Restorasyon Teknisyeni

Taşınır ve taşınmaz sanat eserleri ile kültür varlıklarına ait çizimlerin yapılması, rölevelerinin alınması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli çalışmaları yapan kişidir
GÖREVLER
Restoratör, mimar ve arkeolog gibi konu uzmanlarının direktifleri doğrultusunda;
– Onarılacak ve yenilenecek eserin fiziksel ve kimyasal yapısını, üretim teknolojisini inceler, bozulma nedenlerini araştırır,
– Tarihi yapıların malzeme ve inşaat teknolojilerini inceler, geleneksel yapı tekniklerine uygunluğunu araştırır,
– Tarihi binaların ve içerisinde bulunan süsleme elemanlarının çizimlerinin yapılması ve malzeme hesabını çıkarır,
– Malzeme hesabı çıkarılan süsleme elemanlarının (kalem işleri, ahşap süsleme, alçı işleri, taş oymacılığı vb.) bakım ve onarımlarını yapar,
– Bakımını ve onarımını yaptığı sanat eserlerinin daha sonra çevre etkilerinden zarar görmemesi için gereken koruyucu işlemleri uygular,
– Tarihi binaların restorasyon ve restitüsyon proje çizimlerini yaparlar,
– Yapılan çalışmaları fotoğraf vb. tekniklerle belgeler,
– Yapılan çalışmaların raporlarını hazırlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Mala, çekiç, duvarcı gönyesi, metre,
– Plastik ve meşin eldivenler, toz maskeleri, koruyucu gözlükler, bilgisayar, çizim araç-gereçleri,
– Çalışma şekillerine göre değişen nitelikte alet ve donanımlar,
– Kalem işleri için; boya, fırçalar, baston, eskiz, aydınger, kurşun kalem, kömür tozu vb. malzemeler,
– Ahşap, alçı ve diğer çalışmaları için; alçı kalıpları, oyma kalemleri, elmas uçlu mermer oyma kalemleri, marangoz el aletler, alçı oyma bıçakları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Restorasyon Teknisyeni olmak isteyenlerin,
– Resim yeteneği olan,
– Şekiller arasındaki ayrıntıları algılayabilen,
– Görme keskinliğine sahip,
– Göz ve ellerini eşgüdümle, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Estetik görüşü olan,
– Dikkatli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Zaman zaman müze ve büro gibi kapalı ortamlarda, bazen de açık havada çalışırlar. Tarihi binalarda tozlu ve boyalı ortamlarda, çoğunlukla iskele üzerinde çalışırlar. Zaman zaman restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda restorasyon projeleri çizerler. Birinci derecede madde ile ilgilidirler. Kullandıkları kimyasal maddelerden dolayı bulundukları ortam tozlu ve kokulu olabilir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


– Meslek elemanları tarihi binaların, camilerin, köprülerin, çeşmelerin onarımı ve korunmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bulunan Röleve Anıtlar Müdürlükleri, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi devlet kurumlarında,
– Özel sektörde restorasyon çalışmaları yapan mimari bürolarda, ahşap oyma, sedef, kakma ve vitray atölyelerinde, kalem işleri yapan firmalarda çalışabilirler.
İş bulma olanakları tarihi değerlerin bulunduğu yerlerde (Arkeolojik kazı alanlarında, kazı ekipleri içerisinde yer alabilir ve taşınır kültür varlıklarının onarımı ve konservasyonun da çalışabilir) daha fazladır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; meslek liselerinin Restorasyon bölümü olarak verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, teknik liseler anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Restorasyon dalı ismiyle verilmeye başlanmıştır.
-Yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, Mesleki Gelişim, Teknik Çizimler, Meslek Hesapları, Temel İnşaat Teknolojisi.
Dal dersleri:
İşletmede Beceri Eğitimi, Maliyet Hesapları, İnsan ve Deprem, Mimari Proje Çizimleri, Röleve, Bina Maketleri, Tasarı Geometri, Bilgisayarla Mimari Proje Çizimi, Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri, Agrega Deneyleri, Çimento Deneyleri, Zemin Deneyleri, Beton Deneyleri, Ahşap Doğramalar, Ahşap Kaplamalar, Ahşap Doğramacılık Resmi, PVC Doğrama ve Kaplamalar, PVC Doğrama ve Kaplama Meslek Resmi, Betonarme Kalıpları, Betonarme Donatıları, Donatı Meslek Resmi, Ahşap Çatılar, Çatı ve Kalıpçılık Meslek Resmi, Yapıda Sıvalar, Sıva Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları Meslek Resmi, Duvar ve Zemin Kaplamaları, Yapıda Boyalar, Renklerle Tasarım, Alçı Dekorasyon ve Kartonpiyer, Alçı ve Kartonpiyer Meslek Resmi, Yapıda Duvarlar, Duvar Meslek Resmi, Yapıda Yalıtım, Yalıtım Meslek Resmi, Çelik Proje Çizimleri, Bilgisayarla Çelik Proje Çizimleri, Çelik Yapı İmalatları, Bina ve Yerleşim Rölevesi, İç Mekân Çizimleri, Bilgisayarla İç Mekân Çizimleri, Süsleme Restorasyonu, Ahşap-Kâgir Restorasyonu, Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleri, Bilgisayarla Röleve ve Restorasyon Proje Çizimleri, Parke taşı ve Bordür Kaplamaları, Parke taşı ve Bordür Kaplama Çizimleri derslerini alırlar.MESLEKTE İLERLEME


Restorasyon Teknisyenleri, çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı ve şef olabilirler.
Daha önceki yıllarda meslek liselerinin Restorasyon bölümünü bitiren öğrenciler istedikleri takdirde Bina Koruma ve Yenileme, İç Mekan Koruma ve Yenileme, Mimari Dekoratif Sanatlar, Mimari Restorasyon, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Şu anki uygulamaya göre İnşaat Teknolojisi alanı Restorasyon dalından mezun olanlar ise istedikleri takdirde Bina Koruma ve Yenileme, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Harita Kadastro, Hazır Beton Teknolojisi, İç Mekan Koruma ve Yenileme, İnşaat, Jeoteknik Teknikerliği, Karayolu Ulaşımı ve Trafik, Maden, Mermer Teknolojisi, Mermercilik, Mimari Restorasyon, Raylı Sistemler Yol, Restorasyon, Restorasyon ve Konservasyon, Sulama Teknolojisi, Tarımsal Sulama, Yapı Denetim Yardımcılığı, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Takı Tasarımı ve Süs Taşları İşlemeciliği, Uygulamalı Takı Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.


Ayrıca, İnşaat Teknolojisi alanı Restorasyon dalından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girmeleri ve üniversitelerin Yapı Öğretmenliği, Yapı Tasarımı Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRETLER


İşletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir.
Bir kısım öğrenciler vakıfların ve çeşitli kuruluşların verdikleri burs imkanlarından yararlanabilirler.
– Kamu kuruluşlarında çalışan Restorasyon Teknisyenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Teknik hizmetler sınıfında 12. derecenin 3. kademesinde göreve başlarlar. Tarihi sanat eserlerinin sergilendiği devlet kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışabilirler.
– Özel sektörde ise işe yeni başlayan bir kişi asgari ücretle işe başlar. İşyerinin durumuna ve kendisinin bu işteki başarısına bağlı olarak asgari ücretin 2 veya 3 katı ücret alabilir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri

3 YORUMLAR

  1. 2003 restorasyon bölümü muğla milas sıtkı koçman m.y.o. bitiremedim.Endüstri meslek lisesi dekoratif sanatla bölümünü bitirdim mimari bölüm autocad programı bir staj yaptım.İş arıyorum proje çizim takımı alıcam.ilgilerinize bayilik için yurt dışı ile çalışan restorasyon bayiliklerinin tekliflerini arıyorum.

  2. kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümünden mezun olucam.ben üniversitede bu bölümü okumak istiyorum ve bu sene geçiş hakkımı kullanmak istiyorum hangi üniversiteler 2 yıllık geçiş hakkımı kullanırsam beni alırlar =( hiç bir bilgim yok…. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here