Ziraat mühendisi (hayvansal üretim)

67

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilmesi, ırklarının iyileştirilmesi, bakımı, beslenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışan kişidir.


GÖREVLER


Hayvansal üretim alanında yetişen ziraat mühendisi;
– Ürünlerinden yararlanılan hayvanların (inek, keçi, koyun, tavuk vb.) verimliliklerinin artırılması yönünde çalışmalar yapar,
– Hayvan ırkının iyileştirmek ve damızlık hayvan yetiştirmek, yemlerin besin değerini belirlemek amacı ile araştırmalar yapar,
– Hayvanların verimliliklerini artırıcı yöntemler hakkında üreticileri aydınlatır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Laboratuarlarda kullanılan çeşitli araç ve gereçler,
– Hayvan barınaklarında kullanılan malzeme, araç ve gereçler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Hayvansal üretimle ilgili ziraat mühendisi olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine özellikle biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– Hayvan üretimine ilgi duyan,
– İnceleme ve araştırmaya meraklı, yaratıcı, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Hayvansal üretim alanında yetişen Ziraat Mühendisleri hem açık havada hem de kapalı ortamda (laboratuar, yem fabrikaları, hayvan yetiştirme çiftliklerinde, araştırma merkezlerinde) çalışırlar.
Hayvan yetiştiricileriyle sürekli iletişim halindedirler.
Doğrudan hayvancılık işletmelerinde çalışanlar için çalışma ortamı kirli ve havasız olup kokusu rahatsız edecidir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ziraat fakültesi (Hayvansal üretim) programını tamamlayanlar Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı çiftliklerde, araştırma merkezlerinde, çeşitli kamu kuruluşu ve işletmeleri ile özel sektöre ait hayvancılık işletmelerinde çalışma olanağına sahiptirler.
Ziraat mühendislerinin büyük bir kısmı kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Meslek üyelerinin büyük çoğunluğu kendi alanında iş bulamadığından, alanlarının dışındaki işlerde çalışma zorunda kalmaktadır.
Meslek elemanlarının iş bulma olanakları devletin tarım politikasına göre azalmakta veya artmaktadır.
Meslekte kendini iyi yetiştirmiş, girişimcilik ruhuna sahip olan kişiler kendi çiftliklerini kurmak suretiyle bağımsız olarak çalışma olanağına sahiptirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, 2003-2004 öğretim yılında programlar birleştirilerek tek Ziraat Mühendisliği adı altında eğitim verilmektedir. Bu dosyadaki bilgiler eğitimin verildiği tarihlerde geçerlidir.
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Ziraat Fakültelerinin “Hayvansal Üretim” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Ziraat Mühendisliği (Hayvansal Üretim) lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Bölümün laboratuar uygulamaları ve gerekli analizler fakültelerin araştırma laboratuarlarında yapılmaktadır.
Hayvanlar üzerinde yapılacak araştırma çalışmalarında, çeşitli araştırma enstitülerinden yararlanılmaktadır.
Öğrenciler 3. sınıfta 60 iş günlük staj yapmak zorundadırlar.
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Hayvansal üretim bölümünün) eğitim-öğretim planı ile derslerin açıklaması ektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Üniversitede çalışmak isteyenler araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük gibi basamaklara yükselme olanağına sahiptirler.
Başarılı olanlar işletmelerde yönetici olabilmektedirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
İsteyen öğrenciye Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim kredisi verilmektedir.
Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. Bu ücret işletmelerin ücret politikasına göre değişmektedir.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan kurumun statüsüne, çalışma süresine,üstlenilen sorumluluğun derecesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2-3 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret kişinin çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

2 YORUMLAR

  1. ben de zooteknisttim iş bulamayınca 2.üniversite ile öğretmen oldum. Ziraat te çok zor iş bulunur 2 kere düşünmek lazım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here