Tarım Sektörüne Verilen Desteklerden Yararlanabilmek İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Tarım sektörüne verilen desteklerden yararlanabilmek için nasıl başvuru yapılacağını merak edenlerin tüm sorularına cevap verecek rehber niteliğindeki yazımızı mutlaka okumalısınız.
Tarım Sektörüne Verilen Desteklerden Yararlanabilmek için Nasıl Başvuru Yapılır?
5 dk
Son güncellenme: 20/11/2019
Tüm Başlıklar

Ülkemiz ekonomisinde tarım ve hayvancılığın büyük bir paya sahip olması, bu alanlarda faaliyet gösteren kişilere pek çok destek sağlanmasında etkili oluyor. Hem çiftçilerin refah düzeylerinin yükseltilmesi hem de tarım ve hayvancılık alanlarındaki üretimin ve kalitenin artırılmasına yönelik ihtiyaç duyulan finansal destekleri devlet pek çok kurum aracılığı ile çiftçilerimize ulaştırmaya devam ediyor.  

Genç Çiftçi Projesi Kapsamındaki Başvurular Nasıl Yapılır?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ye kaydı bulunan 24 ile 30 yaş arasındaki genç çiftçiler bu proje için ön başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Ardından Orman ve Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri’ne istenilen evraklar ile birlikte şahsen yapılan tüm başvurular incelemeye alınıyor, projeden yararlanabileceği konusunda karar verilen genç çiftçiler 30.000 TL tutarındaki ödemelerini Ziraat Bankası’ndan alabiliyorlar. Genç Çiftçi projesi ile ilgili başvuru tarihleri bakanlık tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen kişilerin duyuruları takip etmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Ayrıca Ziraat Bankası Köye Dönüş hibesi almaya hak kazanan genç çiftçilere Genç Çiftçi kredisi de kullandırabiliyor. Devletin genç çiftçi projesi kapsamında proje bazlı olarak köyüne dönüş yapan çiftçilere verdiği 30.000 – TL hibenin yeterli gelmemesi durumunda Ziraat Bankası da çiftçilere 90.000 – TL’ye kadar kredi kullanabilme imkânı sağlıyor. Verilecek olan kredi tutarı ile çiftçiler traktör, küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan, sera kurulumu ve tarla alımı gibi giderlerini karşılayabiliyorlar. Bu krediyi kullanabilmek için başvuru yapan çiftçilerin öncelikle kredi notları kontrol ediliyor. Kredi notunun yüksek olup olmadığı, yatırım projelerinin içeriği, devlet desteği alıp almadıkları ve hizmet sektörleri kredinin değerlendirme sürecinde etkili olan faktörler arasında yer alıyor. Ayrıca banka gerekli gördüğü durumlarda çiftçilerden kefalet ya da ipotek gibi ek teminatlar da talep edebiliyor.

Çiftçilere 30.000 TL Faizsiz Finansman Desteği Sunuluyor

2018 yılında uygulanan ve 2019 yılında da devam eden uygulama kapsamında çiftçiler faizsiz olarak 30.000 – TL kredi alabiliyorlar. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen çiftçiler başvurularını Esnaf Kefalet Kooperatifleri’ne yapabiliyorlar. Başvuruda bulunan çiftçilerin talepleri kurum tarafından değerlendirilip bankaya gönderiliyor, Halk Bankası da başvurunun onaylanması durumunda çiftçilerin ödemelerini gerçekleştiriyor.

2019 Tarım Hibelerinden Kimler Faydalanabiliyor?

2019 yılı için belirlenmiş olan tarım hibeleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ ne üye olan ve tarımsal faaliyet yürüten kişilere veriliyor. Tarımsal desteklerden ve hibelerden yararlanmak isteyen kişilerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Çiftçi Kayıt Sistemi’nde kaydının olması,
 • İl ve ilçe ziraat odalarında kaydının olması,
 • Yapılmakta olan tarımsal faaliyetlerin, ekilmekte olan dikili alanın tapusu veya kira sözleşmesi ile birlikte Ziraat odalarına bildirilmesi

Tarımsal desteklerden ve / veya hibelerden yararlanmak isteyen çiftçilerin ilgili kuruma gerçekleştirdikleri başvurular kurum yetkilerince değerlendirme sürecine tabi tutuluyor. Gerekli şartları sağlayan ve başvuru süreçleri olumlu sonuçlanan çiftçiler ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alabiliyorlar. Çiftçinin alacak olduğu hibe miktarı ne kadarlık alanda ekim yapıldığına, hangi ürünün ekildiğine ve kilogram başına göre değişiklik gösterebiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; fındık bazlı gelir desteği, iyi tarım desteği, organik tarım desteği, zeytin bahçeleri rehabilitasyon desteği, ÇATAK desteği, yurtiçi sertifikalı tohum kullanımı – üretimi desteği ile sertifikalı fide – fidan üretimi ve kullanımı desteği veriliyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleri arasında bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerine destek projesi de yer alıyor.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamındaki Pilot Uygulama Başvuruları Nasıl Yapılıyor?

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında, Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi’ne ilişkin olarak Resmi Gazete’de yayınlanıp 2019 – 2020 yılında uygulanmaya başlayan pilot uygulama kapsamında;

Mevcutta Amasya, Mardin, Düzce ve İzmir’de kırsal alanda yaşayan ya da yaşayacağına dair taahhütte bulunan; gıda, tarım, hayvancılık, ormancılık, su ürünleri konularında eğitim görüp yüksekokul ya da üniversite mezunu olan kişiler uygulayacakları projelere yönelik olarak 100.000 – TL’ye kadar hibeden yararlanabiliyorlar. Bu proje henüz pilot olarak deneme aşamasında olmakla birlikte Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hayvansal ve bitkisel ürünler, yöresel tarım ürünleri, su ürünleri, tıbbi ve aromatik ürünlerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesini kapsayan projelerin desteklendiği biliniyor. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu projeleri kapsayan diğer hibe programlarından yararlanmakta olan kişiler, bu karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanamıyorlar. Başvurular Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığı ile gerçekleştirilen bu proje kapsamındaki hibelerin ödenebilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması ve proje yatırımının tamamlanması şartı bulunuyor. Hibe ödemelerinin yapılabilmesi için gereken kaynak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi’nden karşılanıyor. T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla ödeniyor. Bununla ilgili olarak Ziraat Bankası’na yapılan nakdi ödeme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödeniyor.

Çiftçilerimiz Tarımsal Mekanizasyonda Modern Cihaz Alımı Desteğinden Yararlanabiliyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere yönelik tarım ve hayvancılık teşvik programları çerçevesinde Makine ve Ekipman Hibe Destek Programını da bulunduruyor. Bu destek programı kapsamında; tarımsal alanda faaliyet gösteren kişilere ihtiyaçları olan tarım ve makinelerinin ve ekipmanlarının alımı için destek sağlanıyor ve alım esnasındaki değerin yarısı geri ödemesiz olmak üzere karşılanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında; tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan 41 adet tarım makinesi ve ekipmanı için %50 oranında hibe desteği sağlanıyor. Ve hibeye esas olan mal alım tutarının % 50’sine denk gelen kısmına hibe desteği veriliyor. Bununla birlikte hibeye esas olan mal alım tutarının gerçek kişilerde mal başına 50.000 TL’den, tüzel kişilerde ise mal başına 100.000 TL’den fazla olmaması gerekiyor. Basınçlı sulama sistemleri için yapılan başvurular söz konusu olduğunda ise bu rakam gerçek kişilerde 100.000 TL, tüzel kişilerde 200.000 TL olarak uygulanıyor.  

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesindeki hibe desteklerinden yararlanmak isteyenlerin projelerini hazırlayarak TKDK aracılığı ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru esnasında;

 • Başvuruya söz konusu olan makinelerin ve ekipmanların detaylı bilgilerinin yer aldığı formun,
 • Şirket başvuruları ya da bireysel başvurular için farklı bir uygulama söz konusu olmayıp her ikisi için de Çiftçi Kayıt Belgesi’nin (tarımsal kooperatif türü yapılarda yönetim kurulu defterinde yer alan tüm üyeler ile bunların arazi oranlarının bulunduğu kararlar)
 • Proforma fatura ya da piyasa araştırması raporunun
 • Teknik şartname gibi evrakların ilgili kuruma sunulması talep ediliyor.  

Bahsedilen desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin talep edilen evraklar ile TKDK’ya giderek başvuru formu doldurması ile süreç başlatılıyor. Evraklar yetkili tarafından forma ekleniyor ve böylece hibe başvuru talebi yapılmış oluyor. Başvuru değerlendirme süreci tamamlanınca elde edilen sonuç, başvuru sahiplerine başvuru esnasında alınan iletişim bilgileri aracılığı ile bildiriliyor. Başvurunun kabul edilmesi durumunda taraflar arasında hibe sözleşmesi imzalanıyor ve hibeye konu olan mal alımlarının en fazla 40 gün içerisinde tamamlanması isteniyor. Belirtilen süre içerisinde usule uygun olarak alınan makinelerin ve ekipmanların montajının yapılması, test işlemlerinin tamamlanması ve bunun il proje yürütme birimi tarafından kontrol edilmesi için en çok 45 günlük bir süre veriliyor. Bu sürenin süt sağım ünitesi ve soğutma tanklarında ise 50 gün olarak uygulandığı biliniyor.

Garanti Bankası Da Çiftçilere Yönelik Farklı Kredi Alternatifleri Sunuyor

Garanti Bankası geliştirdiği finansal ürünler ile tarımda sanayileşmenin ve modern tarımın teşvik edilmesi amacı ile çiftçilere yönelik finansman olanakları sağlıyor.

Garanti Bankası Traktör ve Biçerdöver Kredisi kapsamında, her marka traktör ve biçerdöverin alımına yönelik finansman ihtiyacı için kredi kullanma imkânı sunuyor. Çiftçiler, kullanmış oldukları bu kredi kapsamında 0 km ya da 3 yaşa kadar ikinci el alımlarında fatura ya da ekspertiz bedelinin %80’ine kadar finansman ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.  

Tarımsal Makine Ekipman kredisi kullanan müşteriler hem bitkisel ve hayvansal hem de su ürünleri üretim faaliyetlerinde kullanabilecekleri her tür alet, makine ve ekipman alımına yönelik olan finansman ihtiyaçlarını son derece uygun koşullar ile karşılayabiliyorlar.  

Söz konusu krediye konu olan ekipmanlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Anıza Direkt Ekim Makinesi
 • Balya Makinesi
 • Canlı Balık Nakil Tankı
 • Arıcılık Makine Ve Ekipmanı
 • Basınçlı Sulama Sistemi Kurulması
 • Çayır Biçme Makinesi
 • El Traktörü
 • Biçer Bağlar
 • Çeltik Fide Dikim Makinesi
 • File Sistemi Kurulması
 • Hububat Harman Makinesi
 • Lazerli Tesviye Aleti
 • Mibzer
 • Pamuk Toplama Makinesi
 • Hasat Tablası
 • Motorlu Tırpan
 • Pancar Söküm Makinesi
 • Patates Söküm Makinesi
 • Rüzgar Makinesi
 • Sap Toplamalı Saman Makinesi
 • Pülverizatör
 • Sap Parçalama Makinesi
 • Silaj Makinesi
 • Diskli Tırmık
 • Zeytin Hasat Makinesi
 • Tambur Filtre
 • Taş Toplama Makinesi 
 • Yem Hazırlama Makinesi
 • Kırkma Makinesi
 • Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi
 • Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo Ve Su Ürünleri İçin Kuluçka Dolabı.

Kredi kapsamında bulunan makine ve ekipmanlar ile ilgili kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın Garanti Şubesi’ne istenilen evraklar ile başvuruda bulunabiliyorlar.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.