağlanıyor.


Tasarıya göre, yurtdışından getirilen cep telefonları için 100 lira kullanım
izni harcı ödenecek. Bastonculuk, semercilik, yazmacılık, keçecilik gibi
kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, vergiden muaf
esnaf kapsamına alınacak. Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler, talepleri
halinde basit usule geçebilecek. Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here