Başarılı Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

“Başarılı bir logo tasarımı nasıl yapılır?” ve “Başarılı bir logonun temel özellikleri nelerdir?” sorularının yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.
Başarılı Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?
5 dk
Son güncellenme: 06/02/2020
Tüm Başlıklar

Dijitalleşme ile birlikte firmaların “markalaşma” sürecine verdikleri önem artmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın hayatımızda yarattığı farkındalıkla birlikte markaların ticari yarışları farklı bir ölçeğe taşındı. Ayırt edici kurumsal kimlik çalışmaları dikkat çekip pozitif sonuçlar doğurdukça firmaların tasarımın gücüne inanma dereceleri arttı.

Bu yazımızda kurumsal kimliğin yapı taşı olarak nitelendirilen logo tasarımı ile ilgili önemli bilgiler bulabilirsiniz. Başarılı logo tasarımı yapmak için en temel ipuçlarından yola çıkarak benzersiz logolar tasarlayabilir veya logonuzun ideal niteliklere sahip olup olmadığını öğrenerek şirketinizin başarılarını arttıracak atılımlarda bulunabilirsiniz.

Başarılı Logo Tasarımı Neden Önemli?

Modern iş dünyası hedef kitle ile daha çok etkileşim kurabilmeye odaklanıyor. Bu amaç uğruna etkileşimi arttıracak pazarlama stratejileri geliştiriyor. İşletme sahipleri ise durumun farkında, rakipleri geride bırakabilmek için tasarımın gücünden yararlanmaya çalışıyor.  

Hedef kitle üzerinde etki yaratmanın ve onları firmayla etkileşime sokmanın birçLogook yöntemi olsa da bir markanın logo tasarımının algı oluşturma noktasında ne denli önemli olduğu gerçeğinin görmezden gelinmemesi gerekiyor. Hedef kitleye doğru mesajı veren, hedef kitlenin markaya duyduğu sadakati arttıran, firmanın yüzüne dönüşen ve markanın duruşunu ortaya koyan başarılı logolar, marka imajı ile bütünleşebiliyor.  

Başarılı Logo Tasarımı Yapmak İsteyenlere İpuçları

1. Markayı Tanıyın

Tasarımcıysanız ya da firmanız için başarılı logo tasarımı yaptırmak istiyorsanız öncelikle markayı tanımalısınız. Markanın hedef kitlesini, ideolojisini, hedefini ve kurumsal değerlerini bilmeden yapılan herhangi bir tasarımın başarıyla sonuçlanmasını beklemek mantıklı olmayacaktır. Logo tasarımı yapmadan önce markanın araştırılması veya marka değerlerinin belirlenmesi bu açıdan oldukça önemlidir. Marka kimliğinin de logo tasarımında önemli bir etkisi bulunur, logoda kullanılacak renklere ve renk tonlarına kadar tüm değişkenler markanın ticari perspektifini yansıtabilir. Logo tasarımı yapılırken bu detayların es geçilmesi ortaya çıkan tasarımla marka değerleri arasında bir uyuşmazlık yaratabilir.  

2. İşletmenin Doğasını Yansıtın

Logoların en temel işlevi markayı temsil etmeleri ve marka hakkında ipuçları vererek faaliyet alanına dair izlenim yaratmalıdır. Tüm logolarda faaliyet alanı ile ilgili resimlerin ya da çizimlerin kullanılması mümkün olmayacaktır, ancak işletmenin bulunduğu sektördeki rekabet incelenip rakiplerin stratejisi belirlendikten sonra bu karar verilebilir. Şirket logosu tasarımı sırasında faaliyet alanı ile ilgili ipuçları barındıran çizimlere yer verilmesi firmalara büyük bir avantaj sağlayacaktır.  

3. İzlenime Önem Verin

Logonuz hem sektörünüzdeki firmalar arasında fark yaratmalı hem de hedef kitlenizin zihninde pozitif bir izlenim oluşturmalıdır. İlk bakışta büyüleyici bir etki yaratan logolar firma ile ilgili olumlu algı oluşmasında kritik öneme sahiptir. Üstelik başarılı logoların hedef kitle kadar rakipler üzerinde de kalıcı bir etki oluşturduğu, sektörel konumlandırmaya katkı sağladığı unutulmamalıdır. Logo, tasarımıyla başarılı bir etki yaratırsa müşterilerin satın alma kararlarını tekrar tekrar firma lehine döndürebilir. Peki bu izlenim nasıl yaratılır? Logo tasarımı ile pozitif bir izlenim yaratılmak istendiğinde o logonun benzersiz ve özgün olması gerekir. Firmanın görünen yüzü ve imi olarak logonun sahip olduğu farklılık firma kültürü ile kolaylıkla bağdaştırılabilir.  

4. Renkleri Planlı Bir Şekilde Kullanın

Logoda kullanılan renkler şirketlerin marka mesajlarını iletmede temel faktörlerden biridir. Örneğin bir logoda kırmızı renk kullanılıyorsa markanın enerjik, dinamik ve biraz da agresif bir imaja sahip olduğu düşünülebilir. Markanın yarattığı izlenimin satın almaya dönüşmesi için ise renklerle verilen mesajın hedef kitle tarafından onaylanması gerekir. Bu nedenle logoda renkler çok dikkatli kullanılmalıdır. Firmaların logo renkleri belirlenirken sektörlere göre logo rengi seçimi hakkında araştırmalar yapılabilir ve markanın iletmek istediği mesaj da göz önünde bulundurularak en doğru karar verilebilir. Genel bir söylemde bulunmamız gerekirse ilk bakışta dikkat çeken logo tasarımı yapabilmek için parlak renklerin kullanılabileceğini ve renklerin psikoloji üzerindeki etkisini tam anlamıyla belirlemeden yapılan logo tasarımlarının etkisinin kısıtlı olacağını ifade edebiliriz.

5. Font Seçimi Özen İster

Logo tasarımının en önemli aşamalarından biri olan font seçimi genellikle önemsenmiyor. Fontların markanın kurumsal bakışını yansıtmadaki rolü hafife alındığı için birçok marka sıradan, basit ve dikkat çekici olmayan fontları logolarda kullanıyor. Logo için font seçimi yapılırken kurumsal kimliğin bir bütün olarak değerlendirilmesi, seçilen fontun şirketin duruşunu, hedef kitlesinin beğenilerini ve sektöre uygunluğu gibi kriterlerin düşünülmesi öneriliyor. Örneğin oyuncak mağazasını ele alalım, çocuklara yönelik ürün satışı yapan bir markanın çok köşeli ve ciddi bir font kullanması biraz abes olacaktır. Bu firmanın yapması gereken el yazısı formatında, dinamik ve eğlenceli fontlara yönelmektir. Aynı şekilde bir hukuk firması için de benzer çıkarımlar yapılabilir. Faaliyet gösterilen alan font elemesini doğası gereği yapacaktır.

6. Logo Tipi Doğru Belirlenmeli

Az önce söylediklerimizi bir kenara bırakın ve bu maddeye odaklanın. Logo farklı tipleri olabilen bir tasarımdır. Dilerseniz şirket ismini farklı fontlarla yazıp logo olarak kullanabilirsiniz, isterseniz bir çizimi logonuz olarak lanse edebilirsiniz, alternatif olarak logonuzu hem şekil hem de marka ismini bir arada kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu noktada tercih tamamen size aittir. Bu yöntemlerden maliyet anlamında en düşüğü marka isminden oluşan bir logo yaptırmaktır, firmanıza özel bir çizim yaptırdığınızda maliyet yükselir. Karar verirken yalnızca maliyet odaklı davranmaktan ziyade kurum kültürünüzü, iletmek istediğiniz mesajı ve hedef kitlenizi değerlendirmelisiniz. Böylelikle nasıl hatırlanmanın sizin için avantajlı olduğu konusunda fikir sahibi olup logo talebini o doğrultuda iletebilirsiniz.

7. Sade Bir Logo Etkili Mesajlar Verebilir

Şirketler için logo tasarımı yapan tasarımcıların farklı tercihleri olabilir ve tasarımcılar firmaları kendi tercihleri doğrultusunda yönlendirebilirler. Unutulmaması gereken etkili logo tasarımının sade olması gerektiğidir. Birden fazla font ve renk kullanılan, marka ismini ve çizimleri barındıran logolar ilk bakışta vermeleri gereken net mesajı veremezler. Hedef kitlenin kafasını karıştırabilecek derecede kalabalık logoların akılda kalmasını beklemek de gerçekçi olmayacaktır. Sade bir logo akılda kolay bir şekilde kalır, dünyanın en büyük markalarının logo tercihlerinin sadelikten yana olması bir rastlantı değildir.  

8. Logo Ölçeklendirilebilir Olmalıdır

“Başarılı logo tasarımı nasıl yapılır?” sorusuna cevap verilirken logonun ölçeklendirilebilir olması gerektiğinin de belirtilmesi gerekir. Şirket logoları birçok farklı mecrada ve formatta yayımlanan reklamlarda yer alacağı için tasarlanan logonun her boyut reklamda iyi görüneceğinden emin olunmalıdır. Başarılı bir logo hem billboard reklamlarında hem de sosyal medya postlarında farkını hissettirir. Büyük zeminlerde dağılan, küçük zeminlerde ise belli dahi olmayan logolar kesinlikle tercih edilmemelidir.

9. Logo Renksizken Bile Etkileyici Olmalıdır

Başarılı bir logo tasarımında kullanılan tüm ögeler birbirini tamamlamalıdır. Font seçimi kadar renk seçimi, renk seçimi kadar da logonun yarattığı izlenim eş değer öneme sahiptir. Yine de bir logonun başarılı olup olmadığında değerlendirilmesi gereken bir kriter daha vardır, o da logonun renksizken bile dikkat çekici olmasıdır. Bu söylemi farklı açılardan ele alabilir ve siyah beyaz logo tasarımlarının da fark yaratabileceğine değinebiliriz. Fakat önerinin özünü doğru değerlendirirsek logonun en sade halinin ile bile yeterince göz alıcı olması gerektiği sonucuna varabiliriz.

Başarılı Logoların Ortak Özellikleri

“Başarılı logo tasarımı nasıl yapılır?” hakkında bilgi vermişken kısaca başarılı logoların ortak özelliklerine de değinmek istiyoruz.  

  • Estetik Olmalı: Başarılı logoların ortak özelliklerinden ilki estetik bir tasarıma sahip olmalarıdır. Estetik bir tasarım logonun yarattığı algıyı değiştirebilir.
  • Mesaj Barındırmalı: Başarılı logolar markaların hedef kitlelerine iletmek istedikleri mesajı net ve açık anlaşılabilir şekilde barındırırlar.
  • Benzersiz Olmalı: Benzersiz bir logo benzersiz bir şirketin varlığına işaret eder. Sektördeki rakipleri arasından sıyrılmak isteyen şirketlerin logo özgünlüğüne dikkat etmesi gerekir.  
  • Detayları Fark Edilmelidir: Bir logoya başarılı denebilmesi için logodaki tüm detayların net bir şekilde görülmesi gerekir. Firmaların seçtikleri logo tipi ne olursa olsun bu kritere uyulduğundan emin olunmalıdır.
  • Hedef Kitleye Hitap Etmelidir: Logoların temel amaçlarını hatırladığımızda marka kültürünü yansıtmalarının yanı sıra hedef kitleye hitap etmeleri gerektiğini de belirtebiliriz. Bu nedenle logo tasarımı yapılırken hedef kitlenin beğenileri ve beklentileri analiz edilmelidir.  
  • Sade Olmalıdır: Başarılı bir logo tasarımı sadelikten geçer. Fontların, renklerin ve resimlerin iç içe olduğu göz yoran tasarımlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.  
  • Mesajı Hızlı Vermelidir: Başarılı logolar hem hedef kitleyi etkileyecek bir mesaj barındırırlar hem de barındırılan mesajı çok hızlı bir şekilde iletirler.  

Siz de logo tasarlıyor ya da şirketiniz için en başarılı logo tasarımını yaptırmak istiyorsanız yazımızdaki önerilerden esinlenebilir, dikkat etmeniz gerekenler hakkında farkındalığınızı yükseltebilirsiniz.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.