Tekno Girişim Desteği Almış İş Fikrine Örnek

Farklı devlet destekleri girişimcilerin iş fikirlerinin hayata döndürülmesi adına büyük bir fırsat sunuyor. Detaylar yazımızda…
Tekno Girişim Desteği Almış İş Fikrine Örnek
3 dk
Son güncellenme: 02/01/2020

2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazanan Argutek Bilişim Yazılım Danışmanlık Ar. Ge. Tic. Ltd. Şti. Tarafından geliştirilen proje kapsamında; çift çekirdekli Android ve İOS tabanlı cihazlarda “Mobil Cihazlar İçin Artırılmış Gerçeklik Platformu” çalıştırılabiliyor. Ayrıca bu platform kullanılarak geniş bir yelpazedeki çeşitli Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları da hızlı bir şekilde geliştirilebiliyor.

Teknogirişim Sermayesi Desteği Nedir?

Teknogirişim Sermayesi Desteği, 5746 Sayılı Kanunun destek mekanizmalarından biri olup örgün öğrenim vermekte olan üniversitelerin lisans programlarından bir yıl içerisinde mezun olması beklenen öğrencilerin, yüksek lisans / doktora öğrencilerinin ya da lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinden birini ön başvurusunu yaptığı tarihten en fazla beş yıl önce almış olan kişilerin; yenilik ve teknoloji odaklı iş fikirlerini, desteği vermekte olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı dahilinde, nitelikli istihdam ve katma değer yaratma potansiyeli yüksek bulunan teşebbüslere dönüştürülebilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi veriliyor, aynı zamanda sanayi deneyimi bulunan rehberler aracılığı ile girişimcilere teknik, idari ve ticari konularda çeşitli destekler sağlanıyor.  Üç aşamadan oluşan sürecin her bir aşamasını tamamlayan girişimciler TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebiliyorlar.

İlk aşamada girişimciler iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunuyorlar. Uygulayıcı Kuruluşlar bu fikirleri değerlendirip başarılı bir iş planına dönüşme potansiyeli yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sunuyorlar. Bu kapsamda mentorluk, eğitim, iş birliği ağları oluşturma ve benzeri destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sürecindeki fikirlerin ticari ve teknik açıdan doğrulanması çalışmalarını üstleniyorlar. Birinci aşama Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilmiş olan iş planı son başvuru tarihinde tamamlanıyor. 2. Aşama başvurusu yapacak olan girişimci adaylarının belirlendiği sürece dahil olmak isteyen; teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikrine ve Program Uygulama Esasları’ndaki kriterlere sahip olan adayların Uygulayıcı Kuruluşlara başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

İş planlarının Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile 2. aşama başlıyor. Yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planlarına yönelik olarak girişimcinin belirlenmiş zaman aralığı içerisinde kuruluş tanımına uygun bir şirket kurması şart koşuluyor. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşmenin imzalanmasının ardından kuruluşa teminat alınma koşulu bulunmadan hibe olarak sermaye desteği sağlanıyor. Söz konusu destek ile kuruluşun iş planı çerçevesinde bulunmak kaydı ile gerçekleştireceği kavramsal tasarım, ekonomik ve teknik fizibilite,  demo, benzetim, ticari prototip ve yazılım algoritması gibi teknolojik geliştirme faaliyetleri ile faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 içerisinde yer alıyor.

Aşama 3’te kuruluşun bir önceki aşamada elde etmiş olduğu çıktıların, Ar-Ge çalışmaları ile hem performans hem de işlevsellik bakımından iyileştirilerek ticarileşme potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Bu aşamada kuruluş proje önerisini hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar - Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurdu bulunuyor. Teknolojik doğrulaması yapılmış bulunan projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile birlikte Aşama 3 başlamış oluyor. Aşama 3 kapsamında detay tasarım, ticari prototipin performans ve işlev yönlerinden iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Teknoloji Sermayesi Desteği Değerlendirme Kriterleri Nelerdir?

Yapılan değerlendirmeler esnasında;

 • İş fikrinin yenilikçi yönüne ve teknoloji düzeyine,
 • İş planının değerlendirilmesine,
 • İş fikrinin çıktısının işletmenin gelişimine katkısına ve rekabet gücüne etkisine,

İşletmenin pazar analizi ve pazarlama yöntemine öncelik veriliyor.

İş fikrinin öncelikli olarak teknoloji alanında yer alması ve günümüz teknoloji düzeyini ileri götürebilecek nitelikte olması isteniyor. Hem ulusal hem uluslararası bazda yenilik içermesi beklenen iş fikri çıktısının teknolojik üretebilme, kullanılabilme ya da endüstriyel uygulamaya dönüştürülme olasılığının bulunması isteniyor.

İş fikrinin, bilinen bir yönetimin, tekniğin ya da teknolojinin yeni bir sektöre / alana / ürüne / sürece uygulamasını içermesi; mevcut durumun iyileştirilmesini amaçlaması büyük önem taşıyor. Ayrıca iş fikrinin teknolojik yapı olarak dışa bağımlılığı azaltabilecek nitelikte olması, ulusal teknolojik ve yenilikçilik bilgi birikimine katkı sağlama potansiyelinin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra işletmelere yenilikçi projeleri yapabilme sürekliliği kazandırma ve yeni projeleri başlatabilme özelliğine sahip olması isteniliyor. 

İş planını, genel olarak iş fikri konusu olan ürüne ilişkin çalışmaları kapsayacak şekilde hazırlanmış, uygulanabilir ve gider kalemleri ile yapılacak iş fikirlerinin uyumlu olmasına özen gösteriliyor. Girişimcinin eğitim durumunun, araştırma deneyiminin ve varsa akademik çalışmalarının ürünün teknolojik düzeyi için yeterli olması; iş paketlerinin tanımlanmış ve zamanlamasının iyi yapılmış olması; finansal planlamalar yapılırken tüm öngörülerin dikkate alınmış olması değerlendirme noktasında önem taşıyor. 

İş fikri çıktısının;

 • Yeni bir pazar ya da kullanım alanı oluşturmaya katkı sağlaması,
 • Yurt içi ve yurt dışı hedef kitlesi ile ilgili olarak analizlerin yapılmış olması,
 • Yurt içi ve yurt dışındaki olası rakipler ile ilgili analizlerin yapılmış olması,
 • Hem ürüne hem de sektöre en uygun tanıtım ve pazar stratejilerinin belirlenmiş olması,
 • Ürünün ihracatının yapılabileceği hedef pazarların belirlenmiş ve bu konuda detaylı analizlerin yapılmış olması,

Kurulacak olan işletmenin, iş fikri konusu olan ürünü ile pazarda bulunan diğer firmalara karşı rekabet avantajı elde edebilecek olmasına büyük ölçüde önem veriliyor.

Teknogirişim Sermayesi Desteği Alan Örnek İş Fikirleri

2009 yılından bu yana iki binden fazla iş fikrinin desteklenip tüzel kişilik kazandırıldığı Teknogirişim Sermayesi Desteğinden yararlanan iş fikirlerinden bazıları şu şekilde sıralanabiliyor:

 • Tek makine ile keresteyi kurutma, koruma ve buharlama işlerinin yapılması,
 • Akıllı taşıtlara yönelik olarak sürücü destek sistemi,
 • Genetik veri madenciliğinde kullanılmak üzere biyoinformatik analiz aracının geliştirilmesi,
 • Tıp ve kozmetik alanlarında kullanılmakta olan keratin için etkin bir izolasyon yönetiminin geliştirilmesi.
x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.