Teknoloji ve Tasarım

Bilgisayar çizimi etrafında tasarım ve teknoloji ögeleri

Teknoloji ve tasarım günümüzde hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerde yeni bakış açılarını gerçek ve mevcut problemler yeni bakış açıları getirmek konusunda verilen eğitimlerin bütünüdür.

Teknoloji, Latince yapmak anlamına gelen “techne” ve bilmek anlamına gelen “logos” kelimelerinden türetilen “technoslogos” kelimesinden gelmektedir. Temel olarak alet ve edevat ile bir şeyler yapmak için gerekli olan bilgi ve beceriyi ifade etmektedir. Ancak günümüzde ise teknoloji yeni nesil mal veya hizmet üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak yeni yöntemlerin ve tekniklerin derlenmesi anlamına gelmektedir. Teknolojinin hizmet alanı hızla gelişen bilimi kullanarak gündelik hayatı kolaylaştırmayı da hedeflemektedir. Teknolojinin gelişimi kümülatif bir şekilde olmaktadır. Yani yeni geliştirilen teknolojiler aynı zamanda diğerlerinin de önünü açmaktadır. Bu yönüyle beraber teknoloji bilime benzetilebilmektedir.

Teknolojinin getirdiği avantajlar günümüzde genel olarak hız ve kolaylıktan ibaret olarak görülmektedir. Ancak en önemli artılarından bir tanesi verimliliktir. Teknolojinin getirdiği hızlılık ve kolaylık da aslında bir çeşit zamanı verimli kullanabilmeyi sağlamıştır. Aynı birimde ürünün daha az ham madde kullanılarak daha çok üretilebilir hale gelmesi teknoloji sayesinde olmaktadır. Bunun yanı sıra enerji tüketiminde de teknolojinin gelişmesi verimliliği de getirmektedir. Bu avantajlarından dolayı teknoloji insan hayatında önemli bir yer tutmaktadır ve her zaman da tutmaya devam edecektir. Birçok kişi küresel ısınma ya da çevre kirliliği gibi olumsuzlukları teknolojinin gelişmesine bağlamaktadır ancak bu durumlara gelişme değil yanlış kullanım yol açmaktadır.

Tasarım Nedir?

Günümüzde giderek daha fazla duymaya başladığımız kelimelerden birisi de tasarımdır. Tasarım kelimesinin kökenine baktığımızda aslında bugün kullandığımız anlamıyla pek bir alakası yokmuş gibi gelmektedir. Tasarım kelimesinin Latince bir şeye işaret etmek anlamına gelen “designare” kelimesinden gelmektedir. Her ne kadar tasarım ile bir şeye işaret etmek arasında ilk bakışta bir bağ yokmuş gibi kulağa gelse de aslında tasarım için yeniliğe işaret etmek denebilir. Teknoloji ve bilim gibi kümülatif gelişen alanların bu denli gelişebilmesi için tasarıma ihtiyacı bulunmaktadır. Tasarımın getirdiği yeni yöntemler, yeni anlayışlar ve yeni teknikler sayesinde bu alanlarda ilerlemeler kaydedilebilmektedir.

Tasarım bir şeyleri daha çekici hale getirmekten, daha kullanışlı hale getirmekten ya da göze daha hoş görünür hale getirmekten çok daha fazlasıdır. Tasarım, üzerine çalışılan şeye bir anlam getirmeye çalışmaktadır. Ortaya çıkan herhangi bir şey ile onun kullanıcısına derin bir anlam iletmektedir. Bu nedenle tasarımcının farklı bir göze sahip olması gerekmektedir. Özellikle küreselleşme ile beraber rekabetin iyice arttığı günümüz dünyasında tasarım pek çok yönüyle bir iletişim aracı haline gelmektedir. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca bunun böyle sürecek olması tasarım alanlarına olan ilgiyi de giderek arttırmaktadır. Her geçen daha fazla kişi tasarımcı olarak tasarım alanına adım atmaktadır. Tasarı sürecinde yaratıcı ve yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyulmasından dolayı bu alanın eğitimi de hayli önemli hale gelmektedir.

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Ürün geliştirme sürecinin olmazsa olması teknoloji ve tasarımdır. Temel eğitime bu sürecin yerleştirilmesi ile beraber artık ülkemizde de hakkettiği konuma geleceği düşünülmektedir. Bu dersin vizyonu öğrencilere hayatımızı kolaylaştıran yeniliklere ve teknolojilere yatkın hale getirmek ve bunların üretilmesinde etkili olmalarını sağlamaya yöneliktir. Teknoloji ve tasarım arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek ve bu konu da bilinç yaratmak en önemli noktalardan bir tanesidir. Günümüzde teknoloji okur yazarı olanların sayısı hızla artmaktadır. Bu nedenle teknolojiyi sadece üretmek değil aynı zaman da doğru bir şekilde kullanabilmek de bu eğitimin temelleri arasında yer almaktadır. Robotik kodlama gibi teknoloji ve tasarım eğitimi de getirdiği bakış açısıyla öğrencileri geleceğe hazırlamaya yöneliktir.

Teknolojik ürün geliştirmeye yönelik araştırmalar özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin atması gereken bir sonraki basamağı ifade etmektedir. Buna yönelik tutum ve değerler bu dersler sayesinde daha erken yaşta edinilebilmektedir. Öğrenciler bu dersle beraber üretim süreçlerini yakında görebilme fırsatı yakalamaktadır. Sadece bitmiş ürünü değil, o noktaya gelinceye kadar olan yaratıcı ve verimli üretmenin tasarımı, üretim süreci ve ortaya çıkan sonucu yakından görme bu konuya bir anlam kazandırmaya yardımcı olmaktadır. Başta bilgisayar temelli tasarım olmak üzere, üretim sürecinde enerji tüketimi, engelsiz hayat teknolojileri ve mimari tasarım gibi başlıklar gündelik hayatın yürümesini sağlayan arkaplan öğelerini birinci elden deneyimleme olanağı sağlamaktadır.

Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği

Öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini geliştirmek için ders öğretmenlerinin üzerine büyük bir görev düşmektedir. Bu konuda öğrencilerin odak noktalarını oluşturmak ve onları başarılı bir şekilde bu noktada tutmak gerekmektedir. Teknoloji ve tasarım yaratıcı düşünce ile ortaya çıkmaktadır. Öğrencilerin kendi başlarına düşünebilmelerini, karar almalarını ve yenilikçi bakış açıları getirmelerini desteklenmesi gerekmektedir. Bu noktada yapılacak yanlışlar ket vurmaya neden olabilmektedir. Ülkemizdeki okullarda bilim ve teknoloji etkinleri giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu gibi etkinlikler teknoloji ve tasarım derslerinin birer ürünü olarak öğrencilerin kendilerini başarılı görmelerini sağlamaktadır. Bu tarz etkinlikler ile desteklendiğinde öğretmenlerin aldığı verim daha da yükselmektedir.

Teknoloji ve tasarım öğretmenliği yapabilmek için üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı gibi bölümlerinden mezun olmak ve formasyon almak gerekmektedir. Devlet okullarında öğretmenlik yapabilmek için de mezuniyet ve formasyonun ardından diğer öğretmenlik alanlarında olduğu gibi KPSS sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu gereklilikleri yerine getiren kişiler teknoloji ve tasarım dersinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda eğitim vererek öğrencilerin bu alanda yetkin bir birey haline gelmelerini sağlamaktadır. Ders süreci üst düzey zihinsel aktiviteyi gerektirdiği için bazı durumlarda hem öğrenciler hem de öğretmenler için zor olabilmektedir. Ancak uygulama temelli olduğu için çoğu ders son derece verimli ve eğlenceli bir şekilde geçmektedir.

Teknoloji ve Tasarım

Teknoloji ve Tasarım Kategorisinden En Popüler İçerikler

Hareket Algılayıcı Oyun Konsolları

Konsollar gelişti kafalar karıştı, farklı oyun konsollarından hangisini alsak mı diyorsunuz? İşte

Modern Mekanlarda Hijyen ve Sürdürülebilirlik: Tork-Essity’nin Yenilikçi Çözümleri

Modern mekan tasarımında hijyen ve sürdürülebilirliğin artan önemini ele alan bu içerik,