Makine Zabiti / Gemi Makineleri Teknisyeni

750-3000 KW arası güce sahip ana makine ile yürütülen gemilerin, başmühendis ve ikinci mühendisten sonra makine bölümünde makineyi idare eden kişidir.
Makine Zabiti / Gemi Makineleri Teknisyeni
5 dk
Son güncellenme: 11/11/2019
Tüm Başlıklar

750-3000 KW arası güce sahip ana makine ile yürütülen gemilerin, başmakinistinin/başmühendis ve ikinci mühendisten sonra makine bölümünde makineyi sevk ve idare eden kişidir.

GÖREVLER

 • - Ana makinenin (gemiyi götüren makinenin) ve geminin elektriğini sağlayan yardımcı makinelerin yağ, su, yakıt ile egzoz basınçlarını kontrol eder, eksik olduğunda ikmal yaptırılmasını sağlar.
 • - Ana makine ve yardımcı makinelerin mazot tanklarına, ana mazot tanklarından yakıt transferi yapar.
 • - Basınçlarda ani düşmeler olursa tehlikeli durumu atlatacak müdahaleyi yapar ve başteknisyene haber verir.
 • - Pompaların ve elektrik motorlarının basınçlarını kontrol eder, arıza yaptığında yedeklerini devreye sokar.
 • - Günde 4’er saat olmak üzere yanındaki yardımcı elemanla vardiya tutar. 
 • - Gemide yapılamayacak bir parça varsa dışarıya atölyelere gönderip yerlerine yedeklerini takar.
 • - Makineyi kalkışa hazırlar.
 • - Kazanı yakar, makineyi ısıtır, makineye hava çıkartıp soğutma suyu tanklarının eksik sularını tamamlar ve separatörü çalıştırıp yağı ısıtır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • -   Arıza bulmak, bakım ve onarım işlemleri için el aletleri, elektronik ölçüm ve test cihazları
 • - Gemi tesis ve teçhizatının söküm, bakım onarımı ve yeniden montajı için el aletleri ve ölçüm cihazları
 • - Gemilerde tipik olarak yerine getirilen onarım işlemleri ve imalat için uygun aletler
 • - Hidrolik ve pnömatik araçları,
 • - Torna tezghı,
 • - Freze tezghı,
 • - Vargel tezghı,
 • - Kesme aletleri,
 • - Değişik ölçü ve çaplarda vidalar, somunlar, perçinler, kutu profil, köşebentler (U ve + gibi küçük profiller), parça ve yarı mamuller, metal parçalar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Makine Zabiti / Gemi Makineleri Teknisyeni olmak isteyenlerin:
 

 • - Fiziğe, özellikle mekanik konusuna ilgili ve başarılı,
 • - Göz-el koordinasyonu, uzay ilişkilerini görebilme yeteneği gelişmiş,
 • - Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan
 • - Bedence güçlü, dikkatli ve sabırlı,
 • - Başkaları ile işbirliği içinde çalışabilen
 • - Açık denizlerde çalışmaktan hoşlanan, kimseler olması gerekir.

 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 • - Makine Zabiti / Gemi Makineleri Teknisyeni gemide çalışır. Gemi makinesinin eski veya yeni olmasına göre rahat ya da çok fazla gürültülü, yağlı, ağır kokulu (yağ veya mazot v.b.) sıcak bir ortamda bulunur.
 • - Makine Zabiti / Gemi Makineleri Teknisyeni gemide makine dairesinde vardiya tutar.  Makine zabitlerinin günlük çalışma süresi 8 saat olup 4er saatlik vardiya düzeni ile çalışırlar. Aynı zamanda günde en az 10 saat dinlenme süresi verilecektir. Bu dinlenme süresi ikiye bölünürse birisi en az 6 saat olacak bu da iki gün üst üste tekrarlanmayacaktır. Haftalık çalışma süresi 48 saattir. Bunun dışındaki çalışmalar acil durum ve role talimleri dışındaki süreler fazla mesai olarak eklenir.
 • - Ayrıca, gemi fırtınaya yakalandığında sallantı, deniz tutması, stres ve işbirliği gerektiren koşullarda çalışır. Burada herkesin kendi görevi vardır. Başmakinist ve meslektaşları ile iletişim içerisindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Makine Zabitleri / Gemi Makineleri Teknisyenleri, gemilerde, tersanelerde ve motor atölyelerinde çalışırlar. Ayrıca, devlete ait motor üretim ve bakım atölyelerinde usta olarak çalışabilirler.
Teknisyenler gemi haricinde, gemilere önderlik eden gemi şirketlerinde ve özel oto servislerine başvuruda bulunarak kendilerine iş bulabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi endüstri meslek liseleri, anadolu meslek liseleri, teknik liseler, anadolu teknik liseleri ile çok programlı liselerin Gemi Makineleri isimli bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre aynı okulların Denizcilik alanı altında Makine Zabitliği dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • -Meslek liselerine girebilmek için ise ilköğretim okulu mezunu olmak,
 • -Anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna,  yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
  Sağlığı girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli bulunmak
 • -Ayrıca yapılacak mülkat ve beden yeterliliği sınavında başarılı olmak gerekmektedir.
  Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; 
 • a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
 • b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar  öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 4 yıldır.
Eğitimin İçeriği:Lise genel kültür ve bölüm dersleri yanında, öğrencilere eğitimleri boyunca Denizde Güvenlik, Denizcilik ve Su ürünleri Teknolojisi, Yüzme, Mesleki Yabancı Dil, Temel Gemi Makinaları Teknolojisi, Gemi Makinaları Teknolojisi, Teknik Resim, Meslek Resim, Cisimlerin Dayanımı, Hidrolik Pnomatik, Termodinamik, Gemi Yapısı ve Dengesi, Denizcilik Mevzuatı dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME

 • - Makine Zabiti olarak 2 yıl açık denizde çalıştıktan sonra açılan “İkinci Makinist”sınavında başarılı olurlarsa İKİNCİ MAKİNİST ünvanını alırlar.
 • - İkinci  Makinist olarak 2 yıl açık denizde çalıştıktan sonra açılan “Başmakinist “sınavında başarılı olurlarsa BAŞMAKİNİST ünvanını alırlar.
 • - Meslek liselerinin Denizcilik alanı Makine Zabitliği dalından mezun olanlar  istedikleri taktirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Enerji, Endüstriyel Kalıpçılık, Güverte, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Sondajcılık, Sualtı Teknolojisi, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme, Otomotiv, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Metalografi ve Malzeme Muayenesi, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
  Ayrıca; mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve Makine (Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu), Makine Resim ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Mekatronik Öğretrmenliği, Kontrol Öğretmenliği, Otomotiv Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda, ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 • -  Mesleğin eğitiminde 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereğince, işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
 • -   Pratik eğitimleri boyunca iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sağlık sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
  Gemilerin ve gemi firmalarının büyüklük ve gelişmişlik durumuna göre ücret değişikliği göstermekle beraber açık deniz stajını yaparken asgari ücretten başlayan ücretlerle işe başlarlar. “Makine Zabiti” yeterlilik belgesini aldıktan sonra daha iyi ücretlerle işe başlarlar.

DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili eğitim kurumları,
- Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

 

Bu içeriği oylayın
0.00, 0 Oy
Yorumlar (15)
erdi 41 ay önce
makine zabıtı olan arkadaşlar mekatronik ön lisans bölümü mezunuyum makine zabıtı olabilir miyim
Oğulcan 49 ay önce
Ben üniversiteye geçicem bu sene 2 yıllık okuyacağım bi kaç şey sormak istiyorum bu mesleği yapan birileri bana ulaşırsa numarasını yollarsa çok memnun olurum cankaratas505@icloud.com instagram; ogulceyn
Tolhantalya 56 ay önce
Beyler ben 25yaşındayım lisede gemi makinaları okudum sanırım artık mesleğimi yapıcam ve gemiye çıkıcam tavsiyeleriniz nelerdir bana mail atarmısınız tolgahantalya@hotmail.com
Hakki cengiz 60 ay önce
Yasli denizciler piyasa değişti daha internetten bilme bilgilerle bana gelmeyin kumda oynyn babamın arkadaşı arkasta şef is bulmakta zorlanmiyorum ama torpil olunca isin hazır oluyor demedi demeyin ama makinezabitlgni okiyn çok güzel unide kaptan olsanz 2 meslek :) ben öyle yapicsm unide telefonlarnzi birkn yeni baslicaklar tavsiyede bulnrm :)
Hakki cengiz 60 ay önce
Abi tavsiyesi stajdan geldim hic kimseye inanmayın 2 . makinst ehliyetim oldu 11. Siniftayim memnunum maaşına net 3000.4500 arası kaptan olmak ayriclk puan yetiyosa orya gidin üniversitede var kahretmeyin kendinzi ama sonra birakmyn kimsye uymayin gotunden uyduran internet bilginleri konusmasin bana telefon numrnzi atin yardımcı olabilirim :) iyi yolculuklar
Hakkı Cengiz 67 ay önce
yorumlarınız gerçekten çok faydalı bunu öncelikle söyleyeyim ben izmir şehit idare ataşe çağlarda bu bölümün hazırlığını okuyorum ve mesleğimi de severek yapıcağıma inanıyorum boyum 163 kilom 54 maaşlarımız duyduğum kadarı ile 1500 dolar ile başlıycak he sizde dış ülkelerde başlarsanız çünkü türkiyede genelikle firmalar tl kullanıyor ben şahsen dubaiye gidicem burdan çok sevdiğim arkadaşım olna mehmet demir ve tırek arasa selam olsun sizleri çok seviyorum bu iş emek gerektiren bir meslektir unutmın
cegiz sarı 67 ay önce
Abi benim adim cengiz ben makine okuyorum ama mezun olduktan sonra 4 tane sınav varmıs oları hakında bıldısı olan varmı
Cengiz 67 ay önce
ben okulunu okuyorum evlenmeyede niyetim yok şu anlık allahın izni ile 15 yıl açlışıp bu işi bırakıp yaşantıma bakıcam zaten denilzcern çoğu bölye yapıyor dikkat edersiniz
servet 73 ay önce
Yalan bunlar en aşağı 2500 dolar bu kısıler sızı caydırmasın ıs olanagıda cok su sıralar 10000-25000 acık var yeterli okuyun devam eden
dursun ali 91 ay önce
arkadaşlar bende 22 sene gemi 4.mak-3.mak ve 2.makist i olarak görevlerde bulundum 2002 senesinde çalışmiş olduğum kurum özelleştiği için bizleri devletkurumlarınadağittılar.ama denizcilik güzel bir meslek bekar olacan mesleği yapmak için birde sevecen mesleği sevmessen yapamazsın birde mesleğin yeniliklerine ayak uyduracaksın pratik ve teorini birleştireceksin ondan sonra başaracan ondan sonra maddi bölümüne geçeceksin yok öyle hemen okuldan sonra şu para bu para önce meslek meslek
mesut sahin 122 ay önce
arkadaşlar ben 40 yaşındayım yaklaşık 14 yıldan beri makina zabiti olarak çalışmaktayım makina zabiti ehliyeti veriyorlar ama o kadar çok bu ehliyetten arkadaşlar var ve hiç kimse hak ettigi maaşı alamıyor örnek verirsek yeni mezun 3000kw makina zabiti alacagı para 1500 tl civarı umudunuzu kaybetmeyin ama meslegi öğgendikten sonra bu 2000usd olabilir hatta sizin ne kadar iyi olmanıza baglı ben şu anda mesela 2750usd ve 2500usd alıyorum fakat şuanda piyasa o kadar kötüki 1500usd düşmüş maaşlar artık siz hesap yapın herkese selamlar saygılar umarım sızlere yardımcı olmuşumdur.makina zbt mesut sahin
Hüseyin ÇALIŞKAN 135 ay önce
ben gemi de çalışıyorum.makine stajeriyim.makine zabiti 3000tl civarında maaş alıyor.ama bu rütbeye ulaşmak kolay değil.okulunu okumak şart. Gemi personeli makina: yağcı:1200 mk reisi:1600 3 makinist:3000 2.makinist:5000 başmakinist:7000 güverte gemici 1000 usta gemici1200 reis 1600 3.kaptan 3000 2.kaptan 5000 kaptan 7000 aşçı 1600 civarı oluyor ama geminin tonajına bağlı bu 5000 grt luk gemilerde. Ayrıca gemi dışardan görüldüğü gibi kolay değil kötü hava şartları gurbet insanın psikolojisini çok bozuyor.
Hakkı Cengiz 67 ay önce
yorumlarınız gerçekten çok faydalı bunu öncelikle söyleyeyim ben izmir şehit idare ataşe çağlarda bu bölümün hazırlığını okuyorum ve mesleğimi de severek yapıcağıma inanıyorum boyum 163 kilom 54 maaşlarımız duyduğum kadarı ile 1500 dolar ile başlıycak he sizde dış ülkelerde başlarsanız çünkü türkiyede genelikle firmalar tl kullanıyor ben şahsen dubaiye gidicem burdan çok sevdiğim arkadaşım olna mehmet demir ve tırek arasa selam olsun sizleri çok seviyorum bu iş emek gerektiren bir meslektir unutmın
dursun ali 91 ay önce
arkadaşlar bende 22 sene gemi 4.mak-3.mak ve 2.makist i olarak görevlerde bulundum 2002 senesinde çalışmiş olduğum kurum özelleştiği için bizleri devletkurumlarınadağittılar.ama denizcilik güzel bir meslek bekar olacan mesleği yapmak için birde sevecen mesleği sevmessen yapamazsın birde mesleğin yeniliklerine ayak uyduracaksın pratik ve teorini birleştireceksin ondan sonra başaracan ondan sonra maddi bölümüne geçeceksin yok öyle hemen okuldan sonra şu para bu para önce meslek meslek
Hakki cengiz 60 ay önce
Abi tavsiyesi stajdan geldim hic kimseye inanmayın 2 . makinst ehliyetim oldu 11. Siniftayim memnunum maaşına net 3000.4500 arası kaptan olmak ayriclk puan yetiyosa orya gidin üniversitede var kahretmeyin kendinzi ama sonra birakmyn kimsye uymayin gotunden uyduran internet bilginleri konusmasin bana telefon numrnzi atin yardımcı olabilirim :) iyi yolculuklar
Daha fazla yorum
x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.