Büyük firmaların Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya ilgisi artırıyor. İlk
kurulduğunda fabrikaların açılacağı hayal gibi görünen Van Organize Sanayi Bölgesi’nde şimdi büyük şirketler sıraya girdi. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Hakan, Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 113 firmanın tesis kurmak için yer aradığını söyledi.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 113 firma, Van Organize
Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırım yapmak için sıraya girdi. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Hakan, 12 yıllık OSB’nin, son yıllarda artan yatırımlarla, Van’a üretici bir kimlik kazandırdığını söyledi. Van’ın artık sadece tüketen değil, üreten ve mal ihraç eden bir il olmaya başladığını ifade eden Hakan, “Şu an geldiğimiz nokta, OSB’nin ilk kuruluşunda, birçok insana rüya gibi geliyordu. Kimse Van’da fabrikaların kurulacağına ve sanayileşmenin olacağına inanmıyordu. Şu an birinci ve ikinci etabın üzerine, yüzde 70 oranında üretim yapan, yaklaşık 80 fabrika bulunuyor. Arsa tahsisi konusunda artan talepler üzerine 51 parsellik 44 hektarlık arsanın altyapı çalışmasına başladık. Bunun 5 parselinin tahsisini
yaptık. Geriye kalan 46 parsel için Türkiye’nin farklı bölgelerinden 113 firma arsa tahsisi için sıraya girmiş durumda. Bu teklifleri karşılamakta zorlanınca valiliğin desteğiyle 60 hektarlık bir mera arazisinin, önce Hazine’ye daha sonra OSB’ye devri gerçekleşti. En yakın zamanda bu arazinin de altyapısını tamamlayarak yatırımcılara tahsis edeceğiz.” şeklinde konuştu.5088 sayılı yasayla yatırımcıya sağlanan bedelsiz arsa konusunun devamıyla ilgili çıkarılan bir kanunla, belli şartlar dahilinde yatırım yapmak isteyenlere, bedelsiz arsa sunmaya devam ettiklerini belirten OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Hakan, Türkiye’nin her bölgesindeki işadamlarına çağrıda bulundu. Hakan, yatırım yapmak isteyen işadamlarına, kentteki yatırım imkanlarının araştırılması ve fizibilite çalışması yapmaları konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı sektörlerinde iş yapan yatırımcıların, arsa tahsisi talebinde bulunduğunu anlatan Hakan, şöyle konuştu: “Bu da Van’da gelecekte sanayileşmenin, farklı sektörlerde gelişeceğinin göstergesidir. Çünkü Van’da yatırım düşünenler, ihracatı düşünüyor. Van sadece İran’a komşu değil aynı zamanda Irak üzerinden
Ortadoğu’ya, Azerbaycan üzerinde Orta Asya ile bağlantılıdır. Bu bağlamda Van, gelecek 15 yılda, Türkiye’nin en büyük üretici kentleri arasında yer alacaktır.” Van-Çatak-Silopi ulaşım projesinin hayata geçmesi durumunda, kentin büyük bir hinterlanda sahip olacağını bildiren Hakan, Van’ın coğrafî, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının sermayenin buraya akmasında önemli bir etken olacağını ifade etti. Hakan, Van’da son 2 yılda, sanayi yatırımlarına yönelik talep patlamasında, ulusal ve bölgesel ölçekte, istikrarın önemli katkısı olduğuna dikkat çekti.Zaman

BESTE PARK-TEL