HayalEt, yenilikçilik ve iş geliştirme platformunda ücretsiz eğitim. 10
girişimci firmaya danışmanlık hizmeti, network ağı ve yatırımcılarla buluşma fırsatı sağlanacak.
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı BÜVAK girişimi ve İstanbul Kalkınma Ajansı
desteğiyle, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Yenilikçilik ve İş Geliştirme
Girişim Platformu ‘HayalEt’ Projesi hayata geçiriliyor.
HayalEt Projesi kapsamında, inovatif iş fikri olan girişimci adayları ve
işletmesini geliştirmek isteyen girişimcilerle yatırımcıların buluşturulması
hedefleniyor.
Projenin öncelikli amaçları arasında girişimcilikle ilgili farkındalığı ve
donanımı artırmak, bu alanda seminerler ve eğitimler düzenlemek, iş fikri ve projesi olanların projelerini olgunlaştırarak onları fon kaynaklarıyla
buluşturmak, start up firmaların daha hızlı ve sağlıklı büyümesi için strateji, hukuk, finansman, pazarlama ve teknoloji gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri sunmak, girişimcileri normal şartlarda ulaşmaları zor olabilecek tedarikçi, müşteri ve iş ortaklarına ulaştırmak bulunuyor.
SON BAŞVURU TARİHİ 20 ŞUBAT
Proje kapsamında işletmesini kurmuş, bunu geliştirmek isteyen girişimciler
için İş Geliştirme Eğitimleri ücretsiz olarak düzenleniyor. 50 kişinin kabul
edileceği ve Mart – 14 Nisan arasında dört haftada tamamlanacak olan eğitimlere başvuru 20 Şubat’a kadar yapılabilecek.
Eğitime katılanlardan 10 başarılı proje sahibine, işletme danışmanlığı ve
mentorluk ile projelerini olgunlaştırmaları ve geliştirmeleri için yönlendirme desteği sağlanacak. Ayrıca başarılı iş planları ve start up şirketler, melek yatırımcılara da sunum yapıp ve onların fon desteklerinden de yararlanabilme imkanına sahip olacak.
Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü bilgi birikimi ve güçlü akademik kadrosu, iş
dünyasındaki başarılı mezunları, sektörle olan yakın ilişkileriyle
girişimcilerin başarılı olma şansının artmasını sağlamak, büyümelerinin
hızlanması için onlara destek olmayı hedefliyor.
Başvuru yapmak isteyen ve gerçekleştirmek, değiştirmek, başarmak için hayal eden bütün girişimciler www.buhayalet.com adresinden 20 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek.

BESTE PARK-TEL