Devlet Tarım Aletleri İçin de Destek Veriyor

Tarım aletleri için verilen destekler üreticilerin rahat bir nefes almasını ve işlerini geliştirmesine olanak sağlıyor.
Devlet Tarım Aletleri İçin de Destek Veriyor
10 dk
Son güncellenme: 03/12/2019
Tüm Başlıklar

Ülkemizde Milli Tarım Projesi kapsamında çiftçilere verilen destekler artırılmaya ve çiftçilerin her konuda desteklenmesine devam ediliyor. Devlet, çiftçilik yapan vatandaşlarımıza katkı sağlama ve yerel üretimi artırma amacına yönelik olarak pek çok destek sunmanın yanı sıra tarım makineleri desteği de veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Tarım ve Orman Bakanlığı, KOSGEB ve TKDK gibi farklı kurumların aracılığı ile verdiği destekler sayesinde tarım sektöründe yerel üretimin artmasına ve küçük tarımsal işletmelerin büyüyerek ekonomiye daha fazla katkı sağlamasına ön ayak oluyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı; Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı dahilinde kırsal gelir düzeyinin yükseltilmesine, tarımsal üretime ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun mümkün hale gelebilmesi için hem küçük hem de orta ölçekli tarımsal işletmelerin desteklenmesine, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilip gıda güvenliğinin güçlendirilmesine, kırsal alanda yaşayanlar için alternatif gelir kaynaklarının oluşturulmasına, gerçekleştirilmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinlik oranlarının artırılmasına ve kırsal toplumda belirli bir kapasite oluşturulmasına yönelik olarak Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nı uygulamaya devam ediyor.

Tarımsal Mekanizasyonda Modern Cihaz Alımı Desteği

Anadolu’nun en önemli geçim kaynaklarından olan tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine yönelik olarak çeşitli teşvik programları uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan tarım ve hayvancılık teşvik programları çerçevesinde Makine ve Ekipman Hibe Destek Programı da yer alıyor. Konu ile ilgili olarak yayınlanan tebligatta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı dahilinde tarımsal mekanizasyonu desteklemek için sağlanacak hibe teşviki ve hibe desteği verilecek tarım makineleri/ekipmanları detaylı bir şekilde açıklanıyor. Bu hibe desteği kapsamında devlet, tarımsal alanda faaliyet gösterecek olan kişilerin ihtiyaç duydukları tarım makinelerinin ve ekipmanlarının alımı esnasında değerinin yarısını geri ödemesiz olarak karşılıyor.

Tarımsal mekanizasyona geçilmesi noktasında gelişen teknolojinin olanaklarından yararlanılmasını ve Türkiye’deki tarım sektörünün çok daha ileri noktalara taşınmasını hedefleyen geri ödemesiz tarım makinesi hibe desteğinden yararlanacakların bazı şartlara sahip olması isteniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, tarımda kullanılmakta olan 41 adet tarım makinesine ve ekipmana %50 oranında hibe desteği sağlıyor. Hibeye esas olan mal alım tutarının %50’sine denk gelen kısma hibe ile destek veriliyor. Ancak, hibeye esas olan mal alım tutarının gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL’yi tüzel kişiler için ise mal başına 100.000 TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Basınçlı sulama sistemleri başvurularında ise gerçek kişiler için 100.000 TL’yi, tüzel kişiler için 200.000 TL’yi geçilmemesi koşulu aranıyor. 

Devlet Destekli Ziraat Aletleri Nelerdir?

Devlet tarafından desteklenen ziraat aletleri; çayır biçme makinesi, diskli tırmık, el traktörü, arıcılık makine ve ekipmanı, biçerdöver ürün hasadında kullanılan verim ölçer kiti, mini yükleyici, bahçe traktörü, biçerbağlar, mısır fındık çeltik ayçiçeği kabak çekirdeği kurutma makineleri, güneş kolektörü, pancar söküm makinesi, balya makinesi, sap parçalama makinesi, arıza doğrudan ekim makinesi, dip kazan, fındık toplama makinesi, canlı balık nakil tankı, mibzer, motorlu tırpan, dal parçalama makinesi, file sisteminin kurulması, kimyevi gübre dağıtma makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör, sap toplamalı saman makinesi, çeltik fide dikim makinesi, pamuk toplama makinesi, sıra arası çapa makinesi, su ürünleri için kuluçka dolabı, süt analiz cihazı, taş toplama makinesi, toprak frezesi, zeytin hasat makinesi, çiftlik gübresi dağıtma makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo, silaj makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, tambur filtre, tarım römorkları, yem hazırlama makineleridir.

Tarımsal Mekanizasyonda Modern Cihaz Alımı Desteği Başvuru Evrakları

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmak isteyenler uygun şekilde projeyi hazırlayarak başvuruda bulunabiliyorlar. Başvuru esnasında;

  • Başvuruya söz konusu olan makinelerin ve ekipmanların detaylı bilgilerinin yer aldığı form,
  • Şirket başvuruları ya da bireysel başvurular için farklı bir uygulama söz konusu olmayıp her ikisi için de Çiftçi Kayıt Belgesi (tarımsal kooperatif türü yapılarda yönetim kurulu defterinde yer alan tüm üyeler ile bunların arazi oranlarının bulunduğu kararlar)
  • Proforma fatura ya da piyasa araştırması raporu
  • Teknik şartname gibi evrakların ibraz edilmesi gerekiyor. 

Devlet destekli tarım makineleri alımı için başvuruların TKDK kanalı ile yapılması gerekiyor. Talep edilen evraklar ile TKDK’ya gidilerek başvuru formu dolduruluyor. Evrakların yetkili tarafından forma eklenmesi ile hibe başvuru talebi tamamlanmış oluyor. Başvuru değerlendirme süreci tamamlanınca elde edilen sonuç, başvuru sahiplerine bildiriliyor. Başvurunun kabul edilmesi durumunda hibe sözleşmesi imzalanıyor ve mal alımlarının en fazla 40 gün içerisinde tamamlanması gerekiyor. Belirtilen süre içerisine usule uygun olarak alınan makinelerin ve ekipmanlarının montajının, test işlemlerinin bitirilmesi ve bunun il proje yürütme birimi tarafından tespit edilmesi için en geç 45 günlük bir süre bulunuyor. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tanklarında 50 gün olarak uygulanıyor.

Tarımsal Mekanizasyonda Modern Cihaz Alımı Desteği’ne Kimler Başvurabilir?

Söz konusu hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’ne ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması gerekiyor. 

Her bir mal grubu için hem gerçek hem de tüzel kişiler, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış olan kolektif/limited/anonim statülerinde kurulmuş olan şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikle ve bunların üst birlikleri hibe desteği başvurusunda bulunabiliyorlar. 

Gerçek ve tüzel kişiler 41 adet makine ve ekipman arasından yalnızca biri için başvuru yapabiliyorlar. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç olmak kaydıyla önceki etaplarda iki ya da daha fazla sayıda hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar hibe desteğinden yararlanamıyorlar. Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olanlar bu tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda yeniden başvuru yapamıyorlar. 

Başvuru sahipleri, kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranına denk gelen katkı payını kendileri temin etmekle sorumlu oluyorlar. Mal alım tutarının hibe desteği kısmı kamu kaynaklarından karşılanıyor Bundan dolayı gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamıyor. 

Çiftçi Finansmanında Banka Kredilerinin Etkin Şekilde Kullanılması Avantaj Sağlıyor

Tarımsal üretim faaliyetlerinin kendine has döngüsü çiftçiler için finansmanın öneminin artmasına neden olabiliyor. Tarımsal ürünlerin devamına yönelik faaliyetlerin yıl boyunca sürmesine ve bunların belirli finansmanlar gerektiriyor olmasına rağmen hasat yılın belirli bir döneminde yapılıyor. Bu nedenle çiftçiler üretim sezonu süresince harcama yapmak zorunda kalırken ürünlerinden tahsilatı tek bir dönemde gerçekleştirebiliyorlar. Üretim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında finansmanın önemi de bu noktada ortaya çıkıyor ve çiftçiler kendilerine uygun koşullar sağlayan bankalardan destek almayı tercih edebiliyorlar.

Ziraat Bankası Küçük Ekipman Kredisi

"Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ" esaslarına göre Ziraat Bankası; Zirai Kredilendirme Belgesi’ne sahip olan yeni ve kullanılmamış küçük ekipman alımı için hem gerçek hem de tüzel kişilere kredi kullandırabiliyor. 

Bu kapsamda; satış değeri 25.000 TL’yi aşmayan, biçerdöver, traktör, kendi yürür hasat makineleri gibi araçların dışında yer alan tarımsal mekanizasyon araçlarının alınması için kredilendirme yapılabiliyor. Ayrıca, KDV dahil olmak üzere satış bedelinin tamamı için kredi kullandırılabiliyor. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunan vatandaşlara farklı ödeme periyotlarından ve uygun ödeme seçeneklerinden yararlanma imkânı sunuyor. Buna göre krediyi kullanan gerçek ve tüzel kişiler taksit tarihlerini ve taksit tutarlarını ürünlerinin hasat tarihlerine göre belirleyebiliyorlar. 

Ziraat Bankası Tarımsal Mekanizasyon Kredisi

Ziraat Bankası Küçük Ekipman Kredisi’nin yanı sıra müşterilerine Tarımsal Mekanizasyon Kredisi de kullandırıyor. Bu kapsamda; hayvansal üretim, bitkisel üretim ve su ürünleri üretimi/avcılığı alanlarında tarımsal üretim yapmakta olan gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyet alanlarındaki tarımsal üretimleri ile ilgili ve kapasiteleri ile uyumlu olan tarımsal mekanizasyon alet ve makine alımlarına yönelik ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor. 

Tarımsal üreticilerin işletme kapasiteleri ile uyumlu olmak koşulu ile traktör, çayır biçme, balya, süt sağım makinesi, silaj, biçerdöver ve diğer hasat makineleri (zeytin, badem, pamuk, patates, meyve hasat/toplama makineleri gibi), süt soğutma tankı, pulluk, patoz, suluk, balık bulucu cihaz, yem karma makinesi, kültivatör, mibzer, yemlik gibi mekanizasyon araçlarının alımına yönelik olarak kredi kullandırılabiliyor. 

Tarımsal üretimde kullanım amacına yönelik satın alınacak yeni ve kullanılmamış tüm mekanizasyon araçları, ikinci el traktör ve ikinci el kendi yürür tarım makineleri kredilendirilebiliyor. Ancak, tarımsal mücadele araçları hariç olmakla birlikte Ziraat Bankası tarafından finanse edilerek alınacak araçların Zirai Kredilendirme Belgesi bulunması zorunlu tutuluyor.

Ziraat Bankası Sabit Faizli Tarımsal Mekanizasyon Kredileri kapsamında, banka ile anlaşmalı olan firmaların sattığı tarımsal mekanizasyon araçları için de vade sonuna kadar sabit faiz garantili kredi kullandırabiliyor.

Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredisi

Modern tarım yöntemlerini geliştirmek isteyen çiftçiler, ihtiyaç duydukları ekipmanları alabilmek için Şekerbank’ın Tarım Ekipmanları Kredisi’ne başvuruda bulunabiliyorlar. Bu kredi kapsamında; üreticilerin hem bitkisel hem de hayvansal üretim faaliyetleri esnasında ihtiyaç duydukları biçerdöver de dahil olmak üzere her türlü tarımsal aletin, ekipmanın ve demirbaşın finansmanı gerçekleştirilebiliyor. Satın alınan ekipmanın KDV dahil satış fiyatının %75 oranına kadar kredilendirilebildiği Tarım Ekipmanları Kredisi’nde 60 aya kadar vade ve yılda bir ödeme imkanları da bulunuyor. Kredi kapsamında kredilendirilebilecek ekipmanlar arasında;

Tarımsal alet ve ekipmanlar arasında pnömatik ekim makinesi, kultivatör, çeltik kurutma makinesi, gübre makinesi, mısır biçme makinesi, asılı veya çekili atomizör, dip kazan (patlatma),  diskaro,çizel pulluk, damperli-dampersiz römork, parçalayıcı, pulluk,  ot biçme makinesi,  rototiller,frezeli bitki seyreltme makinesi, mibzer, sulama makinesi, ilaçlama makinesi, balya makinesi, kendinden motorlu veya traktör ile kullanılabilen çapa makinesi, asılıya da çekili pülverizatör, goble, merdane, diskli pulluk, pancar hasat makinesi, patates sökme makinesi, helezon, tırmık, rotovatör, sap parçalama makinesi ve biçerdöver yer alıyor.

Şekerbank Tarım Ekipmanları Kredisi kapsamında; yeni ve kullanılmamış olması koşulu ile modeli bir önceki yıla ait olan tarım ekipmanları da kredilendirilebiliyor.

TEB Traktör Kredisi ve Tarımsal Ekipman Kredisi Kullandırıyor

Türk Ekonomi Bankası, traktör kullanımına yönelik kredi kullandıran bankalar arasında bulunuyor. 48 aya varan vadeler ve uygun ödeme koşulları sunan Türk Ekonomi Bankası, işletmelerin mekanizasyonuna imkân sağlayacak traktörler, tarımsal ekipmanlar ve taşıt alımlarına yönelik finansman sağlıyor. Tarımsal amaçlı tüm makine ve ekipman alımları için kredi desteği sunan Türk Ekonomi Bankası, kredi kullanan müşterilerine esnek ödeme imkânı da veriyor.

Garanti Bankası Farklı Kredi Alternatifleri ile Tarımı Desteklemeye Devam Ediyor

Garanti Bankası geliştirdiği finansal ürünler ile tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmeyi hedefliyor.

Garanti Bankası Traktör ve Biçerdöver Kredisi, her marka traktör ve biçerdöverin alımına yönelik finansman ihtiyacı için çözüm sunuyor. Kredi kapsamında 0 km ya da 3 yaşa kadar ikinci el alımlarında fatura ya da ekspertiz bedelinin %80’ine kadar finansman ihtiyacı karşılanabiliyor. 

Tarımsal Makine Ekipman kredisi kullanan müşterilerin hem bitkisel ve hayvansal hem de su ürünleri üretim faaliyetlerinde kullanabilecekleri her tür alet, makine ve ekipman alımına yönelik olan finansman ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. 

Söz konusu krediye konu olan ekipmanlar şu şekilde sıralanıyor:

Anıza direkt ekim makinesi, balya makinesi, canlı balık nakil tankı, arıcılık makine ve ekipmanı, basınçlı sulama sistemi kurulması, çayır biçme makinesi, el traktörü, biçer bağlar, çeltik fide dikim makinesi, file sistemi kurulması, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, mibzer, pamuk toplama makinesi, hasat tablası, motorlu tırpan, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, rüzgar makinesi, sap toplamalı saman makinesi, pülverizatör, sap parçalama makinesi, silaj makinesi, diskli tırmık, zeytin hasat makinesi, tambur filtre, taş toplama makinesi, yem hazırlama makinesi, kırkma makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, balıkçı gemilerinde soğuk depo ve su ürünleri için kuluçka dolabı.

Yapı Kredi Bankası da Müşterilerine Tarım Makineleri Kredisi Kullandırıyor

Tarımsal üretim yapan çiftçilerin ve işletmelerin, tarımsal faaliyetlerini yerine getirmelerinde tarım makinelerinin ve donanımın çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Yapı Kredi Bankası da söz konusu tarım makinelerinin ve donanımın alımı için gerekli olan nakit ihtiyacının karşılanması amacına yönelik olarak 60 aya varan vadelerle Tarım Makineleri Kredisi kullandırabiliyor. Bu krediden yararlanan çiftçiler 1, 3, 6, 12 ayda bir olmak üzere esnek taksit imkanları sayesinde ödemelerini hasat zamanlarına uygun olacak şekilde ayarlayabiliyorlar. 

İş Bankası’nın Çiftçilere Özel Kredi Avantajlarını Kaçırmayın

Çiftçilerimize avantajlı kredi olanakları sunan bankalar arasında İş Bankası da bulunuyor. Traktör Kredisi adı altında, 0 km ya da ikinci el traktör alımına yönelik olarak 48 aya varan vadeler ile finansman sağlanabiliyor. İş Bankası tarım kredilerinin tümünde ödeme dönemlerinin çiftçilerin hasat dönemlerine uygunluğu konusunda titizlikle davranıyor. Tarım Ekipman Kredisi kapsamında; pulluk, biçerdöver ve üreticilerin ihtiyaç duydukları diğer tarım ekipmanlarına yönelik 48 ay vade ve uygun faiz oranları ile kredi kullandırılabiliyor. Ayrıca İş Bankası çiftçilerimize pick-up türü arazi alımı için de 48 ay vadeli kredi kullanma fırsatı veriyor.

QNB Finansbank Birçok Farklı Kredi Türü ile Çiftçilerin Yanında

QNB Finansbank tarımsal alanda faaliyet gösteren kişilere; hem mevcut tarım alanlarının ve buna bağlı olarak da üretim hacimlerinin genişletilmesi hem de donanım ve teçhizat güncellemesi sayesinde çağın gereksinimlerine uyum sağlanabilmesi için finansal destek sağlıyor. 

Tarımsal Ekipman Kredisi: Sıfır ya da ikinci el ekipman ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik finansman sağlanması için kullanılabiliyor. İlaçlama makinelerinin, sulama sistemlerinin, toprak aletlerinin ve tarım ekipmanlarının satın alımı esnasında bu krediden yararlanılabiliyor. Başvuru esnasında; çiftçilik belgesinin, kimlik fotokopisinin, proforma ya da kesin faturanın ibraz edilmesi gerekiyor.

Denizbank Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi 60 Ay Vade ile Kullanılabiliyor

Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi, üreticilerin ve tarımsal işletmelerin tarımsal ekipman ve traktör alımlarını finanse etmek için 60 ay vade imkânı sağlıyor. 0 traktör alımlarında KDV dahil fatura bedelinin, ikinci el alımlarda ise kasko bedelinin %75’ine kadar kredi kullanılabiliyor. Ekipman kredilerinde de aynı şekilde KDV dahil fatura bedelinin %75’ine kadar kredi imkanlarından yararlanılabiliyor.

Fibabanka Üreticilerimizin Tarımsal Faaliyetlerini Destekliyor

Fibabank tarım alanında faaliyet gösteren üreticilerin; traktör, tarım ekipmanları ve arazi alımı gibi yatırım taleplerine yönelik finansman fırsatı sunuyor. Üreticilerin gelir sağlama periyotlarına göre aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık eşit taksitli ödeme planı tercih edebildikleri kredilerin vadesinin maksimum 60 ay olduğu biliniyor. Traktör alımı için kullanılan kredilerde KDV dahil fatura bedelinin en fazla %75’i kredilendirilebiliyor.

Fibabank aynı zamanda sahip olması gereken tarım ekipmanlarını alabilmek için nakit ihtiyacı olan kişilere de 5 yıla varan vadelerle ve uygun faizlerle finansman desteği sağlıyor. Bu krediden yararlanan tüketiciler de ödeme planlarını gelir elde ettikleri döneme göre kendileri belirleyebiliyorlar. Ekipman kredisi kapsamında yapılan alımlarda KDV dahil fatura bedelinin en fazla %75’i oranında kullandırım yapılabiliyor. Ödeme dönemleri ürün çeşidine göre farklılık gösterebiliyor.

Bu içeriği oylayın
0.00, 0 Oy
x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.