Hayvancılık Desteklerinden Yararlanmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar Nelerdir?

Hayvancılık Desteklerinden Yararlanmak İsteyenlerde Aranılan Şartlar Nelerdir?
6 dk
Son güncellenme: 20/09/2021
Tüm Başlıklar

Hayvancılığa Özel Desteklerden Yararlanmak İçin Sağlamanız Gereken Şartlar

Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemiz genelinde bazı illerde hayvancılığın desteklenmesi adına hibe kredi imkanları sağlıyor. Devlet tarafından sağlanan hayvan hibe destekleri projeye göre % 50 ile % 100 arasında değişiklik gösteriyor. İpek böceği yetiştiriciliği yapan kişilere % 100 hibe desteği verilirken; damızlık, düve, manda ve teke alımlarında % 50 oranında hibe desteği sağlanıyor. Damızlık hindi, kaz ya da ördek gibi kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile ilgili iş projelerinde % 75, arı yetiştiriciliğinde ise % 60 hibe desteği sunuluyor. Bu tip işleri kurabilmek için hayvancılık desteği almak için gerekli şartlar nelerdir?

Desteklerden yararlanacak olan çiftçilerin hayvan sayısının 500’den az olması durumunda en az 150 baş hayvanı olması koşulu aranıyor. Arı yetiştiriciliği yapanların masraflarının % 60’ı devlet tarafından karşılanabilmesi için en az 30 kovan ile işe başlamış olmaları gerekiyor.

Hayvancılık desteği almak için gerekli şartlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından belirleniyor. Devlet hibesi başvuruları kaz, piliç, ördek, hindi, düve, manda ya da ipek böceği alanlarında yapılabiliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen kişinin bizzat başvurması aranılan şartlar arasında yer alıyor.

Hangi Projeler Destekleniyor?

Hayvancılık hibesi alabilmek için en az bir yıllık projeler hazırlanması gerekiyor. 30.000 TL olan hayvancılık desteği kapsamında kabul edilen projeler şu şekildedir:

 • Arıcılık kapsamında yer alan arı sütü,
 • Polen ve bal iş projeleri,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Yem bitkisi üretme iş projeleri,
 • Meyve bahçesi üretim iş projeleri,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi – işlenmesi,
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği,
 • Seracılık,
 • Kültür mantarı tesisleri,
 • Organik bitkisel ya da hayvansal üretim projeleri.

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğnamede hayvancılık yatırımlarında % 50 oranında hibe desteği sağlanacağı bilgisi bulunuyor. % 50 hayvancılık hibesinden yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan çiftçilerin en az bir yıldır aktif olması koşulu aranıyor. Ayrıca Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor.

Büyükbaş hayvancılık ile uğraşanlar için en az 10 en fazla 50 büyükbaş anaç hayvan kapasiteli,

Küçükbaş keçi ve koyun yetiştiricileri için de en az 100 en çok 200 baş anaç hayvan kapasiteli olmak üzere; sıfırdan yeni ağıl ve ahır yapımı, ahır ve ağıl tadilatı, damızlık boğa alımı, damızlık koç / teke alımı ile makine ve ekipman alımı konularında hibe desteği sağlanabiliyor. Bu kapsamda damızlık hayvan alımındaki %50 yalnızca teke, koç ve boğa alımı için verilerek dişi hayvan alımı kapsam dışında tutuluyor. Hayvan çiftliği kurulumunun sağlanabilmesi amacı ile yeni ahır veya ağıl yapımı için %50 hibe kullandırılıyor. Ayrıca süt sağma ve gübre sıyırıcı sistem için de %50 oranında geri ödemesiz hibe verilebiliyor.

Kimler Destek Alabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler her yatırım alanı için yalnızca bir kere başvuruda bulunabiliyorlar. Üst sınırın ne kadar olacağını Tarım ve Orman Bakanlığı belirliyor.

Hibeden yararlanmak isteyen çiftçinin proje ile başvuruda bulunması gerekiyor. Projesi onaylanarak desteklerden yararlanma hakkı kazanan çiftçilerin ise yatırımlarını bahsedilen süreler içerisinde tamamlaması zorunluluğu bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı hibelerden yararlanabilmek için yapılacak başvuruların tarihlerini belirlerken bölgesel durumları da göz önünde bulunduruyor. Çiftçinin belirlenmiş sürede yatırımını tamamlayamaması durumunda Bakanlık ek süre verilmesi yönünde bir karara varabiliyor.

Başvuruda bulunacak olan kişilerin 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması, son 1 yıldır hayvancılık yapıyor olması, ÇKS kaydının bulunması gerekiyor.

Hibeden yararlanmak isteyenler bir proje hazırlıyorlar. Ardından belirtilen tarihlerde projelerini İl ve İlçe Müdürlükleri’nin onayına sunuyorlar. Tebliğnamede belirtilen sayıda hayvan sahipleri olmaları beklenen adayların daha önce aynı konuda hibe almamış olması gerekiyor. Projesi onaylardan adaylardan da bundan sonraki süreçte yatırımlarını yapıyor olmaları bekleniyor.

Büyükbaş Hayvancılığa Da Hibe Destekleri Sağlanıyor

Tarım ve hayvancılık sektörüne giriş yapmak isteyen girişimcilere sağlanan 30.000 TL’lik hibe desteği ne yazık ki büyükbaş hayvanların fiyatları nedeni ile büyükbaş hayvancılık yapmak isteyenler için yeterli gelmiyor. Bununla birlikte devletin büyükbaş hayvancılık için sunduğu hibelerden yararlanmak isteyenlerin belli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor.

Öncelikle hibeden yararlanmak isteyen çiftçinin 18 yaşından büyük 41 yaşından küçük olması ve sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmıyor olması koşulu aranıyor. Aynı zamanda daha önce büyükbaş hayvan hibesine başvurmamış eğer başvuru yaptıysa da sözleşme aşamasında feshetmemiş olması önem taşıyor. Ayrıca başvuruyu yapan çiftçinin evli olması durumunda eşinin sigortalı olarak çalışmıyor olması da yerine getirilmesi gereken koşullardan biri oluyor.

 • Büyükbaş hayvan yetiştirmek isteyen çiftçilerin en az 70 metrekare alana sahip olması, Alınacak olan büyükbaş hayvanın Türkvet’te kaydının bulunması,
 • Alınacak olan büyükbaş hayvanın bir kereden fazla doğum yapmamış olması,
 • Alınacak olan büyükbaş hayvan manda ise 48 aydan daha büyük olmaması,
 • Alınacak olan diğer büyükbaş hayvanların ise en çok 36 aylık olması hibe alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar arasında bulunuyor.

Genç Çiftçi Hibe Projesi Desteği Nedir?

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlayan Genç Çiftçi Projesi ile hem kırsal kesimde hem de kentlerde yaşayan gençlerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine özendirilmesi hedefleniyor. Köye dönüş yapan genç çiftçilere 30.000 – TL destek sağlanıyor.

Genç Çiftçi Hibe Projesinden Hayvancılık Desteği Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşından büyük 41 yaşından küçük T.C. vatandaşı olmaları gerekiyor.
 • Okur-yazar olmaları gereken kişilerin aynı zamanda vergi mükellefi olmaması ve herhangi bir işte ücretli çalışmıyor olması da koşullar arasında yer alıyor.
 • 15 büyük ya da 50 küçükbaş hayvandan fazla hayvana sahip olmaması talep edilen adayların kendilerinin ve ailelerinin daha önce aynı hibe programından yararlanmamış olması gerekiyor.
 • Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olma koşulunu sağlaması beklenen adayın arıcılık projesi bulunması durumunda elliden fazla kovan sahibi olmaması önem taşıyor.

Nasıl Başvuru Yapılır?

 1. Genç Çiftçi Projesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin önce bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden programa ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Başvurular da Bakanlık tarafından duyurulacak tarihlerde İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri’ne şahsen yapılıyor.
 2. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Başlayan Pilot Uygulama İle 100.000 TL’ye Kadar Hibe Veriliyor
 3. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi’ne ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanan ve 2019 – 2020 yılında uygulanmaya başlayan pilot uygulama kapsamında Amasya, Mardin, Düzce ve İzmir’de kırsal alanda yaşamakta olan ya da yaşayacağını taahhüt eden; gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık, su ürünleri konularında yüksekokul ya da üniversite mezunu olan kişilere uygulayacakları projeler için 100.000 – TL’ye kadar hibe veriliyor.
 4. Henüz pilot uygulama aşamasında olan konu ile ilgili olarak Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hayvansal ve bitkisel ürünler, su ürünleri, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanmasını ve paketlenmesini kapsayan projeler destekleniyor. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu projeleri kapsayan diğer hibe programlarından yararlanmakta olan kişiler, bu karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanamıyorlar.

TKDK Hayvancılık Destekleri Nelerdir?

Avrupa Birliği’ne girmeye aday / potansiyel aday olan ülkelerin desteklenmesi ve birlik standartlarına yükseltilmesi amacı ile oluşturulan destek sistemi bünyesinde Türkiye’de Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) programı uygulanıyor. IPARD programı desteğinde çiftçi ve hayvanlara hibe kullandırılabiliyor. Küçükbaş hayvancılık yapan çiftçilerimizin de hayvancılık destekleri alabildiği Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu belirlediği destek programları dahilinde çiftçilere hibe desteği veriyor.

TKDK Hayvancılık Desteği Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

 • TKDK hayvancılık desteklerinden yararlanabilmek için öncelikle desteklenmekte olan 42 ilden birinde ikamet etmek gerekiyor.
 • Süt üretimi yapacak olan işletmeler için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne üye olma ve vergi kaydının bulunması koşulları aranıyor.
 • Ayrıca en az 10 en fazla 120 adet ineği bulunan işletmeler başvuruda bulunabiliyor. Keçi ve koyun sayısının ise 50 ile 500 adet arasında bulunması gerekiyor. Minimum sayıda hayvan sahibi olan işletmelerden ise hayvan sayılarını artıracaklarını taahhüt etmeleri bekleniyor.
 • Daha önce Avrupa Birliği ve Ulusal Fonların desteklemiş olduğu herhangi bir proje için yapılan başvurular IPARD programı kapsamında desteklenmiyor.
 • IPARD programları kapsamında canlı hayvan ve arazi alımı desteklenmiyor. Bununla birlikte hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ya da Ziraat Bankası’nın sağladığı destekler gibi farklı kaynaklar ile alınırsa TKDK’nın uygun harcama listesinde yer alan tüm ekipman – makine ve yapım işleri için destek başvurusunda bulunulması söz konusu olabiliyor.
 • Yumurta üretim işinde aktif olup, tesislerinde ya da ekipmanlarında yenileme yapması gereken ya da üretim tesislerini yerleşim yerlerinden uzaktaki bir alana taşıyacak olan işletmeler desteklerden yararlanabiliyorlar. Ancak bu işletmelerde, kapasitelerini artırmama koşulu aranıyor.
 • Süt inekçiliği yapan küçük ve orta ölçekli işletmeler de desteklerden yararlanabiliyorlar. Ancak kapalı ahırların modernizasyonu destek kapsamında bulunmakla birlikte sıfırdan kurulacak işletmeler diğer başvuru koşullarını yerine getirebilirlerse destek talebinde bulunabiliyorlar.
Bu içeriği oylayın
0.00, 0 Oy
x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.