Yurtdışında Müşteri Bulmanın Yolları

Küresel pazarlarda ve yurtiçinde 3 milyondan fazla şirketi tanıtarak,
alıcı-satıcı ve tedarikçiyi bir araya getiren Kompass, e-ticaret ve dış ticaret
konusunda uzman danışmanlık firması Coproline ile birlikte küçük ve orta ölçekli
işletmelere (KOBİ) ücretsiz ‘Dış Pazarda Müşteri Bulma Teknikleri’ konusunda
eğitim verdi. Eğitimlerin ilkini Bursa’da başlatan Kompass ve Coproline, Konya
ve Kayseri’de faaliyet gösteren 90 işletme tam gün eğitimden geçirildi.
Kompass Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Orhan Çağlayan, dünya ticaretinde yeni
satış ve pazarlama metotları uygulanmaya başlandığını söyledi. Globalleşen
ekonomide hız ve güvenin birbirini tamamlayan iki önemli etken olduğunu
vurgulayan Çağlayan, “Kendisini bu ortama adapte edemeyen firmalar ya yok oluyor
ya da mevcut iş bağlantıları sayesinde şanslılar ise pozisyonlarını ancak
koruyabiliyor. Son on senede iş dünyasının bilim ve eğlence sektörü gibi
keşfettiği gerçek, internetin gücüdür. Son dönemde ise kullanımı hızla artan
diğer bir araç e-ticaret portal ve veri tabanlarıdır. Dolayısı ile internet
üzerinden gerek pazar veya tedarik kaynağı araştırırken gerekse bulduğunuz bu
kaynakların güvenilirliğini de sorgulamamız gerekiyor.” dedi. Coproline Kurucu
Ortağı Başkanı Berke Sarpaş da, eğitim ve danışmanlık hizmeti alan iki bin
dolayındaki KOBİ’nin ihracatlarında önemli bir artış olduğunu söyledi. Eğitim
alan işletmeler arasında yıllık ihracat hacmi 30 milyon dolara çıkaran
firmaların bulunduğunu kaydeden Sarpaş, şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin 2023
yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedefi doğrultusunda özellikle KOBİ’ler
cephesinde yurtdışına büyük bir açılım başladı. Burada en büyük avantaj
ihracatta krizin olmayışıdır. Çünkü firmalar artık tek bir ülkenin piyasasına
bağlı değil. Değişen pazar şartlarına göre sürekli farklı ülkelerle ticaret
yapmak mümkün.” Zaman

BESTE PARK-TEL