Şirket misyonu ve vizyonu yazımı konusunda kağıt üzerinden tartışan iki iş adamı

İş dünyasında sıklıkla kullanılan kelimelerden biri olan vizyon belirli bir müşteri potansiyeli bulunan şirketlerin nerede ise tamamının şirketleri ile ilgili metinlerde sıklıkla kullandıkları kavramların başında gelir. Kelime olarak görme gücü, öngörü, geniş görüş gibi anlamlar barındıran vizyon, terminolojik olarak bir şirketin büyümesi için belirli bir yön belirleyerek söz konusu şirketin gelecekte ulaşmak istediği noktayı gösteren bir yol haritası olarak tanımlanabilir.

Şirketlerin kendi iç karar verme sürecine de rehberlik eden vizyon yalnızca ticari kuruluşlara özgü bir kavram olmayıp, kâr amacı gütmeyen kurumlar ya da kamu kuruluşları tarafından da kullanılabilir. Vizyon işletmelerin ömürleri boyunca yıldan yıla güncellenebilecek olan operasyonel hedeflerin aksine minimum ölçüde revizyona tabi tutulur. Vizyon uzun vadeli bir bakış açısı sunar, bu nedenle pazar veya teknoloji değişikliklerinden etkilenmesi muhtemel değildir.

Vizyon Kavramı İle Misyon Kavramı Birbirinden Farklıdır!

Vizyon ve misyon kavramları genellikle birbirleri ile karıştırılır. Oysa ki bu iki kavram arasında büyük fark vardır; vizyon geleceğe odaklanırken, misyon bugüne odaklanır. Bu nedenle, misyon ve vizyon temelde farklı amaçlara hizmet eden kavramlar olduğundan bu iki kavramın birbiri ile karıştırılmaması çok önemlidir.

Esasen misyon bir şirketin vizyon beyanını nasıl elde edeceğinin ifadesi olarak düşünülebilir. Misyonun temel amacı bir kuruluşun hedeflerine kısa ve basit bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Vizyon ise bir şirketin uzun vadede, genellikle beş ila on yıllık bir zaman diliminde ya da bazen daha uzun bir sürede elde etmek istediklerini açıklar. Vizyon kavramı stratejik planlama ile daha fazla ilgili olup bir şirketin gelecekte nerede olmayı hedeflediğini tartışmaya daha fazla eğilim gösterir. Gelecekte şirketin nasıl olacağına dair bir görüntü sergiler ve kurumsal düzeyde stratejilerin hem planlanması hem de uygulanması için belirli bir yön belirlenmesini sağlar.

Misyon Nedir?

Çalışanlar için bir kimlik duygusu yaratılmasında önemli rol oynayan misyonun amacı, organizasyonların amaçlarını ve yönlerini çalışanlarına, müşterilerine ve potansiyel müşterilerine iletmektir. Misyon, herhangi bir organizasyon içinde motivasyonel bir araç olarak hareket edebilir ve çalışanların, hem organizasyonun hem de kendilerinin yararına olan ortak bir hedefe ulaşmak için çalışmasında etkili olabilir. Bu motivasyon çalışan memnuniyeti ve verimlilik gibi faktörlerin yükseltilmesi noktasında şirketlere katkı sağlayabilir. Yapılan araştırmalar çalışanların bir amaç birliği içerisinde olmasının olumlu etkilerini kanıtlar niteliktedir. Bu nedenle çalışanlara aynı paydada buluşmalarını sağlayan bir amaç vermek, organizasyonel yapı içerisindeki günlük işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlayıp organizasyonun amaçlarını ve bu amaçların gerçekleştirilmesine giden yolda kendi üstlerine düşen rolü anlamalarına yardımcı olabilir. Bir işletmenin doğru şekilde yönlendirilmesinin yollarından biri olan misyon işletmenin gelir akışına katkı sağlayacak doğru kararlar alınmasında rol oynar. Doğru ve etkili belirlenmiş bir misyon olmadan işletmelerin gelecek planlamasını yapma konusunda zorluklar ile karşılaşacağı kabul edilir.

Bir hedefinin ne olduğunu açıkça belirten genel misyon örneği olarak “Bankacılık sektöründe müşterilerimiz için mümkün olan en iyi hizmeti sunmak” ya da “Tüm müşterilerimiz için mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak” ifadeleri verilebilir. İşletmelerin misyon kavramından yararlanmalarının sebebi, sadece kendileri ve çalışanları için değil, müşteriler ve hissedarlar gibi işin bir parçası olan diğer insanlar için de bir organizasyon olarak neyi başardıklarını açıkça ortaya koymaktır. Bir şirket geliştikçe, misyonu da gelişir.

Vizyon Kavramı Şirketler İçin Neden Önemlidir?

Vizyonun iş dünyasında bu kadar önemli bir kavram olması sonucunda birçok strateji uzmanının vizyon kavramı ve neden gerekli olduğuna dair çalışmaları bulunur. Bu çalışmaların sonucunda yapılan tespitlere göz atıldığında yeni bir stratejik vizyonun sunduğu stratejik opsiyonların şirketlerin hedeflerini olumlu yönde etkilediği görüşünün savunulduğu görülebilir.

Şirketler iş hacimlerini artırmak için sürekli bir sektörel rekabet içerisinde bulunur. Bu tür rekabetler ve gerçekleştirilmesi gereken istekler yakın gelecekten daha fazlasını etkilediği ve ilgilendirdiği için şirketlerin vizyonlarına da yansır. Aynı şekilde şirketlerin mevcut pazarlarını ve organizasyonel kaynaklarını geliştirebilmeleri için yakalamaları gereken stratejik fırsatların elde edilmesinde titizlikle araştırılıp geliştirilmiş bir vizyon çok etkilidir. Ayrıca vizyonun şirketlerin ve organizasyonların yöneticilerine de takipçi, zorlayıcı, rekabetçi bir ortam sunarak dinamizmin ve motivasyonun artırılması yönünde katkı sağladığı da konunun uzmanları tarafından vurgulanan noktalar arasında yer alır.

Vizyon şirketler için önemlidir. Çünkü vizyon şirketlerin elde etmek istediği sonucun bir resmidir ve çok net çizilip güçlü şekilde tasarlanmış bir resim bu sonucun gerçekleşmesinde etkili olur. Bir hayal ya da umut olmayan vizyon gelecekten gelerek bugüne ışık tutar ve şirketlere enerji verir. Bunun sonucu olarak da 20 yıldan fazla bir süredir organizasyonların ve bireylerin istedikleri sonuçları almalarına yardımcı olan en etkin araç olarak kabul edilir. Vizyon harekete ilham verir; güçlü bir vizyon ihtiyaç duyulan enerjiyi yaratıp değişimin gerçekleşmesini sağlar. Bireylere ve organizasyonlara ellerinden gelenin en iyisini yapmak konusunda ilham verir. Doğru belirlenmiş vizyon, özellikle karmaşık projeler ya da stresli dönemler esnasında kurumların ve grupların odaklanmasında ve birlikte kalmasında katkısı olan etkenler arasında başta gelir.

Etkili bir vizyon kavramının sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • İleriye dönük olmalı
  • Motive edici ve ilham verici olmalı
  • Bir şirketin kültürünü ve temel değerlerini yansıtıcı
  • Gelecekte kuruma fayda ve iyileştirmeler getirmeyi amaçlamalı
  • Bir şirketin varoluş nedenini ve nereye gittiğini tanımlamalı

Vizyon Hakkında Birkaç Küçük Tavsiye

Vizyonunuz en küçük detayları görebilmenizi sağlayacak kadar net olsun. Çok küçük tutulmuş bir vizyon zorlu noktaların aşılmasını sağlayacak yeterli ilhamı verme konusunda eksik kalabilir ya da yeterli enerjiyi üretemeyebilir. O yüzden vizyonunuzu geniş tutun. Ve unutmayın ki heyecan verici ve etkileyici bir vizyon oluşturmanın yolu hayal etme özgürlüğünden geçer.

Yükselen Trend Amaç Bildirimi!

Misyon, vizyon ve değerler geleneksel olarak, bir şirketin neden var olduğunu açıklayan en yaygın üç tanımdır. Bununla birlikte son yıllarda iş dünyasında başka bir ifade türü daha ortaya çıkmış olup popülaritesi giderek artan bu kavrama Amaç Bildirimi adı verilir.

Amaç Bildirimi, bir şirketin varoluş nedenini, misyonu ve vizyonu gibi iletir, ancak aynı zamanda şirketin marka kimliği ile işyeri kültürü arasındaki bağlantıyı da gösterir. Diğer bir deyişle vizyonun ve değerlerin bileşenlerini tek bir ifadede vermek konusunda etkilidir. Örneğin şirketin amacı müşterilerine belirli bir hizmet ya da ürün sunmak ise amaç bildirimi hizmet verilen kişilerin yaşamlarının nasıl iyileştirilebileceğini göstermelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler