Çiftçilerimize Ziraat Bankası Üzerinden Hayvancılık Destekleri Sağlanıyor

Ziraat Bankası tarafından sunulan hayvancılık destekleri hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını içeren rehber niteliğindeki yazımızda işimizi geliştirecek ve yükünüzü hafifletecek destekle bulabilirsiniz.
Çiftçilerimize Ziraat Bankası Üzerinden Hayvancılık Destekleri Sağlanıyor
7 dk
Son güncellenme: 31/10/2019
Tüm Başlıklar

2018 tarihli 11188 numaralı Resmî Gazete’de; Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin, çiftçilerimize tarımsal üretimleri için düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacağı hakkında duyuru yapılmıştı. Bu kapsamda, tarımsal üretim alanında faaliyet göstermekte olan çiftçilerimizin karşı karşıya kaldıkları finansman sıkıntılarını giderebilmeleri için farklı limitlere sahip krediler kullanıma sunuluyor. Çiftçilere kredinin yanı sıra, söz konusu tebliğde belirtilmiş olan oranlar ile faiz indirimi imkânı da sağlanıyor. Çiftçiler, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görev alanı içerisinde olan kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün desteklemelerinden yararlanabiliyorlar. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi 

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2019 – 31 Aralık 2020 dönemleri de dahil olacak şekilde toplamda 3 yıl boyunca çiftçilere finansal destek sağlıyor. Böylelikle; tarımsal amaçlı üretim için gerekli olan nakit ihtiyacının giderilmesi, faaliyetlerin devlet nezdinde kayıt altına alınması ve üretimde kalite düzeyinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamdaki başvurular 2020 yılının son iş gününe kadar Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile yapılabiliyor. Desteklenecek konular ise süs bitkisi yetiştiriciliğinden arıcılığa kadar oldukça geniş bir alanı kapsıyor. 

Hayvancılık Kredisi Başvurusu’nda Bulunmak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

Hayvancılık kredisi başvuruları esnasında gerçek ve tüzel kişilerden istenilen evraklar farklılık gösteriyor. 

Gerçek kişilerden istenilen evraklar:

 • Başvuru sahibine ait T.C. kimlik belgesinin fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait Çiftçi Kayıt Belgesi
 • Bilanço yönetimi ile çalışan bir işletmenin söz konusu olduğu durumlarda, işletmenin son 3 yıllık bilançosu
 • Tarımsal işletmeyi kanıtlamaya yönelik; tapular, belgeler ya da kira kontratları
 • Sahip olunan arsa tapuları gibi teminat belgeleri

Tüzel kişilerden istenilen evraklar:

 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • İlgili odaya kayıt yaptırılmış olduğunu gösteren belge
 • Teminat belgeleri
 • Kredi başvurusunu gerçekleştiren kişinin, şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir nitelikte belge
 • Tarım işletmesinin faaliyette olduğunu kanıtlar nitelikte belge
 • Son döneme ait vergi levhasının fotokopisi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Noterden alınmış imza sirküleri
 • Gelir durumunu gösterir nitelikte belge

Bu belgeleri temin edebilen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda detaylarını paylaşacağımız hayvancılık kredilerinden yararlanmak için başvuruda bulunabiliyorlar.

Sütçü, Etçi, Kombine Sığır Yetiştiriciliği

Besi ahırında kameraya bakan inek
KOLOstock / Getty Images

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri; sütçü, etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği konusunda 12.500.000 TL üst sınır olmak koşulu ile kredi kullandırabiliyorlar. Bu kredi kapsamında 100.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerde %100 faiz indirimi avantajı sağlanıyor. 100.000 TL’yi aşan kullanımlarda ise kademeli olarak faiz indirimi uygulanıyor.

Sığır Yetiştiriciliği

Resmî Gazete’de yayınlanmış olan karar neticesinde belirlenmiş olan faiz indirimleri ile birlikte kredi kullanılabilmesi için beş baş ya da daha fazla kapasiteli sığır işletmesinin kurulması ve bu işletmede manda ya da anaç sığır bulunması gerekiyor. Eğer mevcutta faaliyet gösteren bir sığır işletmesi varsa bu işletmedeki sığır sayısının beşe çıkarılması talep ediliyor.

Şarole, angus, hereford, limuzin etçi sığır ırkları için kredi kullandırımı yapılıyor. Kredi kullandırımı yapılan sütçü sığır ırklarının, Holstein, Jersey ile Avrupai kırmızı sığırlar ve kombine (damızlık) ırkların da Simental, Montbeliard ve Kahverengi Swiss olduğu biliniyor. 

Bunun yanı sıra; hayvanlar için ahır yapılması ya da daha önceden yapılmış olan ahırların tadilat işlemleri, yem hazırlanması için silaj, çim biçme makinesi, yem hazırlama alanları, gübrelerin konulacağı alanların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan malzeme alımları, güneş enerjisi kullanımı ve ihtiyaç duyulabilecek diğer aletlerin temini, süt sağma makinelerinin alımı, süt soğutma ekipmanları ve manda alımı için de kredi kullanılabiliyor.

Kredi verilmesi planlanan sığırların da bazı koşulları yerine getirebiliyor olması gerekiyor. Söz konusu sığırların ilgili bakanlığın veri tabanına kaydedilmiş, gebe ya da bir kez doğum yapmış ve en fazla 3 yaşında yani 36 aylık olması gerekiyor. Ayrıca; damızlık belgesine sahip olma koşulu da aranıyor. Mandaların ise doğum ve kayıt şartları konusunda sığırlar ile aynı şartları taşımaları isteniyor. Yaş koşulu ise 48 ay yani 4 yaş olarak uygulanıyor.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından desteklenen faaliyetler arasında damızlık düve yetiştiriciliği de yer alıyor. Damızlık düve yetiştiriciliği destekleme kredilerine başvuruda bulunulabilmesi için işletmede 50 baş ve üzeri düve bulunması koşulu aranıyor. Eğer yeni işletme kurulacaksa 50 baş ve üzeri düveden oluşacak şekilde kurulması gerekiyor. Aynı şekilde manda sayısının da 50 baş ve üzerinde olması talep ediliyor. Destek kapsamında yer alan hayvanlarla ilgili özellikler çıkan yönetmelikte şu şekilde belirtiliyor:

Sütçü düve ırkları: Avrupai kırmızılar, Jersey ve Holstein (Ancak Holstein ırklarının yurt içinde doğmuş olması koşulu aranıyor/TİGEM ve TKK hariç)

Kombine ırklar: Montbeliard, Kahverengi Swiss ve Simental

Etçil ırklar: Limuzin, Angus, Hereford ve Şarole

Kredi talebine konu olacak damızlık düvelerin Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kayıtlı olması gerekiyor. Sertifikasının olması koşulu aranan damızlık düvelerin 4 – 13 ay arasında olması talep ediliyor. Ayrıca kullandırılacak olan kredi; ahır yapımı, yem hazırlanması, güneş enerjisi ve balya yapımı gibi işlemler için gereken ekipmanların alınmasında kullanılabiliyor.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Besi ahırında inekler ve çiftçi
KOLOstock / Getty Images

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından desteklenen hayvancılık sektörleri arasında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de yer alıyor. Kredi üst limiti 5 milyon TL olarak belirlenen destek kapsamında yatırım döneminde ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi avantajı da sağlanıyor.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisi için manda da dahil olmak üzere toplamda 10 baş ve üzerinde hayvana sahip olunması gerekiyor. Eğer mevcut bir işletme varsa ve bu koşulları yerine getiremiyorsa hayvan sayısının artırılması talep ediliyor. Ayrıca hayvanların en çok 20 yaşında, erkek ve Bakanlık veri tabanında üç aydır kaydının bulunuyor olması koşulu aranıyor. Hayvanların yem ihtiyaçlarını karşılayacaklarını taahhüt eden başvuru sahiplerinin başvurularının değerlendirilmesine öncelik tanınıyor. Çim biçme, güneş enerjisi, balya yapma ve ahır bakımı gibi konular kapsamında alınacak olan ekipmanlar için de kredi kullanılabiliyor. 

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Otlayan koyunlar
coolbiere photograph / Getty Images

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi sağlanan faaliyet alanları arasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de bulunduğu biliniyor. Mevcut işletmelerin kredi kullanabilmek için işletmelerinin kapasitelerini 25 baş keçiye ve 50 baş koyuna çıkarması gerekiyor. Sıfırdan kurulacak olan işletmelerde ise 25 baş keçi, 50 baş koyun alınması şartı öne sürülüyor.

Dişi hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığı sertifika sistemine kayıtlı, sertifikalı ve 24 aylık;

Erkek hayvanların da kayıt ve sertifika koşulları aynı olmakla birlikte 3 aylık ve 1 aydır kayıt sistemine kayıtlı olması gerekiyor.

Bu kapsamdaki kredilerin üst limiti 5.000.000 TL olarak uygulanıyor. Yatırım döneminde %100 (dişi hayvan), işletme döneminde ise %75 (erkek hayvan) oranında faiz indirimi sağlanıyor. 

Alınan krediler; hayvanlar için ağıl yapılması, mevcut ağılların tamir edilmesi, balya, çim biçme, yem makinelerinin alınması ya da güneş enerjisi sistemlerinin kurulması için kullanılabiliyor. 

Arıcılık Sektörüne de Ziraat Bankası ve TKK Tarafından Destek Sağlanıyor

Kovana giren arılara yakın çekim
Oliver Rossi / Getty Images

Bu kredi desteğinden yararlanılabilmek için 50 ve üzeri sayıda arılı kovana sahip olunması gerekiyor. Bombus ırkı arılar ile ilgili olarak işletme dönemine ait kredilerin kullanılabilmesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabi bulunuyor. Bu nedenle kredi başvurusu esnasında ibraz edilecek evrakların arasında ilgili izin belgesinin de bulunması gerekiyor. İşletme ve yatırım dönemlerine ait kredi başvurusunda bulunabilmek için mevcuttaki arıların Arı Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması istenilen koşullar arasında sayılıyor. Arı Kayıt Sistemi’nden alınacak olan kayıt belgesinin de kredi başvuru evrakları ile birlikte ibraz edilmesi talep ediliyor.

Kullanılan krediler polen, bal süzme makinesi, kovan, güneş enerjisi, raf, bal doldurma ve paketleme gibi ihtiyaçların tümü için kullanılabiliyor. Üst limiti 1.500.000 TL olan işletme kredilerine yatırım ve işletme dönemlerinde % 50 faiz indirimi uygulanıyor.

Kanatlı ve Kanatlı Damızlık Sektörü

Kanatlı ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yapan vatandaşlarımız da kendilerine yönelik sağlanan kredi desteklerinden ve faiz indirimlerinden yararlanabiliyorlar. Söz konusu kredilerden yararlanabilmek için; 10.000 adet etlik piliç, 1.000 adet kaz, hindi, ördek, 7.500 yumurta tavuğu, 2.000 adet bıldırcın, 50 adet deve kuşu yumurtasına sahip olunması gerekiyor. Ruhsat sahibi olan işletmeler, yem ve yarka civciv alımlarında bu kredi desteğinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca kullanılan kredilerden; yumurta, kümes kurulumu, gübre, sağlık önlemleri, güneş enerjisi alanlarında da yararlanılabiliyor. Kanatlı sektörü için kullandırılacak olan kredilerin üst limitinin 3 milyon TL olduğu ve yatırım döneminde %50 işletme döneminde ise %25 oranında faiz indirimi uygulandığı biliniyor.

Kanatlı damızlık yetiştiriciliği kapsamında kullandırılan krediler için 10.000 adet anaç etlik piliç ile anaç yumurta yapan tavuk, 1.000 adet anaç kaz, ördek ve bıldırcın, 5.000 adet damızlık hindi ve 100 adet devekuşuna sahip olmak gerekiyor. Eğer mevcut işletmedeki hayvan sayıları bu rakamların altında kalıyor ise bu sayıya ulaştırmaları ön koşul olarak öne sürülüyor. Sahip olunan hayvanların faturalarının ve sertifikalarının olması gerekiyor. Anaç kanatlı için kullandırılan işletme kredileri; yumurta üretimi, yarka, civciv alımları ile bu hayvanların yem ihtiyaçlarının giderilmesini kapsıyor.Damızlık kanatlı sektöründe 7.500.000 TL üst sınır olmak koşulu ile %100 faiz indirimli kredi vatandaşlarımızın kullanımına sunuluyor.

Su Ürünleri Sektörü

Su Ürünleri sektöründe kredi kullanılabilmesi için; ilgili projelerin Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış olması koşulu aranıyor. Su ürünlerine yönelik ekipmanların alınması, kuluçka kurulması, sistemlerin kapalı bir şekle dönüştürülmesi ve ulaşım amacı ile tekne alınması gibi konular kredi kapsamında bulunuyor. Su ürünleri sektörüne yönelik işletme dönemine ait krediler Tarım Bakanlığı tarafından kuluçkahane veya yetiştiricilik belgesine sahip olan üreticilerin desteklenmesi amacına yönelik olarak kullandırılıyor. 

Su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren vatandaşlarımıza kullandırılacak kredinin üst limiti 5.000.000 TL olup 100.000 TL’ye kadar kullandırılan kredilerde hem yatırım hem işletme dönemlerinde % 100 faiz indirimi uygulanıyor. Su ürünleri sektöründe avcılık yapabilmek için ilgili Bakanlık tarafından ruhsat verilmiş olan gemi sahiplerinin, gemilerinde kullanmak üzere buz makinesi, soğutma sistemi, balık avı için gerekli malzemeler, ağ almaları aynı zamanda yine söz konusu bakanlık tarafından belirlenmiş olan nitelikleri taşıyan takip makineleri, kayıt defterleri, mevcuttaki gemilerin tamiratının yapılarak kullanıma uygun hale getirilmesi, ruhsat geçerliliği bulunan başka gemilerin alınması, yeni gemilerin yapılması veya gemi boylarının artırılması türü konular yatırım dönemine girmekte olup bunlar için kredi kullanımı söz konusu olabiliyor. Gemide tadilat yapılmak ve gemi boyunun uzatılmak istenilmesi durumunda ise İl Müdürlükleri’ne bildirimde bulunulup bir yazı alınması gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra ilgili gemilere ruhsatları veriliyor.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.