Finans uzmanı

Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.


GÖREVLER


Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;
- Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
- Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,
- Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
- Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Bilgisayar,
- Çağdaş iletişim araçları (fax, telefon, teleks),
- Finansal tablolar, faaliyet raporları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;
- Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,   
- Finansal konulara ilgi duyan,
- Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
- Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
- Çabuk ve doğru karar verebilen,
- Tertipli ve düzenli çalışabilen,
- Uzak görüşlü,
- İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları ikna etmeye çalışır. Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle, bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
- Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar.
- Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir.
Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve İnternet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat  ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Eğitimin doğrudan verildiği bir örgün eğitim kurumu yoktur. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe, ekonomi, ekonometri, finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Finans” konusunda uzmanlaşabilirler. 


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olmak, bu bölümlere girebilmek için ise lise veya dengi okul mezunu olmak ve Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) ilgili bölümler için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekir.
Üniversitelerin Master programlarında, bu mesleğin eğitimini alabilmek için Lisans üstü eğitim Sınavına (LES) katılıp başarılı olmak ve ayrıca fakülteler tarafından yapılan “Bilim ve Yabancı Dil” sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavına girerek başarılı olanlar Fakültelerdeki yabancı dil sınavından muaf tutulurlar).  


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar finans kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra, kurum içerisinde eğitim verme imkânı varsa orada, yoksa belli  bir ücret  karşılığı özel eğitim kurumlarında finans uzmanlığı için, gerekli  formasyonları  kazandıracak  geliştirici eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde; organizasyon  teorisi ve  uygulamaları, bilgi işlem, uygulamalı  bilgisayar  programı, işletme sermayesinin finansmanı, maliyet düşürme teknikleri ve savurganlıkların önlenmesi, uzun vadeli ve stratejik planlama, işletmelerde finansal planlama,  yatırım  kararları,  yatırım  projelerinin  düzenlenmesi, fizibilite etütleri ve yenileme analizleri, mamul maliyetlerini hesaplama yöntemleri ve üretim kararlarında kullanılması, bilgisayar destekli proje  yönetimi, yeni  finans teknikleri, temel finansman bilgileri gibi konularda dersler verilir.
Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1 yıl olup, Özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli bir süre yoktur.


MESLEKTE İLERLEME
Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- Finans uzmanı olunmadan önce, kurumun elemanı olarak çalışılmasından dolayı, çalışılan kurumun uyguladığı ücret sistemine göre, asgari ücretten az olmamak üzere gelir elde edilir.
- Eğitimi tamamlayan meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar, asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- Bankalar-Finans kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi  Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here