El sanatları – dekoratif sanatlar öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili  bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.


GÖREVLER


El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinası, deri trikotaj makinası cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin;
- Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek,
- Estetik görüş sahibi, yaratıcı,
- Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
- Dikkatli, işine özen gösteren,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
- Sevecen, hoşgörülü,  sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
- Girişimci kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni, genellikle sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Kokulara alerjisi olanlar, solunum zorluğu çekenler, alerjik rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür. Çalışırken öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında   görev yaparlar. 
Trikotaj, Kuyumculuk Teknolojisi alanı ile ilgili dersler (Atölye) ?El Sanatları, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek,? Dokuma dallarının ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Meşguliyet terapisi ve kutlama organizasyonu,? alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri,?  El Sanatları Teknolojisi Alanının; El Dokuma, Halı Desinatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili, Dallarının alan ortak ve dal dersleri, Sanat ve Tasarım Alanının; Dekoratif Sanatlar, Seramik ve Cam Teknolojisi Alanının;  Çinicilik, Alçı Model Kalıp,  Tornada Form Şekillendirme, Sır Üstü Dekorlama, Serbest Seramik Şekillendirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, İndirme, Vitray,Dallarının alan ortak ve dal dersleri , Çini Dekorlama, Model ve Kalıp Hazırlama, Seramik Dekorlama, Seramik Şekillendirme, Cam Ürün İşlemeciliği derslerini vermektedirler.
Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı  mesleki eğitim fakültelerinin ” Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği”,   ”Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği”, “Dekoratif Ürünler Öğretmenliği” ve “Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” veya “Çiçek Örgü  Dokuma öğretmenliği lisans programlarından birisi için yeterli “Sözel-1 (SÖZ-1)” puanı almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda yukarıdaki  lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Ayrıca meslek liselerinin;
“Nakış, Dekoratif Sanatlar, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları,
El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi,  Giyim ve Ev Aksesuarları/Ev ve Giyim Aksesuarları, Plastik Sanatlar bölümü mezunları “Dekoratif Sanatlar öğretmenliği”Â  lisans programına Dekoratif Sanatlar, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları ve Teknolojisi,  El Sanatları ve Çiçek bölümü mezunları “Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği”lisans  programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
 
EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
- Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanısıra,  Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, Alan Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş,   Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları Geleneksel Başlık Tasarımı,  Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş , Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Mataryal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.


MESLEKTE İLERLEME
- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
- Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
- Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
- Yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman   öğretmen olabilirler.
- Kendi işyerini kuranlar bu sektörde işyerlerini büyütebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda alan öğretmeni  olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre  değişmektedir.
El Sanatları/Dekoratif Sanatlar  Öğretmenleri ek ders ücreti alabildikleri gibi, görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işleri yaparak aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlarDAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

5 YORUMLAR

 1. 9 yıl oldu mezun olalı.ama hala işsizim.tanıdıgınız yoksa normal işte yok öğretmenlikte.halk eğitimlerde çalışma yetkim olduğu halde gidip çalışamadım,çünki el sanatları branşının tamamı dolmuş.lise mezunu ve 2 yıllık mezun ev hanımları halk eğitim müdürünün amcasının kızı halasının kızı,dayısının yeğeni,tanıdık,eş dost,hep tanıdığını bulan halk eğitime girmişl,bizim kadrolları doldurmuş,eeeeee neymişşş,işinden memnunum aldım çalıştırdım yıllardır çalışıyor git mi diyelim diyorlar.eeee biz nolucazzzz o zaman ???

 2. yok kardeşim .bu bölüm mezunlarına iş miş yok. dalga mı geçiyorsunuz binlerce mezun var bu bölümden atanamayan.

  ha özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyorlar .oda nasıl mı işveren çalışanı asgari ücretli gözterip hem az paraya çok iş yaptırır,hemde vergi kaçırır. bu kadar basit ,
  Hak gaspına uğramak için özel eğitim okullarını tercih edebilirsiniz. üniversite mezunu % 99 bayan mezunu veren bu okuldan mezunlar yıllrca sürünüyorlar.özlük hakları yok kardeşim

  işsizzzllerrr. yazacak olanlar 2 defa düşünsün.
  bir büyük tavsiyesi

 3. bu mesleği tercih edecek olanlara öneri : şidddetle bu bölümden uzak durun yoksa geleceğiniz kararır.

 4. hanım 10 yıldır atama bekliyor yazacak olanlara en azından yol gösterici olur, özel eğitim ve rehabilitasyon nmerkezlerinde çalıştırıyorlar ama imza yetkileri olmadığı için canlarını çıkarıp birde orada çalışan temizlik işçileri kadar değerleri olmuyor yani diplomalı ev hanımı hemde türkiyenin önde gelen üniversitelerinden mezun bu bayanlar … işşsiz kalmak isteyenlere tavsiye edilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here