Girişimcilik İnovasyon

İnovasyon

İnovasyon Nedir? Türleri ve Önemi İle İnovasyon Kavramı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İnovasyon nedir? Şirketlerden resmi kurumlara kadar, bir insan ile ilişki kuran her yapının gündemine alması gereken inovasyon kavramı hakkında tüm bilmeniz gerekenler. 

Bu İçerik Deniz ÖZ Tarafından 18.09.2019 tarihinde yazıldı.

İçinde beyin çizimi olan ampül

İnovasyon oldukça geniş bir kavramdır ve özünde yenileşme fikri yatar. Ürünlerin, süreçlerin veya hizmetlerin yeniden yorumlanması olarak da açıklanabilen bu çağımızın olmazsa olmazları arasındadır. Kurumlar, şirketler ve hatta bireyler daha iyiye ulaşabilmek için inovasyona ihtiyaç duyarlar. Bu sayesinde bireyler kalabalıklar içerisinden sıyrılırlar,  kurumlar daha verimli süreçlere kavuşurlar ve şirketler de inovasyonun açtığı imkan sayesinde operasyonel yapılarını şekillendirip satışlarını arttırırlar. Bu kavram ile genellikle akıllara yepyeni fikirler, daha önce keşfedilmemiş şeylerin bulunması veya daha önce hiç yapılmamış olanın yapılması gibi düşünceler gelir. Fakat inovasyon özünde bir icat değildir, yenileyerek geliştirmek; bir fikre değer katıp o fikri katkı sağlayan hale döndürebilmektir.

İnovasyon Nedir?

Lego parçaları ile bir makine inşa eden insanların çizimi

İnovasyonu oldukça geniş anlamda bir kavram olarak kullanabilsek de kısaca yeni fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını ifade eder. Mevcutta geliştirilecek bir fikir ya da ürün, yeni fikirler ve yeni fikirlerin uygulanması süreçleri akla gelmelidir. Bu şekilde inovasyonun benzersiz bir şey ya da fikir üretmek ile doğrudan ilgisi olmadığı net bir şekilde anlaşılabilir.

Bir konuda inovasyona gidilmesi o konunun iyileştirmeye açık olması ya da o konuda iyileştirme ihtiyacının hissedilmesi ile başlar. Örneğin saç kurutma makinesini ele alalım. Standart bir saç kurutma makinesi sıcak hava üfleyerek saçları kurutan bir cihazdır. Ancak sadece sıcak hava üflemesi tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını aynı anda karşılamaz. Sıcak havanın ayarlanabilir olması istenir, aynı zamanda saçların elektriklenmesini engelleyen mekanizmalara ihtiyaç duyulur. İşte bu ihtiyaçlar ve talepler değerlendirildiğinde inovasyonu devreye sokar ve o ürünü daha verimli kullanılabilir hale getirmek için çalışmalar başlar. İnovasyon süreci kavramın doğası gereği sahip olunan bilginin ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilmesi adına işlenmesi, değiştirilmesi ve farklılaşması gereksinimlerini barındırır.

İnovasyonun Önemi Nedir?

Tasarruflu ampul çizimi

İnovasyon ürün veya hizmetlerin ihtiyaçlara yanıt verebilmesi amacıyla yeniliklerle desteklenip dönüştürülmesidir. Var olan üretimlerin yeniden yorumlanmasını gerektiren inovasyonu sadece fikir aşamasına indirgemek doğru bir çıkarım olarak değerlendirilemez. İnovasyonun gerçekleşebilmesi için gerekli teknik çalışmaların da yapılması gerekir. Ekip çalışmasını gerektiren, cesaret ve azim isteyen aynı zamanda disiplinli bir çaba silsilesi sonucunda gerçekleşebilen inovasyonun önemi şu şekilde sıralanabilir:

💡 En büyük avantajlarından biri sorunların kolay bir şekilde çözülebilmesini sağlamaktır. Bazı sorunların çözümü yaratıcılık gerektirir ve zaman zaman bulunan en ufak yenilikler dahi o sorunların inovasyon sayesinde çözülebilmesini mümkün kılar.

💡 İnovasyon verimliliği arttırır. Zamandan ve paradan tasarruf edilmesini kolaylaştıran inovatif fikirler hem şirketlerin hem de kurumların operasyonel süreçlerinde fark yaratılmasını sağlar.

💡 Şirketlere rakipleri karşısında üstünlük sunar. Gelenekselliği yenilikçilikle değiştiren, müşterilerine fayda sağlayan ürünleri inovasyon örnekleri ile sunan firmalar başarılarını arttırabilir.

💡 İnovasyonu yeni bir süreç politikası olarak benimseyenler şirketler sürekli gelişebilirler.

💡 İnovasyonu sadece şirketler açısından değerlendirmek eksik olur, var olan ürünleri ve hizmetleri yenilediği için tüketiciler de faydalarını yakından deneyimleyebilir. Günlük hayatı kolaylaştıran ve fark yaratan inovasyon fikirleri sayesinde hayat kalitesi de yükselebilir.

İnovasyon Türleri Nelerdir?

İnovasyon ile ilgili bilinmesi önemli olan bir unsur da türleri olduğudur.

1. Ürün İnovasyonu

Ürün inovasyonu hem yeni bir ürünün piyasaya sürülmesini hem de var olan bir ürüne yeni özellikler eklenerek ihtiyaçların daha rahat karşılanması durumunu ifade eder. Yeni özellikler ile ürünlerin fonksiyonları iyileştirilebilir, kullanımları kolaylaştırılabilir ya da ürün kalitesi yükseltilebilir. İnovasyon ile gerçekleştirilen değişimlerin ortak özelliği ürünü daha iyi, daha kullanışlı ve daha cezbedici hale getirmektir. Ürün inovasyonu örneği vermemiz gerekirse ister istemez iPhone’a değinmemiz gerekir. iphone’dan önce de cep telefonları vardı ancak Apple inovasyon sayesinde cep telefonu algısını tamamen değiştirdi. iphone piyasaya sürüldüğü andan itibaren gerek dokunmatik ekranı gerek kullanım kolaylığı gerekse tasarımı ile tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şu anda da iphone’un yeni modelleri yüksek fiyatlarına rağmen kapış kapış satılıyorsa bu devinimde inovasyonun rolünün göz ardı edilmemesi gerekiyor.

2. Pazarlama İnovasyonu

Pazarlama inovasyonu şirketlerin satış stratejilerini büyük ölçüde etkiler. Ürün ve hizmeti daha çok talep görsün isteyen şirketler ya ürün ve hizmetlerinde ya da pazarlama stratejilerinde inovasyon uygulamak durumunda kalırlar. Pazarlama inovasyonu kapsamında müşterilerin markalara olan bakış açılarının yönetilmesi yoluyla satışların arttırılması amaçlanır. Gerektiğinde pazarlama stratejileri değiştirilir, gerektiğinde ambalaj ve paket tasarımları yenilenir. Aynı ürünün pazarlama inovasyonu sonucu satışları arttırılabildiği için şirketler inovatif fikirler sunabilen personelleri işe alımlarda önceliklendirir.

3. Hizmet İnovasyonu

Ürün inovasyonunda olduğu gibi hem yeni bir hizmetin bulunması hem de var olan hizmetlerin geliştirilmesi hizmet inovasyonu olarak tanımlanır. Hizmet inovasyonunun da temel amacı müşterilerin ilgisini çekebilmek ve şirketin satışlarını yükseltmektir. Örneğin Türkiye’nin en başarılı girişimleri arasında yer alan Yemek Sepeti’ni ele alalım. Yemek sepetinden önce de cafeler ve restoranlar evlere yemek siparişi veriyordu, ancak Yemek Sepeti tüm firmaları tek çatı altında topladı ve hem firmalara hem de müşterilere fayda sağlayan projeyi hayata geçirdi.

İnovasyonla İlgili Bilinmesi Gerekenler

💡 İnovasyon yeni fikirlerin bulunmasından ibaret değildir. İnovasyon örnekleri de incelendiğinde bu çıkarımın doğruluğu anlaşılabilir. Örneğin penisilin 1928 yılında Alexander Fleming tarafından keşfedilmiştir ancak geniş ölçekli kullanımı 1943 yılında gerçekleşmiştir. Geliştirilmesi ve ilaç olarak piyasaya sürülmesi sayesinde insanlık penisilin ile tanışabilmiştir.

💡 İnovasyon birçok alanda uzmanlık gerektirir. Tek bir fikir ya da uzmanlık alanının yeniliği gerçekleştirmesini beklemek mantıklı değildir. Yenileme ve geliştirme multi disipliner bir süreçtir.

💡 İnovasyon doğru soruların sorulması ile başlar. Karşılaşılan bir problemin nasıl çözülebileceği sorusu inovatif çalışmaların temelini oluşturur.

💡 İnovasyon yalnızca girişimcilere özgü değildir. Genellikle startupların inovasyon gerçekleştireceğine dair yanlış bir kanı vardır. Bu kavram büyük ve küçük şirketler tarafından da, hatta bireyler veya kurumlar tarafından da gerçekleştirilebilir.

💡 İnovasyon kurumlar tarafından madden desteklenmesi gereken bir süreçtir. Yeni fikirlerin uygulanabilmesi için çoğunlukla sermaye gerekir. İnovatif fikirleri maddi olarak desteklemeye yanaşmayan şirketlerin ya da bireylerin inovasyon yapması beklenemez.