Ab Avrupa Birliği Tarafından Hayvancılara Sağlanan Destekler

AB Avrupa Birliği tarafından hayvancılara sağlanan destekleri sizler için bir araya getirdik.
AB Avrupa Birliği Tarafından Hayvancılara Sağlanan Destekler
3 dk
Son güncellenme: 08/10/2021

Avrupa Birliği’nin uygulamakta olduğu Ortak Tarım Politikası; tarımsal verimliliğin yükseltilmesini, tüketicilere ihtiyaç duydukları gıdaların uygun fiyatlı olarak istikrarlı bir şekilde temin edilmesini ve çiftçilerin adil yaşam standartlarına sahip olmasını hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda izlenen politika ile çiftçilere maddi yardımlarda bulunularak karşılaştıkları olumsuzlukları aşmaları, tarımsal makinelerin alınması ile modern tekniklerin uygulanması ve çevrenin korunmasına yönelik teşviklerde bulunulması sağlanmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra Avrupa Birliği’ne kabul edilecek olan ülkelerin Avrupa Birliği gerekliliklerini karşılaması koşulu arandığından, Avrupa Birliği üye olabilmek için hazırlanan ülkelere destek ve yardım da sağlıyor. Avrupa Birliği yaptığı yardımlar ile aday ülkelerin birliğin kurallarına, standartlarına ve politikalarına daha yakın hale getirilmesini ve söz konusu ülkelerin vatandaşlarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkıda bulunuyor. Türkiye de Avrupa Birliği’ne dâhil olmayı hedefleyen ülkelerden biri olarak Avrupa Birliği’nin bu alanlarda sağladığı desteklerden yararlanabiliyor.

IPARD Programı Nedir?

iprad logosu

Avrupa Birliği’ne katılmaya aday ya da potansiyel aday olan ülkelerin desteklenmesi için oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı adlı bir destek sistemi bulunuyor. IPA olarak da ifade edilen destek aracı bünyesinde beş bileşen bulundurmakta olup, Türkiye’de beşinci bileşen olan Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD) programı uygulanıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK); sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, işletmeleri topluluk standartlarına yükseltebilmek ve kapasiteyi artırabilmek için Avrupa Birliği IPARD programı desteğinde 2020 yılına kadar çiftçi ve hayvan yetiştiriciliği yapanlara 5 milyar TL hibe kullandırıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun destek olacağı projelerin seçimi sırasında kadınlara ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılık uygulanıyor. Et işletmeleri, süt işletmeleri, yumurta ve tavukçuluk gibi farklı sektörlerin yararlanması planlanan projede sektör bazında farklı hibe oranları uygulanıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finansmanı gerçekleştirilen kamu katkısı desteği gerçekleşmiş projeler için geri ödemesiz olarak kullandırılıyor. Bununla birlikte IPARD kapsamındaki mali destekler karşılıksız olsa da şartlı ve mükellefiyetli olarak sağlanıyor. Destekleme kararı alındıktan sonra taraflar arasında imzalanmış olan sözleşmelerde yer alan hususlara uyulması durumunda destekler geri ödemesiz olarak sağlanıyor. Ancak sözleşme hükümlerinin gerçekleştiği durumlarda sağlanmış olan mali destekler eğer oluşmuş ise gecikme faizi ile birlikte geri alımı söz konusu oluyor. Sözleşmeler projelerin uygulanma dönemini ve bunları takip eden 5 yıllık süreyi kapsıyor.

IPARD Programı Başvuru Koşulları Nelerdir?

Başvurular dönemsel olarak gerçekleştiriliyor olup Başvuru Çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlükleri aracılığı ile yapılabiliyor. Bu nedenle IPARD desteklerinden yararlanmak isteyenlerin konu ile ilgili çağrıları ve başvuru süreçlerini yakından takip etmelerini öneriyoruz. IPARD programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan girişimcilerin proje başvurularını yatırım yapacakları ilde yer alan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne yapmaları gerekiyor. Farklı bir ilden gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılıyor. Ayrıca bir başvuru çağrı döneminde aynı tüzel kişi ya da aynı gerçek kişi birden fazla proje başvurusunda bulunamıyor.

IPARD başvuru paketini hazırlama aşamasında yararlanılacak olan bilgilendirme dokümanlarına ve gerekli diğer dokümanların örnek formatlarına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun internet sitesinden ulaşılabiliyor, konu hakkında bilgi alınabiliyor. Ayrıca bu belge ve dokümanlar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlükleri’nden ücretsiz olarak da temin edilebiliyor.

Herhangi bir projenin uygun bulunması ne yazık ki mutlaka destek sağlanacağı anlamına gelmiyor. IPARD programında belirlenmiş olan destek bütçesinin yeterli geldiği kadar proje destek kapsamına alınıyor. Bütçe yetersizliği nedeni ile sıralamaya giremeyen projeler ise uygun bulunmuş olsa dahi desteklenemeyebiliyor.

IPARD Projelerinden Kimler Yararlanabiliyor?

IPARD projeleri kapsamında arazi alımı ve canlı hayvan alımı desteklenmiyor. Ancak hayvanların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekleri ya da Ziraat Bankası destekleri gibi farklı kaynaklar kullanılarak alınması durumunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun uygun harcama listesinde bulunan tüm ekipman – makine ve yapım işleri için destek başvurusunda bulunulabiliyor.

Yumurta üretim işinde aktif olan, tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı olan ya da tesislerini yerleşim yerlerinden uzak bir alana taşıyan işletmeler kapasitelerini artırmamak şartı ile desteklerden yararlanabiliyorlar.

Süt inekçiliğinde mevcut küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler destek kapsamında bulunuyor. Kapalı ahırların modernizasyonu destek kapsamında olup sıfırdan kurulacak işletmeler için diğer başvuru koşullarının da sağlanması durumunda destek talebinde bulunulabiliyor.

Daha önce Avrupa Birliği ve Ulusal Fonlar tarafından destek alınmış olan projenin aynısı için IPARD Programı kapsamında yapılan başvurular kesinlikle desteklenmiyor.

IPARD Projesi kapsamında başvuruda bulunan ve destekten yararlanması uygun görülen başvuru sahiplerine destek kapsamındaki ödemeler projede yer alan uygun harcamaların tutarına göre 1, 2 ya da 3 taksit şeklinde yapılıyor. Uygun harcamaları toplam tutarının 500.000 TL ve altında olması durumunda ödeme tek taksitte, 500.000 TL – 2.500.000 TL arasında olması durumunda ödeme 2 taksitte, uygun harcamaların 2.500.000 TL’den fazla olması durumunda ise ödeme en fazla 3 taksitte gerçekleştiriliyor. Her taksite ilişkin ödeme, o döneme ait harcamaların yer aldığı Ödeme Talep Paketi’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne teslimini takip eden 6 aylık süre içerisinde gerçekleştiriliyor.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.