Hayvancılık Destekleri Nasıl Alınır?

Hayvancılık destekleri hakkında soru işareti bulunan herkesi, bu desteklerin nasıl alınacağı ile ilgili detaylı bilgiler içeren yazımızı okumaya davet ediyoruz.
Hayvancılık Destekleri Nasıl Alınır?
8 dk
Son güncellenme: 30/07/2020
Tüm Başlıklar

Devlet tarafından hayvancılık alanında faaliyet gösteren kişilere pek çok farklı kurum ve kuruluş aracılığı ile destek sağlanıyor. Bu destekler hemen hemen her yıl artırılıyor. Tabii ki hayvancılık desteklerinden yararlanacak olan kişilerin belirlenmiş bazı koşulları yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Bu nedenle biz de bu yazımızda size “hayvancılık destekleri nasıl alınır”, “hayvancılık desteklerinden yararlanma şartları nelerdir” gibi konularda bilgi vermeye çalışacağız. 

2019 Yılı Hayvancılık Hibe Destekleri ve Başvuru Şartları Nelerdir?

2019 yılı hayvancılık hibe destekleri projeye göre farklılık gösterebiliyor. Örneğin; ipek böceği yetiştiriciliği yapan kişilere %100 oranında hibe desteği verilirken; damızlık, düve, manda, teke alımlarında %50 oranında hibe desteği sağlanıyor. Damızlık hindi, kaz veya ördek projeleri %75, arı yetiştiriciliğinde ise %60 oranında hibe desteği veriliyor.

Desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin hayvan sayısı eğer 500 adetten az ise bu rakamın 150 baş hayvandan aşağı olmaması gerekiyor. Arı yetiştiriciliği yapan kişilerin %60 oranında hibe desteğinden yararlanabilmesi için en az 30 kovan ile işe başlamış olmaları şartı aranıyor. 

Kaz, ördek, hindi, piliç, manda, düve veya ipek böceği alanlarındaki devlet hibesi başvurularından yararlanmak isteyen kişilerin başvurularını bizzat kendilerinin projeleri ile birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor. Projesi onaylanan ve desteklerden yararlanma hakkı kazanan çiftçilerin yatırımlarını bahsedilen süreler içerisinde tamamlaması şartı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı hibelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin yapacakları başvuruların tarihlerinin belirlenmesinde bölgesel durumları da göz önünde bulunduruyor. Eğer çiftçi belirlenmiş sürede yatırımını tamamlayamazsa Bakanlık ek süre verilmesi yönünde karar alabiliyor. Söz konusu hayvan desteklerinden yararlanmak isteyen çiftçilerin en az bir yıldır aktif olarak faaliyette olmaları, 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmaları ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı sistemlerinde kayıtlarının olması isteniyor.

Hayvancılık Hibe Destekleri Kapsamındaki Projeler Nelerdir?

30.000 TL olan hayvancılık hibesinden yararlanabilecek projelerin;

 • Arıcılık faaliyetleri kapsamında bulunan arı sütü, polen ve bal iş projeleri,
 • İpek böceği yetiştiriciliği,
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
 • Salma tavukçuluk kapsamında kanatlı hayvan yetiştiriciliği,
 • Yem bitkisi üretme iş projeleri,
 • Seracılık,
 • Meyve bahçesi üretim iş projeleri,
 • Kültür mantarı tesisleri,
 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi ve işlenmesi,
 • İyi tarım uygulamaları kapsamında olmak üzere organik bitkisel veya hayvansal üretim projeleri olduğu biliniyor.

Genç Çiftçi Projesi Hibe Desteklerinden Yararlanma Şartları Nelerdir?

Genç çiftçi projesi ile kırsal kesimde ve kentlerde yaşayan gençlerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerine özendirilmesi amacı ile 30.000 TL destek sağlanıyor. Bu destekten yararlanabilmek için gereken şartlar ise şu şekilde sıralanabiliyor:

 • Hayvancılık desteklerinden yararlanmak için başvuru yapacak kişilerin Türk Vatandaşı olması,
 • Vergi mükellefi olmaması,
 • Okuma yazma biliyor olması,
 • Herhangi bir iş yerine sigortalı çalışmıyor olması,
 • 18 yaşını doldurmuş ancak 41 yaşını aşmamış olması,
 • Herhangi bir yerde örgün eğitime devam etmiyor olması,
 • Kişinin ya da ailesini daha önce aynı hibe desteğinden yararlanmıyor olması,
 • Arıcılık projesi kapsamında başvuruda bulunacak olan kişilerin ise 50 arıdan fazla kovanı olmaması gerekiyor.
 • Hali hazırda hayvancılığa devam eden kişilerin en fazla 15 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvanının olması,

Genç Çiftçi Projesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin öncelikle gencciftci.tarim.gov.tr adresinden giriş yapıp çiftçi kayıtlarını oluşturmaları gerekiyor. Önceden kaydı olan kişilerin sadece sisteme giriş yapmaları yeterli oluyor. Sistemde Yeni Başvuru alanında istenilen bilgiler dolduruluyor. Bu başvuru online ön kayıt olarak değerlendiriliyor. Ön kayıt yapan kişilerin daha sonra açıklanan başvuru tarihleri içerisinde evraklarının asılları ile birlikte İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’ne başvuru yapmaları ile süreç tamamlanmış oluyor.

% 50 Hayvancılık Hibesi Nasıl Alınır?

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olan tebliğ kapsamında GAP, DOP, DAP ve DOKAP projelerinde bulunan illerimizde ikamet eden çiftçilerimize teke, boğa, koç alımı, ahır ya da besi çiftliği kurulumu için % 50 oranında hibe desteği sağlanıyor. 

Büyükbaş hayvancılık alanında en az 10 en fazla 50 büyükbaş anaç hayvan,

Küçükbaş keçi ve koyun yetiştiricileri için en az 100 en çok 200 baş anaç hayvan kapasiteli olmak üzere; sıfırdan yeni ağıl ve ahır yapımı, ağıl ve ahır tadilatı, damızlık boğa alımı, damızlık teke / koç alımı ile makine / ekipman alımı konularında hibe desteği sağlanabiliyor.

Söz konusu destekten yararlanabilmek için gerçek ve tüzel kişiler her yatırım alanı için sadece bir sefer başvuruda bulunabiliyorlar. Hibeden yararlanmak için başvuruda bulunacak olan çiftçinin proje ile başvuruda bulunması, 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olması ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydının yapılmış olması gerekiyor. Son 1 yıldır hayvancılık ile uğraşıyor olması istenilen kişinin daha önce aynı konuda hibe almamış olması da aranılan şartlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda başvuru sahibinin, tebliğ namede belirtilmiş olan hayvan sayısı kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısına sahip olması zorunluluğu da bulunuyor. 

Hazırlanan proje başvuru sahibi tarafından belirlenmiş olan tarihlerde İl ve İlçe Müdürlükleri’nin onayına sunuluyor. Projesi onaylanıp bu hibeden yararlanma hakkı kazanan kişilerin bundan sonraki süreçte yatırımlarını yapıyor olmaları bekleniyor. Yatırımların belirlenen süreler içerisinde tamamlanması gerekiyor. Eğer çiftçi belirlenen sürede yatırımını tamamlayamazsa Bakanlık ek süre verilmesi yönünde bir karara varabiliyor. 

Çiftçiler TKDK Hayvancılık Desteklerinden Nasıl Yararlanabilir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK); sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, işletmelerin Avrupa Birliği topluluk standartlarına yükseltilebilmesi ve kapasitenin arttırılması için Avrupa Birliği IPARD programı kapsamında 2020 yılına çiftçi ve hayvancılara hibe desteği sağlıyor. Bu kapsamda sunulan hayvancılık desteklerinden et işletmeleri, süt işletmeleri, yumurta ve tavukçuluk gibi farklı sektörlerin yararlanması planlanıyor ancak sektör bazında farklı hibe oranları uygulanıyor.

Söz konusu desteklerden yararlanmak isteyen kişiler başvurularını dönemsel olarak yapabiliyor. Ve Başvuru Çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlükleri aracılığı ile başvurular gerçekleştirilebiliyor. IPARD programı kapsamında proje başvurusunda bulunacak olan girişimciler proje başvurularını yatırım yapacakları ilde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü aracılığı ile gerçekleştirebiliyorlar. Yatırımın yapılacağı ilden farklı bir ilde gerçekleştirilen başvurular geçersiz sayılıyor. Ayrıca aynı tüzel kişi ya da aynı gerçek kişi bir başvuru çağrı döneminde birden fazla proje için hibe desteklerinden yararlanma başvurusunda bulunamıyor. 

IPARD başvuru paketini hazırlama aşamasında yararlanılacak olan bilgilendirme dokümanları ve gerekli diğer dokümanların örnek formatları Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun internet sitesinden bulunuyor, ayrıca yine internet sitesi aracılığı ile söz konusu hibeler hakkında bilgi alınabiliyor.

IPARD projeleri kapsamında, arazi alımının ve canlı hayvan alımının desteklenmemesi nedeni ile bu amaçlara yönelik hibe desteklerinden yararlanılması söz konusu olamıyor. Ancak hayvanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da Ziraat Bankası tarafından sağlanan destekler gibi farklı kaynaklar kullanılarak alınabiliyor. Bu durumda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından açıklanmış uygun harcama listesinde bulunan tüm ekipman – makine ve yapım işleri için destek başvurusunda bulunulması mümkün hale gelebiliyor.

Aktif olarak yumurta üretim alanında faaliyet gösteren, tesislerinin ve ekipmanlarının yenilenmesi ihtiyacı duyan ya da mevcuttaki tesislerini yerleşim yerlerinden uzak bir alana taşıyacak olan işletmeler kapasitelerini artırmama koşulu ile bu kapsamdaki desteklerden yararlanabiliyorlar.

Süt inekçiliği alanında faaliyet göstermekte olan mevcut küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmeler TKDK destekleri kapsamında yer alıyor. Kapalı ahırların modernizasyonu destek kapsamında bulunmakla birlikte sıfırdan kurulacak işletmeler de diğer başvuru koşullarının sağlanması durumunda desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunulabiliyor.

Bununla birlikte önceki dönemlerde Avrupa Birliği ve Ulusal Fonlar tarafından destek alan herhangi bir projenin aynısı için IPARD Programı kapsamında yapılan başvurular hiçbir koşulda desteklerden yararlanamıyor. 

IPARD Projesi kapsamında başvurusunu yapan ve destekten yararlanması uygun görülen başvuru sahipleri, destek kapsamındaki ödemelerini projede yer alan uygun harcamaların tutarına göre 1, 2 ya da 3 taksit şeklinde alabiliyorlar. Uygun harcamaları toplam tutarı 500.000 TL ve altında olduğunda ödeme tek taksitte, 500.000 TL – 2.500.000 TL altında olduğunda ödemeler 2 taksitte, uygun harcamaların 2.500.000 TL’den fazla olduğunda ise ödemeler en fazla 3 taksitte yapılıyor. Her taksit ile ilgili ödemenin alınabilmesi için, o döneme ait harcamaların yer aldığı Ödeme Talep Paketi’nin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Bu teslimi izleyen 6 aylık süre içerisinde ödemeler gerçekleştiriliyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Bankası Aracılığı ile Çiftçilerimize Destek Sağlıyor

2018 tarihli 11188 numaralı Resmi Gazete aracılığı ile Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerimizin faaliyetlerine yönelik için düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacağı duyurulmuştu. Bu proje kapsamında, tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren kişilerin yaşadıkları finansman sıkıntılarının giderebilmesi için farklı limitlere sahip kredi kullanma olanakları sağlanıyor. Kredi imkanının yanı sıra, söz konusu tebliğde belirtilen oranlar ile faiz indirimi de yapılıyor. 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2019 – 31 Aralık 2020 dönemleri dahil olmak üzere toplamda 3 yıl süre ile çiftçilerimize finansal destek sağlıyor. Bu desteler aracılığı ile tarımsal amaçlı üretim için gerek duyulan nakit ihtiyacının giderilmesi, faaliyetlerin devlet nezdinde kayıt altına alınmasının sağlanması ve üretimde kalite düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Bu uygulamadan yararlanmak isteyenler 2020 yılının son iş gününe kadar Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile başvuruda bulunabiliyorlar. Süs bitkisi yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar oldukça geniş bir kapsamda destekler sağlanıyor.

Hayvancılık kredisi başvuruları sırasında gerçek kişilerden ve tüzel kişilerden istenilen evraklar arasında farklılıklar bulunuyor. 

Gerçek kişilerin yaptıkları başvurular sırasında istenilen evraklar:

 • Başvuru sahibine ait T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi
 • Bilanço yönetimi ile çalışan bir işletmenin söz konusu olduğu durumlarda, işletmenin son 3 yıllık bilançosu
 • Tarımsal işletmeyi kanıtlamaya yönelik; tapular, belgeler ya da kira kontratları
 • Sahip olunan arsa tapuları gibi teminat belgeleri

Tüzel kişilerin başvuruları sırasında istenilen evraklar:

 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • İlgili odaya kayıt yaptırılmış olduğunu gösteren belge
 • Teminat belgeleri
 • Kredi başvurusunu gerçekleştiren kişinin, şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir nitelikte belge
 • Tarım işletmesinin faaliyette olduğunu kanıtlar nitelikte belge
 • Son döneme ait vergi levhasının fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Noterden alınmış imza sirküleri
 • Gelir durumunu gösterir nitelikte belge

 

Sütçü, Etçi, Kombine Sığır Yetiştiriciliği: Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri; sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği alanında 12.500.000 TL üst sınır olmak koşulu ile kredi kullanma imkânı sunuyor. Bu kapsamında kullanım yapan kişiler 100.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerde % 100 faiz indirimi avantajından da yararlanabiliyorlar. 100.000 TL’yi aşan kullanımlarda ise faiz indirimi kademeli olarak uygulanıyor.

Çiftçilerimizin faiz indirimi avantajı ile birlikte kredi kullanabilmesi için beş baş ya da daha fazla kapasiteli sığır işletmesinin kurulması ve bu işletme içerisinde manda ya da anaç sığır bulunması zorunluluğu uygulanıyor. Eğer mevcutta faaliyet gösteren bir sığır işletmesi söz konusu ise bu işletmedeki sığır sayısının beşe çıkarılmasının gerekli olduğu biliniyor.

Krediden yararlanılabilmesi için sığırların bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Söz konusu sığırların ilgili bakanlığın veri tabanına kaydedilmiş olması şartı aranıyor. Ayrıca sığırların gebe ya da bir kez doğum yapmış olmasının yanı sıra en çok 3 yaşında yani 36 aylık olması da talep edilen koşullar arasında yer alıyor. Mandaların da doğum ve kayıt şartları konusunda sığırlar ile aynı şartları taşımaları bekleniyor. Mandalarda yaş koşulu ise 48 ay yani 4 yaş olarak uygulanıyor.

Bu kapsamda desteklenen faaliyetler arasında damızlık düve yetiştiriciliği de bulunuyor. Başvuruda bulunulabilmesi için işletmede 50 baş ve üzeri düve olması gerekiyor. Yeni bir işletme kurulacaksa 50 baş ve üzeri düveden oluşması istenilen şartlar arasında yer alıyor. Manda sayısı ile ilgili olarak da aynı uygulamaların geçerli olduğu biliniyor. Ayrıca damızlık düvelerin Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı, sertifikalı ve 4 – 13 ay arasında olması gerekiyor.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için ise 5 milyon TL üst limitli kredi kullandırılabiliyor. Yatırım ve işletme dönemlerinde de % 50 faiz indirimi sağlanıyor. Bu krediden yararlanmak için manda dahil toplamda 10 baş ve üzeri hayvana sahip olunması, eğer bu koşulları yerine getiremeyen mevcut bir işletme varsa hayvan sayısının artırılması talep ediliyor. 

Söz konusu proje kapsamında; küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, arıcılık sektörü, kanatlı ve kanatlı damızlık sektörü ile su ürünleri sektörüne de destekler sağlanmaya devam ediliyor.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.