İnovasyon Neden Önemli?

Her süreçte fikirlerin kârlı projelere dönüşmesi için inovatif düşünce biçimine ihtiyaç vardır. Bir markanın uzun yıllar boyunca tercih edilebilmesi için inovasyona gereken önemi vermesi göstermesi kaçınılmazdır.
İnovasyon Neden Önemli?
4 dk
Son güncellenme: 21/12/2019

İş dünyasında en yaygın olarak kullanılan terimlerden biri olan inovasyon, en basit şekli ile bir fikrin kâr elde edilebilecek bir ürün ya da hizmete dönüştürülmesi şeklinde tanımlanabiliyor. Akıllı telefon uygulamalarındaki yeni özelliklerden marjinal topluluklara yönelik olarak sunulan yeni ve uygun maliyetli hizmetlere kadar geniş bir alanı kapsıyor. 

İnovasyonun ve girişimciliğin, özünde beraber ilerleyen kavramlar olduğunu söyleyebiliyoruz. Birçok işletme girişimi, kuruluş olarak inovasyona sahip bulunuyor. Bununla birlikte inovasyonun yalnızca belirli bir endüstride devrim yaratmaması, aynı zamanda uygun maliyetleri ve tekrarlanabilir olması nedeni ile endüstrideki bir ihtiyacı da karşılayabiliyor olması gerekiyor. 

Ticari Değere Karşı Sosyal Değer

Genel olarak bakıldığında yenilikler ticari değere ve sosyal değere sahip olanlar şeklinde ikiye ayrılabiliyor. Ticari değere sahip olan inovasyonlar, işletmelerin kar elde edebilmeleri için temel olarak oluşturulup çoğaltılan yenilikler olarak biliniyor. Sosyal değere sahip olan inovasyonlar ise temel amacı sektörlerde devrim yaratan toplumsal değişimi etkilemek olan yenilikler olarak tanımlanabiliyor. Su ya da çamaşır suyu kullanımı ile oluşturulan güneş enerjisi ampulleri, sosyal değere sahip olan inovasyon örnekleri arasında sayılabiliyor. Sosyal değer ve ticari değer inovasyonları birbirinin kutupsal karşıtları gibi görünebilse de sosyal değer ticari değere dönüşebildiği gibi bunun tam tersi bir durum da söz konusu olabiliyor. Öncelikli hedefi kar elde etmek olan yenilikler sosyal değişimi teşvik eden araçlar haline gelebilirken, sosyal değere sahip olan yenilikler de işletmelerin kar elde etmelerini sağlayacak araçlar olarak kullanılabiliyorlar. İşletme sahiplerinin bu noktada, söz konusu yeniliklerin potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmeleri için ikisi arasında bir denge kurmaya özen göstermeleri öneriliyor. 

İnovasyon İş Dünyası İçin Ne Anlam İfade Ediyor?

İş dünyasında inovasyon, işletmelerin rakiplerinden bir adım öne geçebilmelerini sağlayan etkenler arasında yer alıyor.Bu sonucun elde edilebilmesi için yenilikçi fikirlerin ve stratejilerin geliştirilmesine öncelik tanınması gerekiyor. Bunun en güzel örnekleri arasında sosyal medya endüstrisinde avantaj sağlamak adına sürekli güncellenen sosyal medya platformları yer alıyor. Günümüz modern çağında teknolojik yeniliklere öncülük etmek her zaman için önem taşıyor ve kazandırıyor. Ancak, yenilikçi olmak işletme sahiplerinin müşteri kitlelerinin çıkarlarını en iyi şekilde belirleyebilmeleri gerekliliğini de ön plana çıkarıyor. 

Risk de inovasyonun en önemli parçalarından biri olarak kabul ediliyor. İşletmelerin müşterilerine katkı sağlayacak yenilikler geliştirmeleri için belirli oranlarda risk almaları gerekiyor. Tabii ki göze çarpacak ve yüksek karlılık sağlayabilecek inovasyonlar yaratmadan önce başarısız denemeler ile karşılaşma olasılıkları da bulunuyor. 

İnovasyon İş Dünyası İçin Neden Önemlidir?

İnovasyon iş dünyasındaki en önemli kavramlardan biri olarak kabul ediliyor, çünkü, şirketlere farklı pazarlara daha hızlı nüfuz edebilme imkanı sağlıyor. İnovasyon sayesinde özellikle gelişmekte olan pazarlar ile daha iyi bağlantı kurulabiliyor. Aynı zamanda inovasyon, yeniliklerin peşindeki inovatörlere risk alma konusunda proaktif, kendine güvenen bir tutum kazandırmasının yanı sıra orijinal konseptlerin geliştirilmesine de katkı sağlayabiliyor. Yenilikçi kültürlere sahip olan şirketler, sürecin her zaman kolay olmaması ile birlikte kolaylıkla büyüme kaydedebiliyorlar. Denenmiş ve başarısı kanıtlanmış yöntemler güvenli olmakla birlikte yeni şeyler denemenin değerini göz ardı etmeyen şirketlere daha başarılı olabiliyorlar. Bununla birlikte uzmanlar şirketlerin süreçler ve iş akışları gibi işin iç yüzünü oluşturan alanları yenilemektense ürün ve hizmet yeniliklerine odaklanma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu belirtiyorlar. İşletmelerde inovasyonun önemi, çoğunlukla işletmenin karlılığını etkileyen ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinden kaynaklanırken, işletme sahiplerinin de şirket içi iş süreçlerini gözden geçirmesi ve bu alanlardaki yeniliklere odaklanması geniş kapsamlı bir başarı elde edilmesindeki önemli faktörler arasında yer alıyor. 

İnovasyon sonucu elde edilen kaliteli ürünler ve hizmetler müşterilerin ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılayabiliyor. Bu hizmetlerin ve ürünlerin etkin bir şekilde pazarlanması durumunda ise şirketler daha yüksek satış ve karlılık rakamlarına ulaşabiliyorlar. 

İnovasyon Türleri

Inovasyon o kadar farklı anlamda ve geniş kapsamlı olarak kullanılıyor ki bu terimin kimi zaman oldukça kafa karıştırıcı bir hal aldığını kabul etmek gerekiyor. Genel olarak teknolojik inovasyon en belirgin şekli olmakla birlikte inovasyon farklı alanlarda ve şekillerde de karşımıza çıkabiliyor. Genel olarak inovasyonun kategorize edilmesi ile geçmiş başarılardan elde edilen inovasyon kaynakları göz önünde bulundurularak gelecekte inovasyon için nereye bakılacağı belirlenmeye çalışılıyor. Yenilik türlerinin çeşitliliği aynı zamanda inovasyonun faydalarının yeni ürün geliştirilmesi ile sınırlı olmadığını da açıkça ortaya koyuyor. Sınıflandırma inovasyonun ölçülmesine de yardımcı oluyor. Performans karşılaştırmasına ve iyileştirmelerin ya da gelişmelerin belirli bir yatırım için en fazla getiri sağlayabileceği noktalara rehberlik edebilecek kanıt temelli seçimleri de mümkün hale getiriyor. İnovasyon ile ilgili ilk sınıflandırmada yeniliğin amacı temel olarak kabul ediliyor:

  • Ürün İnovasyonu: Bir işletmenin pazara sunduğu elle tutulup gözle görülen nesneler ürün olarak adlandırılıyor. Ürün inovasyonu farklı, yeni ürünlerin geliştirilip pazara sunulması yolu ile şirketlerin gelirinin artışını ve sektörel rekabette farklılaşmasını sağlıyor.
  • Hizmet İnovasyonu: Bir işletmenin pazar sunarak müşterilerine sağladığı faydalar hizmet olarak adlandırılıyor. Sektörde hizmet sunarken yeni, radikal ve daha yararlı bir değişim gerçekleştirmek, mevcut şartları yeniden yorumlayarak çağın gelişen ürünlerinden daha çok yararlanabilmek hizmet inovasyonunun amaçları arasında yer alıyor. 
  • İş Modeli İnovasyonu: İş modeli, bir şirketin işleyiş ve para kazanma şekli olarak tanımlanabiliyor. İş modeli inovasyonu ise strateji, pazarlama, tedarik zincirleri, değer yaratma, fiyatlandırma ya da maliyet yapılarındaki değişikliklerin tamamını kapsıyor. 
  • Süreç ve Teknoloji İnovasyonu: Bu inovasyon türü ürün ve hizmetlerin yaratılması gibi teknolojik yenilikleri kapsıyor. Bunlar aynı zamanda süreç yenilikleri de oluyorlar. Ürün inovasyonları, kalite iyileştirmeleri ya da maliyet tasarrufları çoğu zaman süreç ve teknoloji inovasyonları ile bir arada yürütülüyor.
  • Organizasyonel İnovasyon: Organizasyonel inovasyonlar doğrudan süreci ve organizasyonel yapıyı etkiliyor. 
  • Sosyal İnovasyon: Amacın kar elde etmek olmadığı ve topluma yarar sağlayan inovasyonlar bu şeklide adlandırılıyor. 
  • Çevresel İnovasyon: Çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunan tüm yenilikler çevresel inovasyon kapsamında bulunuyor. Bu yeniliklerin çevre dostu ürünler, çevrenin korunmasına yönelik faydalar ve emisyonların önlenmesi gibi konular ile ilgili olduğu biliniyor.

İnovasyon sınıflandırmasında kullanılan diğer bir sınıflandırmada ise neden olunan değişimin boyutu dikkate alınıyor:

Radikal İnovasyon: Bu kapsamda önemli ölçüde yenilik ve değişiklik içeren yeni ürünler, hizmetler ve süreçler yer alıyor. Radikal yenilikler yeni pazarların yaratılmasına kadar uzanacak kadar büyük etkilere yol açabiliyor.

Artımlı İnovasyon: Mevcut ürün, hizmet ve işlemlerin optimizasyonu ya da geliştirilmesi artımlı inovasyon olarak değerlendiriliyor. Müşteri kazancının optimizasyonu, maliyetlerin azaltılması, yeniden konumlandırma, yeni pazarlara giriş için yapılan uyarlamalar artımlı inovasyon kapsamında yer alıyor. 

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.