Yazılım mühendisi

Bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayan ve sisteme entegre edip uygulamasını yapan kişidir.


GÖREVLER


– Hazırlanacak yazılım ile ilgili müşteri ilişkilerini kurar,
– Müşterilerden aldığı bilgiler doğrultusunda analiz yapar,
– Tasarım yapar,
– Program yazar,
– Programı test eder,
– Yazdığı programda eksiklik varsa düzeltir,
– Yazılımı sorunsuz şekilde çalışır hale getirdikten sonra, gerekli durumlarda kullanım yönergesini hazırlayarak, kullanıcıların eğitilmesini sağlar,
– Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bilgisayar, bilgisayar programlama dilleri, yazılım geliştirme programları, yazıcı, tarayıcı,
– Cd, memory stick vs.
– Yazılım mühendisliği alanında uluslararası kural ve uygulamalarla ilgili
çeşitli doküman, kitaplar, kalite standartları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Yazılım mühendisi olmak isteyenlerin;
– Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan,
– Fen ve matematik alanlarına ilgi duyan,
– Bildiklerini başkalarına aktarabilme ve etkileme (İkna) yeteneği olan,
– Dikkatli, sabırlı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Yeni fikirlere açık, kendisini sürekli geliştirebilen kimseler olması gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle iyi aydınlatılmış, temiz büro ortamında çalışılır. Projelere bağlı olarak seyahat etmeleri gerekebilir. Çalışırken üst yönetimle, programcılarla ve müşterilerle, yoğun olarak iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Çoğunlukla özel sektörde olmakla birlikte, kamu sektöründe de çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan, parasal olarak fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından yeni fikirler üretebilen yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. Yeni mezunlar genellikle ilk yıllarda programcı olarak görev alarak genel işleyişlerle ilgili tecrübe sahibi olurlar.
– Günümüzde bir çok mühendislik mezunu yazılım mühendisliğinin eğitimini almamalarına rağmen bu mesleği sürdürmeye çalışmaktadır. Ancak, konularında yetkin kişilerin bu alanda çalışmalarına verilen önem hergeçen gün artmaktadır. Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kendini yenileyebilen yazılım mühendislerine büyük ihtiyaç vardır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Üniversitelere bağlı Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültelerinin “Yazılım Mühendisliği” bölümleri ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin “Yazılım Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans” programında verilmektedir,


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Yazılım Mühendisliği” lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puan almak.
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Yazılım Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda yerleştirme yapılırken diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır.
Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Yazılım Mühendisliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır.


MESLEKTE İLERLEME
– Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik kariyer yapabilirler.
– Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel olarak yönetim kademelerine yükselebilirler.
– Kendi işlerini kurabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak, koşulları
uyan öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca
verilen krediden yararlanması mümkündür. Ayrıca başarılı öğrenciler burs alabilmektedir.
Yazılım mühendisleri kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlamaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ya da 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında devlet tarafından belirlenen ücret ile çalıştığı kurum için belirlenen tazminat ve mesai ücretini alırlar. Ücretleri asgari ücretin en az 4 katı kadardır.
Özel Sektörde ise tecrübe ve çalışma süresine göre ücret değişikliği söz konusudur.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
-İlgili Eğitim Kurumları,
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
-Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here