Özgüven

Özgüven; yaşamla baş etmeyi ve sorunlarla gerçekçi bir şekilde mücadele etmeyi sağlayan önemli bir kişisel özelliktir. İnsana güç veren özgüven, zorluklar karşısında daha fazla mücadele etme gücünü kazandırır. Kişisel yaklaşıma bağlı olarak diğer insanlar ve olaylar özgüvenin artmasına ya da azalmasına yol açabilir. Özgüven sahibi olmayan kişiler herhangi bir işi yapabilme yeteneğinden emin olmayıp; gerekli deneyim ve beceriye sahip oldukları işlerle karşı karşıya kaldıklarında bile endişelenebilir. Özellikle karar vermeleri ya da inisiyatif kullanmaları gereken durumlarda rahatsızlık duyabilirler.

Çocuğa Özgüven Nasıl Kazanılır?

Kişinin kendisi olmaktan memnun olması, bunun sonucunda kendisi ve çevresi ile barışık olması anlamına da gelen özgüven; sevilebilir ve yapabilir hissetme duygusu olarak da tanımlanabilir. Çocukların ilk yaşlarından itibaren kendilerine yönelik iyi duygular geliştirmesi, hayatlarındaki önemli insanların onları nasıl değerlendirdiğine bağlı bulunur. Sevgi gören, fikirleri önemsenen, sorumluluk verilen, güven duyulan, hataları ile birlikte kabul gören çocuklar kendine özgüvenli bireyler olarak yetişir.

Çocukların özgüvenli bireyler olarak yetişebilmesi için var olmalarının ne kadar önemli olduğunun onlara hissettirilmesi gerekir. Kendilerine duyulan sevginin başarılarına ya da başarısızlıklarına bağlı olmadığını bilmeleri çok önemlidir. Zayıf yanları görmezden gelinmeyerek, kendilerindeki eksiklikleri ve kusurları kabullenmeleri, iyi yanları ile de gurur duymaları sağlandığı takdirde özgüvenli olmaları yolunda büyük bir adım atılmış olur. Çocukların kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda faaliyetlere yönlendirilmeleri de kendilerinin farkına varmalarına ve özgüven duygusu geliştirmelerine yardımcı olur.

Kaybedilen Özgüven Nasıl Kazanılır?

Yaşanılan herhangi bir olumsuzluk kimi zaman kişilerde özgüven kaybına yol açabilir. Kaybedilen özgüveni geri kazanmak için öncelikle hatalı davranışlardan dolayı kişinin kendisini suçlamayı bırakması gerekir. Daha doğru adımlar atmak için kendisinde bulunan eksiklikleri gidermeye çalışmak kişinin özgüvenini geri kazanması yolunda alınacak ilk önlemler arasında yer alır. Kişi kendisi için doğru kararlar belirleyerek, kendi kararlarını vererek ve kendi adına verilecek kararları başkalarına bırakmayacak bu sürecin sonunda yeniden özgüven sahibi bir birey olarak toplumsal hayattaki yerini alır.

Özgüven Arttırma Teknikleri

Özgüven arttırmak için öncelikle kişinin kendisi hakkında içsel ya da dışsal olarak negatif cümleler kurmayı bırakması gerekir. Kendi olumlu yönlerine odaklanmak ve bunlardan güç alarak motive olmak özgüveni arttırma teknikleri arasında yer alır. Hayır demeyi bilmek ve bu özelliği zaman zaman kullanabilmek de özgüveni geliştirmek için etkili özellikler arasında bulunur. Ayrıca en önemli noktalar arasında yapılan ve başarılan şeylerin şansa bağlanmaması ve kişisel başarılar ile ilgili olarak kişinin kendisi ile gurur duyması da yer alır. Özgüven nasıl kazanılır kitap arayışında olanlar bu konularda yazılmış kişisel gelişim kitaplarından da destek alabilir.

Özgüven Kazanmak İçin 3 İlginç Yöntem

  1. Rutinleşmiş bazı alışkanlıkların kişilerde özgüven azalmasına neden olabildiği kabul edilir. Tanıdık hale gelen alışkanlıklar kişinin kendisini güvende hissetmesine, beklenmedik durumlarda karşılaşıldığında ise özgüvenlerini yitirmiş hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle bireyler alışkanlıklarını değiştirip küçük de olsa riskler alarak, alışık olmayana yönelerek tahmin edilenden fazla özgüven kazanır.
  2. Doğru nefes alıp vermek özgüveni artıran etkenler arasında yer alır. Olumsuz hislere sahip olduğunda uygulanan nefes egzersizleri hem stresi azaltmakta hem de özgüvende artışa yol açabilir.
  3. “Hayır” demek bireylerin kendi kişisel ihtiyaçlarını ve isteklerini net olarak dile getirmeye cesaret edebilmesi olarak yorumlanabilir. Her şeye evet demek onaylanmama, beğenilmeme korkusunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Hayır demek bireylerin kendilerini ifade etmenin tatminini yaşatarak özgüvenlerinde artışa neden olur.

Psikolojik Özgüven Nasıl Kazanılır?

Özgüven durağan bir duygu hali değildir. Farklı durumlarda ya da konularda değişiklik gösterir. Ancak bireylerin kendilerine biçtikleri öz değer oranında özgüveni olduğu kabul edilir. Kendisini değerli bulmayan bireyler özgüven eksikliği de yaşayabilir. Özgüven kazanmak ya da geliştirmek için yapılması gereken şeylerin başında kişinin yeteneklerini önemsemesi ve kabuğundan sıyrılması gelir. Yetişkinlerde özgüven nasıl geliştirilir sorusunun yanıtlarından birisinin de cesaretli olmak ve hata yapmaktan korkmamak olduğu bilinir. Sorumluluk almak ve fikirleri yüksek sesle ifade edebilmek de özgüven üzerinde olumlu etkilere yol açabilir.

BESTE PARK-TEL