Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Nasıl Olunur Ve Maaşları

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak istiyorum. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yeti
Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Nasıl Olunur ve Maaşları
5 dk
Son güncellenme: 05/10/2021
Tüm Başlıklar

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Olmak İstiyorum

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Nasıl Olunur?

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir. Standart öğretmen maaşı kadar aylık alırlar.

Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni Ne İş Yapar?

Konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, bu program çerçevesinde, 

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak
 • Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak istiyorum - Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar,
 • - Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
 • - Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,
 • - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı çalışmalar yapar,
 • - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
 • - Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
 • - Alanı ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetleri takip eder, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
 • - Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar,
 • - Yıl sonlarında, yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar,
 • - Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır,
 • - Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
 • - Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Aile ve tüketici bilimleri öğretmenliğinde kullanılan aletler

 1. - Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri ve yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
 2. - Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
 3. - Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları CD vb.),
 4. - Tartı ve ölçüm aletleri,
 5. - Laboratuar aletleri,
 6. - Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri,
 7. - Mutfak araç ve gereçleri,
 8. - Ocak, fırın, buzdolabı,

aile ve tüketici bilimleri öğretmenliği

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin; 

 • - Sosyal bilimlere ilgi duyan,
 • - İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı,
 • - Ayrıntılara dikkat eden,
 • - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 • - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
 • - Dikkatli, işine özen gösteren,
 • - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 • - Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
 • - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 • - Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
 • - Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Aile ve tüketici bilimleri öğretmenliği çalışma ortamı ve koşulları

Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni, sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.

aile ve tüketici bilimleri çalışma alanları ve iş bulma koşulları

 1. - Sosyal ekonomik, politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler.

Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Kurum Beslenmesi, Mutfak Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Servis Hizmetleri, Pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan ,teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Kafeterya İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik , Yat Kaptanlığı Mutfak Yaşlı Hizmetleri ile,Diğer alanların beslenme alanına teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Alanın /dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri Halk Eğitim Merkezlerinde yönetici ve kurs öğretmenliği yapabilirler. Yemek fabrikası, restaurant, kuru temizleme atölyesi, catering (ev işi yemek yapma-satma), temizlik şirketi, dekoratif eşya dizaynı ve pazarlama işlerinde kendi işyerlerini açabilirler. Televizyon, radyo ve gazete gibi medya kuruluşlarında branşları doğrultusunda programcı ve yönetici olarak görev alabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Üniversitelerin Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinde aile ve tüketici bilimleri öğretmeni bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için, 

 • - Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programı için Yeterli “Eşit Ağırlıklı I (EA I)” puan almak,
 • - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
 • - Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Servis, Servis Hizmetleri, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek içecek hizmetleri Aşçılık, Besin Teknolojisi-Pastacılık, Pastacılık, “ Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Teknolojisi, Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Ev Ekonomisi, Mutfak bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
 • - Aşçılık, Et Endüstrisi, Ev İdaresi, et endüstrisi Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince, fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim, aile sosyolojisi, beslenme ilkeleri ve teknolojisi, giyim teknolojisi, tekstil, aile kaynakları, mesleki yabancı dil, el sanatları, dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir. Ayrıca, eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim metotları, ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

 • Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
 • Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
 • Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 • - Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
 • - Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
 • - Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
 • - Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 1. - İlgili Eğitim Kurumları,
 2. - Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
 3. - Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
 4. - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 5. - Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.