Ziraat mühendisi (bitkisel üretim)

İyi kaliteli tahıl, sebze, meyve, endüstri ve süs bitkilerinin bilimsel ve ekonomik yöntemlerle yetiştirilmesi alanında çalışan kişidir.


GÖREVLER


– Bulunduğu yörenin toprak analizini yapar,
– Toprağın verimini artırıcı önlemler alır,
– Çeşitli bitkilerin yetiştirilmesi için uygun toprağı belirler,
– Tohumların ekilmesi,fidelerin/fidanların dikilmesi,gübrelenmesi, ilaçlanması ve ürünün toplanması ile ilgili zamanı ve yöntemleri belirler,
– Toplanan ürünün sınıflandırılması, korunması, depolanması, ambalajlanması ve pazarlanması ile ilgili yöntemler geliştirir,
– Bitkilerin hastalıklardan, zararlılardan korunması ve türlerinin iyileştirilmesi, kalite ve verimliliğinin artırılması için araştırmalar yapar,
– Yukarıda belirtilen konularda çiftçileri eğitir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Topoğrafik aletler,
– Otoglar,
– Bahçe traktörü, pulluk,
– Sulama, ilaçlama, hasat toplama ve depolama ekipmanı,
– Çapa, bel, kürek, budama makası, testere, tırmık, çakı,
– Hasat ve depolama makineleri,
– İlaçlar, hormonlar, tohumlar, fidanlar, çeşitli aşı çubukları,
– Bilgisayar, hesap makinesi vb.
– Ölçme ve kontrol aletleri (Spektrofotometre, Mikroskop, Pehometre, Cephometre, Eliza aletleri, İnksilatör, PH. metre, gibi)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ziraat mühendisliğinin bitkisel üretim alanında eğitim görmek isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle kimya, biyoloji alanına ilgili ve bu alanda başarılı,
– İnceleme, araştırma merakına sahip,
– Açık havada çalışmaktan zevk alan ve bitki yetiştirmekten hoşlanan,
– İnsanlarla kolay iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ziraat mühendisleri hem kapalı laboratuar ortamında, hem de açık arazide çalışır. Arazide çalışırken tozlu, çamurlu, soğuk veya sıcak bir ortamda bulunabilirler. Laboratuarda ise kimyasal çalışmalar yapacakları zaman kimyasal kokulara, gübre ile ilgili çalışmaları sırasında gübre kokularına maruz kalabilirler. Ziraat mühendisleri, çiftçiler, meslek odaları mensupları, meslektaşları, ziraat teknisyenleriyle, iletişim halinde çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, Şeker fabrikalarında, Çaykur, Çukobirlik, Fiskobirlik, Tariş, Antbirlik gibi tarım kuruluşlarında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı’nda, Ziraat Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı ve Tekel gibi kamu kuruluşlarında, konserve fabrikalarında, tohumculuk, fidancılık, çiçekçilik işleriyle uğraşan işletmelerde danışmanlık bürolarında, ilaç firmalarında, pamuk, fıstık vb. araştırma merkezlerinde, devlet üretme çiftliklerinde ve özel çiftliklerde iş bulma imkanına sahiptirler.
Ancak ülkemizdeki üniversitelerden mezun olan Ziraat Mühendislerinin büyük bir bölümü işsizlikle karşı karşıyadır. Çok az sayıda kişi kendi dallarında çok kısıtlı olan kamu kurumlarında çalışmakta, kimileri ise özel sektörde istihdam edilmektedir. Ziraat Mühendislerinin bir kısmı da kendi mesleğiyle ilgisi olmayan işlerde çalışmaktadırlar. İş bulmakta güçlük çeken Ziraat Mühendislerine birde her yıl mezun olanlar eklendiğinden ileride istihdam durumlarının pek değişeceği söylenemez.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, 2003-2004 öğretim yılında programlar birleştirilerek tek Ziraat Mühendisliği adı altında eğitim verilmektedir. Bu dosyadaki bilgiler eğitimin verildiği tarihlerde geçerlidir.
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin “Bitkisel Üretim” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim)” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ziraat Mühendisliği (Bitkisel Üretim)” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y – ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölümde bulunan öğrenciler aşağıda belirtilen dersleri okumaktadırlar.
Botanik, Fizik, Kimya, Matematik, Meteoroloji, Ekonomi, Zooloji, İstatistik, Bilgisayar Programlama, Tarım Ekonomisi, Tarla Bitkileri, Tarımsal Ekoloji, Mineroloji, Tarımsal Mekanizasyon, Jeomorfoloji, Genel Sebzecilik, Toprak Bilgisi, Genel Meyvecilik, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Ölçme Bilgisi, Genetik, Örtüaltı Sebzeciliği, Genel Bağcılık, Bitki Fizyolojisi, Subtropik İklim Meyve Türleri, Özel Sebzecilik, Çiçek Üretim Tekniği, Meyve Sebze İşleme Teknolojisi, Tarımsal Yayım ve Haberleşme, Toprak Biyolojisi, Analitik Kimya, Toprak Teknolojisi, Böcek Taksonomisi, Moleküler Biyoloji, Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi, Böcek Ekolojisi ve Egidemiyolojisi, Bitki Koruma Organizasyonu ve Karantina, Tarımsal Savaşım Yöntem ve İlaçları, Hayvansal Zararlılar, Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi, Viroloji, Herboloji, Nematoloji, Akaroloji, Bitki
Virüs Hastalıkları, Yabancı Otlar ve Mücadelesi, Biyokimya, Bitki üretiminin ve ıslahının Genetik ve Sitogenetik İlkeleri, Yağ Bitkileri, Yem Bitkileri, Lif Bitkileri, Nişasta ve Şeker Bitkileri, Bitki Islahı, Tarla Ürünlerine Standardizasyon ve Depolama.
Ayrıca Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de alırlar.
Öğrenciler 3. sınıfta 60 iş günlük staj yapmak zorundadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.
Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
İsteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir
Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine,üstlenilen sorumluluğun derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret kişinin çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here