Swot Analizi Nedir ve Nasıl yapılır?

Swot Analizi nedir?

Swot analizi İngilizce ; Strengths (Güçlü Yönler) , Weaknesses(zayıf Yönler) , Opportunities (fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kelimelerinden oluşan risk analizidir. Herhangi bir konu ile ilgili karar verme ve bu konuyla ilgili detaylı inceleme yapıp olumlu bir sonuca varabilmeyi sağlayan sadece iş hayatında değil kişisel hayatla ilgili karar verme sürecinde de kullanılabilecek bir çeşit analiz sistemidir.

Pek fazla kullanılmasa da Türkçe karşılığı GZFT dir.
Sistemi Stanford üniversitesinde yaptığı çalışmalar sonucunda Albert S Humphrey ortaya çıkartmıştır. Swot analizi yapmadan önce konunun net olarak belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmayı bir ürün,yer,sanayi yada bir kişi için yapabilirsiniz. Swot Analizi atılacağınız yeni bir girişim ya da projenin olumlu ve olumsuz iç ve dış faktörlerinin belirlenmesini sağlamaktadır.

SWOT Analizinin bir işletme için en faydalı olduğu yönler; fırsatları keşfetmenizi sağlaması ve işletmenin zayıf yönlerini ortaya çıkarttıktan sonra bu durumlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmanızı , bu tehditlere karşı önlem almanızı kolaylaştırmasıdır. Bu durum rakiplerinizden sıyrılmaya ve Pazar rekabetinde hep önde olmanıza olanak sağlayacaktır.

Bunları şu şekilde ayırabilirsiniz;

Güçlü Yönler: Proje ya da girişimin avantaj sağlayacak özellikleri;
Zayıf yönler: Girişim ile ilgili eksiklikler ve bunların sağlayacağı dezavantajlar;
Fırsatlar: Yararlanabileceğiniz çevre unsurları;
Tehditler: Çevrede iş veya proje için sorun yaratacak unsurlar

SWOT maddelerinin doğru bir şekilde tanımlanması oldukça önemlidir. Belirlenen maddeler sonunda ulaşmak istediğiniz hedef konusunda geniş anlamda bilgi sahibi olursunuz.

Swot Maddelerini tek tek ele alacak olursak;

Güçlü yönler
Şirketinizin ya da birey olarak sizin avantajlarınız nelerdir?
Pazarda ve sektörde diğerlerinden iyi olduğunuz yönler?
Daha önce yapılamayan düşük maliyetli ve benzersiz hizmet yada ürün çeşitleri nelerdir?
Güçlü yönlerinizi belirlerken rakiplerinizin yaptıklarını ve sağladıkları hizmetleri de göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Zayıf yönler
Şirket performansınızla ilgili neleri iyileştirebilirsiniz?
Çalışanlarınızın Pazar konusunda yetersizliği ve azlığı?
Pazardaki talebe karşılık yetersizlik?
Satışlarınızı kaybetmenize neden olan faktörler?

Güçlü ve zayıf yönler iç faktörlerdir. Bu sorularla olumlu ve olumsuz yönleriniz ile karşılaşmış ve iyileştirme adımına geçmiş olursunuz.

Fırsatlar
Nasıl fırsat ve olanak sağlayabilirsiniz?
Çevresel faktörler, değişen teknoloji,ekonomik eğilimlere karşı öngörü sahibi olmak?
Faydalı fırsatlar şu şekildedir:
Teknoloji ve pazarlardaki geniş ve dar ölçekli değişiklikler.
Alanınızla ilgili ekonomik ve sosyal değişiklikler.
Nüfus profilleri, yaşam standartları yönlerindeki değişiklikler vs.

Tehditler
Sektörünüzde hangi engellerle karşılaşıyorsunuz?
Rakiplerinizin pazardaki payları ve neler yaptıkları?
İşiniz, ürünleriniz veya hizmetleriniz için kalite standartlarına uyum sağlayabiliyor musunuz?
Gelişen ve değişen teknoloji sizi olumsuz etkiliyor mu?
Nakit akışında ve borçlanma konusunda sorun mu yaşıyorsunuz?

Küçük ölçekte bir danışmanlık firmasına ait SWOT analizi aşağıdaki gibidir;

Güçlü yönler
Firmanın küçük olmasından kaynaklı yönetim birimlerinden onay alma ihtiyacının duyulmaması.
Müşteri portföyünü çok tutmamak her bir müşteriye yeterince zaman ayırmayı ve bu sebeple iyi hizmet vermeyi sağlar.
Danışmanların pazarda iyi bir üne sahip olması.
Genel masrafların düşük olmasından kaynaklı müşterilere daha iyi ve ekonomik hizmet sunuyor olmak.

Zayıf yönler
Firmanın küçük ölçekte olması pazarda güçlü bir yere sahip olamamasına neden oluyor.
Kadro geneli Pazar konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değil.
Danışmanların hastalık yaşamaları ya da işi bırakmaları durumunda firmanın güçsüzleşmesi.
Nakit akışının beklenilen düzeyde olmaması.

Fırsatlar;
Sektörde iş alanımızın büyümesi ve gelecek için birçok başarı fırsatı sunması.
Yönetimin küçük işletmeleri teşvik ediyor olması.
Yerel yönetim, yerel işletmeleri teşvik etmek istiyor

Tehditler
Teknolojideki gelişmeler, pazara olan uyumumuzu ve pazardaki payımızı yok edebilir..
Büyük firmalarla olan rekabetimiz kaybetmemize neden olabilir.
Tüm bu analizler sonucunda şirket verilen hizmetler ile ilgi uzmanlaşmaya, çalışanları ile ilgili değişiklikler yapmaya, daha profesyonel bir ekip kurmaya karar verebilir. Teknolojik değişikliklere uyum sağlamak konusunda daha kararlı olup yeni atılımlar yapabilir, reklam ağını genişletip daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefleyebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here