Hindistan'da İş Kurmak Ve Yatırım Yapmak

Hindistan'da bir üretim hattı kurulurken şirketlerin göz önüne alması gereken çeşitli yönlere ışık tutacak makalenin girişinde, böyle bir girişim için hangi süreçlerden geçileceği hakkında genel bakış sunacağız.
Hindistan'da İş Kurmak ve Yatırım Yapmak
12 dk
Son güncellenme: 08/10/2021
Tüm Başlıklar

Hem tüketici hem de endüstriyel ürünler için geniş bir pazar sunan Hindistan'da birçok uluslararası şirket nasıl bir üretim tesisi ile iş kurmalı ve hangi alanlara yatırım yapılmalı konusunu incelemeye başladı. Olasılıklar satış ve pazarlama ağlarının kurulmasından, Hindistan'daki montaj tesisleri veya üretim tesislerinin nasıl kurulması ve işletilmesi gerektiği konusuna kadar uzanmaktadır. Hindistan'da bir üretim hattı kurulurken şirketlerin göz önüne alması gereken çeşitli yönlere ışık tutacak makalenin girişinde, böyle bir girişim için hangi süreçlerden geçileceği hakkında genel bakış sunacağız. 

Ayrıntılı bir hazırlık, tabiki Hindistan'daki bir üretim tesisinin kurulması için gereklidir. Sürecin dünyanın başka yerlerinden daha uzun sürmesi muhtemel olduğu için Hindistan'da tesis kurmak için sabırlı olmayı öğrenmeniz gerekir. Bütün sürecin en önemli ve en zorlu kısmı toprak araştırmak ve satın almaktır. Uluslararası şirketlerin kıdemli proje yöneticileri, en iyi üretim yerini seçmek için gerekli kriterleri (arazi büyüklüğü dahil) tanımlamışlardır. Önerilen bir üretim tesisi düzenini işinize paralel olarak yaparken arazinin uygunluğunu belirlemek için Hindistan'da bir konum analizi yapabilir yada yaptırabilirsiniz. 

Bütün işleri koordine etmek için iyi bir proje yönetim şirketi ile çalışmak, işlerin daha iyi takip edilmesini ve revize edilecek işlemlerin daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Yanınızda doğru ortaklara sahip olmanızdan başka, firmanızın onay sürecinin tamamına yakınının hazır olması gerekir. İhtiyaç duyulan hükümet onaylarının sayısı ne kadar büyük olursa, süreci de o kadar uzun sürecektir. Onaylar alındığında, yerel yönetimlerin yapı kodlarına, yönetmelikler ve diğer yönetmeliklere kesinlikle uygun olmalıdır. Gerçek inşaat süresi projenin büyüklüğüne ve kapsamına bağlı olarak 9 ila 12 ay arasında değişebilir. 

Bununla birlikte, uluslararası kalite standartlarına ulaşmak ancak yetkili ve deneyimli bir proje yönetim şirketinin sürekli gözetiminde olan bir tesisle ulaşılabilir. Hindistan'da gelişen inşaat endüstrisiyle beraber yetenekli işçiler ve kaliteli yapı malzemeleri talebide doğru orantılı bir biçimde artış gösteriyor. Buda tazminat paketlerinin ve maddi maliyetlerin adım adım yükselmesine neden oldu. Bununla birlikte, genel maliyet seviyeleri diğer gelişmiş ülkelere göre hala düşük veya karşılaştırılabilir düzeydedir. 

Hindistan'da arazi satın almadan veya kiralamadan önce düşünülmesi gereken başlıca faktörler şunlardır: 

1. Arazinin doğası - devlet mi yoksa özel mi? Sanayi mi yoksa tarım mı? 

2. Arazinin mülkiyeti ve geçmişi - tekli veya çoklu sahipler? Başlığı netleştirmek mi istiyorsunuz? Anlaşmazlıklar? Mahkeme davaları? 

3. Arazi temin etmek için yöntemler - ilk satın alma? Yeniden satışı? 

4. Doğrudan mülkiyet veya uzun vadeli kira? 

Hindistan'da iki tür özel arazi vardır:

a) Sanayi toprakları - hükümetin sanayi birimleri kurma iznini verdiği yerler; 

b) Tarım arazisi - hükümetin herhangi bir sanayi inşaatına izin vermediği yerler. 

Hindistan herhangi bir üretim tesisi kurmadan önce, tarım arazilerinin hükümet tarafından "tarım dışı" veya "endüstriyel" kullanıma dönüştürülmesi gerekir. Bunu yapmak için sürecin uzun sürebileceğini ve bunların garanti edilip edilemeyeceğini öğrenmeniz gerekir. Ayrıca, bir imalat tesisini desteklemek için doğru altyapıya ihtiyacınız var ve bu uygun araziyi araştırıp bulmak önemlidir. Altyapı sağlığı için genellikle hükümet tarafından geliştirilen ve genişletilen araziler en iyisidir. Ama sizin bulacağınız arazi hükümet tarafından kurulan sanayi bölgesi çok olmadığından dolayı araziyi önemli bir alternatifte yapabilir. 

Hükümet bazı özel arazileri, endüstriyel alanlara yönelik geniş talebe cevap verebilecek sanayi bölgeleri ilan etti; ancak bunlar genel olarak yeterli altyapıya sahip değiller ve daha fazla maliyetliler. Diğer bir kritik konu yasal mülkiyet konusudur. Hindistan, Türkiye'nin yüzölçümünün 4 katı olmasına rağmen, arazi kayıtları ve arazi edinimi hakkında bilgi tamamen organize edilmemiştir. Başlık mülkiyeti ve arazi geçmişi açıkça tanımlanmalı ve onaylanmalıdır; o zaman alıcı bir iş olabilir. Ayrıca gerçek mülkiyet arazinin doğasına göre farklılıklar gösterecektir. 

Özel arazi tamamen satılabilir; devlet araziside en fazla 95 ila 99 yıl arası kiralanabilir. Bununla birlikte, süreci kolaylaştırmak ve zorlukları en aza indirgemek için her zaman yerel bir danışman kullanmanız önerilir.

Hindistan Pazarına Giriş Yapmak

GST (Mal ve Hizmet Vergisi) ve demonetizasyon gibi ekonomik reformların ülkenin yolsuzluk ve bürokrasi ile mücadeleye olan ciddi bağlılığını gösterdiği ve hızlı büyüme oranları Hindistan'ı uluslararası yatırım için cazip bir yer haline getiriyor. Halihazırda distribütörlerle çalışan bir çok yabancı firma, Hindistan'da kendi ticaret birimlerini kurmak istiyor. Fakat genişletilmiş pazar girişlerini dikkatlice planlamaları gerekir. Giriş yapmak için; firmanıza bir iş ortağı bulabilirsiniz - Bir Ortak Girişim, Birleşme veya Firma Satın Alabilirsiniz - bu girişimler sizin için doğru yaklaşımlar olabilir. Birçok şirket için, en iyi yaklaşım kendi şirketlerini Hindistan'a dahil etmektir. Çünkü yabancıya bağlı şirketler, vergilendirme konusuna gelinceye kadar yerli şirketlerle eşit muameleye tabi tutulmuştur. 

Ayrıca Hindistan Hükümeti yakın geçmişte şirket kayıt işleminin basitleştirilmesi de dahil olmak üzere Hindistan'da iş yapma kolaylığı için birçok adım atmıştır. Hindistan'da kendi işlerini kurmak isteyen yabancı şirketlerin pazar giriş seçeneklerine odaklanalım. Hindistan'daki giriş yolu ile ilgili temel anlayışa sahip olmanızı ve uygun karar vermenizi sağlamak için her seçeneği gözden geçirelim. Yabancı Şirketlerin Hindistan pazarına giriş yapması aşağıdaki şekillerde izin verilir: 

  • Özel Limited Şirketin Kuruluşu
  • İrtibat bürosunun kurulması
  • Bir şubenin kurulması
  • Proje ofisinin kurulması
  • Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı'nın Kuruluşu

Özel Limited Şirketi kurulması, yabancı şirketlerin Hindistan'da işe başlaması için en popüler yollardan biridir. Hint pazarına girmek için otomatik onay, çoğu endüstri sektörü için geçerlidir. Ancak, birkaçı Hindistan Hükümeti onayını gerektirir. Yeni kurulmuş bir şirket (yan kuruluş); ticaret, hizmet, danışmanlık veya imalat dahil olmak üzere Hindistan'da herhangi bir hukuki iş/işlem yapabilir. Gelir vergisi amacıyla, bağlı ortaklıklar yerli şirketlerle eşit olarak işlem görür. İrtibat bürosuna, Temsilci Meclisi de denir. 

Hindistan Merkez Bankası'nın onayı ile Hindistan'da kurulabilir. Şirketlerin Kayıt Mektebi'ne kayıt yaptırması gerekir. İlk onay sadece üç yıl verilir ve daha da uzatılabilir. Bir şirketin her türlü ticaret faaliyetlerini gerçekleştirmesine ve Hindistan'da para kazanmasına izin verilmez. İrtibat büroları, Hindistan'da pazar araştırması yapmanın ve ana şirketin; ithalat, ihracat ve ticari işbirliği için temsil edilmesinin bir penceresi olarak görülür. Yabancı şirketler, Hindistan Merkez Bankası'nın onayı ile, Şirket Kayıt Mektebine kayıt yaptırarak ve diğer işyeri kayıtlarını yaparak bir Şube (BO) kurabilirler. Bir İrtibat bürosu için izin verilen tüm görevleri yerine getirebilir ve ek olarak Hindistan'daki ürün veya hizmetler konusunda danışmanlık veya teknik yardım sağlayabilirler. 

İthalat ve ihracat malların yanı sıra Hindistan'da bir alım satım danışmanı olarak hareket edebilirler. Ancak şube doğrudan veya dolaylı olarak Hindistan'daki ürünlerin üretimini veya işlenmesini yapamaz. Yabancı bir şirketin Şube Ofisi Hindistan'da mülk satın alabilirken, bu mülkün kiralamasına veya kiralanmasına izin verilmez. Hint Vergi Dairesi, Dış Ticaret Şirketi'ni bir yabancı şirket olarak değerlendirir. Ortaklık Alt Kuruluş Şirketi için ise olduğundan daha yüksek bir vergi öngörür. Hindistan Merkez Bankası, yabancı şirketlerin Hintli bir şirket / kuruluştan bir sözleşme sağlamak koşuluyla Hindistan'da bir Proje Ofisi kurmalarına genel izin verdi; Proje, doğrudan yurtdışından gelen havale ile finanse edilir veya Proje, ikili / çok taraflı bir finansman kuruluşu tarafından finanse edilir veya Proje uygun bir makam tarafından silinmiş veya Sözleşmeyi yapan şirket, bir kamu mali kuruluşu veya bankası tarafından proje için vadeli kredi sağlanmıştır. Yukarıdaki koşullardan herhangi biri karşılanmazsa, Hindistan Merkez Bankası'nın özel onayı gereklidir. 

Bu varlık aynı zamanda yabancı bir şirket olarak kabul edilir ve verilen vergi şirketin sahip olduğu sermayeden daha yüksektir. Bu işletme, Şirketler Kayıt Mektebi'ne kayıtlı olmayı ve bununla ilgili diğer işletme kayıtlarını gerektirir. Proje Ofisi tarafından kazanılan kazançlar, projenin tamamlanmasının ardından - Hindistan'da vergilerin ödenmesine ve diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olarak serbestçe geri gönderilebilir. Limited Partnership (LLP) Hindistan'da yeni bir kavramdır. Sınırlı sorumluluk sahibi bir ortaklık firmasıdır. Yabancı yatırım, otomatik rota kapsamında, doğrudan yabancı yatırıma sahip olan şirketin, otomatik yolla % 100 oranında doğrudan yatırım yapılmasına izin verilen sektörde yer alması koşuluyla, YYP şeklinde izin verilir. Şirketler Kayıt Mektebine kayıt yapılmasını gerektirir. 

Yerel belirlenmiş ortaklara sahip olma ile ilgili hükümler son zamanlarda Hindistan Hükûmeti tarafından daha çok rahatlatıldı. Böylece yabancı bir şirket de LLP'nin atanmış bir ortağı olabilir. Dış Ticari Borçlanma (ECB)'de LLP'ye izin verilmektedir. Bu nedenle LLP, Hindistan'a yabancı şirketler için cazip bir giriş yolu olmuştur. Hindistan Hükümeti, yabancı bir şirketin Hindistan'da kendi işini kurmasını kolaylaştırmak için çok şey yaptı am yapılması gereken daha çok şey var. M + V , pazarı araştırmanıza ve nerelerde bulunacağınıza yardımcı olabilir - müşterilerinizin nerede olduğunu ve dağıtım ağınızı nasıl kuracağınızı anlatabilirler. Ayrıca doğru elemanları kiralamanıza ve tüm kayıtları almanız için yardımcı olabilirler. Kurulacak ekipler ile tüm hesaplarınızı, lojistik ve bordrolarınızı, satış sonrası desteğinizi ve çevrimiçi satış yapmanıza yardımcı olabilirler. 

Altyapı, insan kaynakları, nakliye ve lojistik alanlarında nispeten yüksek ilk yatırımları ve aynı zamanda ülke çapında bir dağıtım ağını inşa etmeye veya rasyonalize etmeye yönelik yatırımları eklediğinizde, satış ofisinizin başlangıçta planlanan karlılığa ulaşmak için daha uzun sürmesi mümkündür. Bu nedenle, beklenen geliriniz hakkında gerçekten iyi bir görüş sahibi olmak ve işinize başlamadan önce ihtiyaç duyacağınız finansal ve organizasyonel çabayı öngörmek için araştırma yapmanız önemlidir. Kendi satış organizasyonunuzu kurmak, kendinizi ve ürünlerinizi Hindistan pazarında başarıya ulaştırmanın en etkili yoludur. Ancak başarılı olmanız için uzun soluklu bir maraton gereklidir. Kendi yapıları ve iş süreçlerinin tatminkar bir şekilde çalışmaya başlaması için şirketlerin yaklaşık iki ila üç yıla ihtiyaçları olabilir.

Hindistan'a doğrudan satış ile ihracat yapabilirsiniz

Hint pazarına giriş yaparak para kazanmanın en kolay yolu yurtdışında üretilen ürünlerin doğrudan ihracatını yapmaktır. Hindistan'daki müşterilerin ihtiyacını en iyi şekilde araştırın ve bu pazara girmek için gerekli olan tüm ithalat kayıtlarınızın olduğunu; ve ticari faturalarınızı gözden geçirin. Hint Rupisi yerine döviz cinsinden karşılıklı ticaret anlaşmasıda yapabilirsiniz. Doğrudan dağıtımın avantajı, aracı olmadığı için fiyat kontrolünü elinde bulundurmanızdır. Dahası, ithalatın sorumluluğu genellikle müşteriye ait olduğu için dağıtım maliyetleri ve giderlerini (baş ağrısı) en aza indirir. Buna ek olarak, Hindistan'da müşterilerle doğrudan temas kurmanız çok önemlidir. Kişiler arası ilişkiler ve güven satın alma deneyiminde önemli bir rol oynamaktadır. 

Hizmet, kalite ve erişilebilirlik konusundaki güven, kilit satış noktalarıdır. Doğrudan irtibat, karışık geri bildirimlere yol açar ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir. Bu, şirketinizin ve ürünlerinizin itibarını korumak için ciddiyetin elinizde olduğu, müşterinizin yanında olduğu anlamına gelir. Yurtdışından doğrudan dağıtımın dezavantajları ise, gözlemlenebilirliğin eksikliği ve sınırlı eylem alanınızdır. Kendi yerel varlığınız olmadan bir Hint yan kuruluşu veya şube olarak, pazar fırsatlarınızı yalnızca kısmen değerlendirebilirsiniz. Bu durum hiçbir zaman satış potansiyelinize tam olarak ulaşmanızı mümkün kılmayacaktır.

Bayiler ve distribütörler aracılığıyla Hindistan'da satış

Yabancı üreticilerin Hint pazarına girmesinin en yaygın yolu distribütörlerden geçmektedir; Hint perakende müşterilerinin yerel para birimi cinsinden ödemelerini sağlar ve bu yabancı üreticiler için müşteri potansiyelini arttırır. Buna ek olarak, dağıtıcılar, uzun bir kuruluş süreci veya büyük başlangıçlı yatırım maliyeti olmaksızın, yerel ve ülke çapında bir satış ekibine, mevcut bir müşteri ağıyla anında erişiminizi sağlar. Maier + Vidorno gibi şirketler, sizin için doğru dağıtım ortaklarını kapsamlı bir ortak arama ile bulmanıza yardımcı olabilir. Tabiki yatırımınıza doğrudan göz kulak olmalısınız. Şirket eşinizin yurtdışından değerlendirilmesi zor olduğundan, personelinizi Hintli ortağınıza dahil etmeniz gerekir. Yılda birkaç kez Hindistan'a yapılan geziler şart olacaktır. 

Eşinizin tamamlayıcı ürün yelpazesi ve buna karşılık gelen müşteri ağı yoksa, pahalı pazarlama ve pazar araştırması faaliyetleri olmadan yabancı ihracat ürünlerine yönelik olarak hala güçlü bir Hint müşteri tabanına sahip olmalısınız. Bununla birlikte, Hint distribütörünüzün zararına kendi bilgi avantajınıda kullanabileceğini düşünün ve riski takip edin. Maliyetleri çok yüksek olarak tahmin ederek fiyatları lehimize vermediğinden emin olmalısınız. örn. Gümrük vergileri, vergi, etiketleme için nihai fiyatlar; nakliye ve saklama. Bunun üzerine bayiler genellikle ev ticareti yapmakta, aynı zamanda çeşitli şirketler için çalışmakta ve portföylerinde birden fazla ürün bulundurmakta - marj ve hacim odaklanmaları ile. 

İthal edilen ürünlerin ve çoğunlukla yüksek kaliteli ürünlerin faydalarını açıklamak, her zaman Hint dağıtım ortakları için birincil önceliğe sahip değildir; bu nedenle, satış elemanları ürünün bilgi birikimine sahip olmayabilir. Pazar potansiyelinizi en üst düzeye çıkarabilir ve bu konuda ipleri kendi elinizde bulundurabilirsiniz. Özellikle Hindistan gibi fiyata duyarlı bir pazarda, pazar başarısını veya pazar başarısızlığını belirleyen en önemli kriterlerden biridir.

Hindistan'da Üretim Tesisi Fikri Olmayanlara İş Fikirleri

Madencilik, İnşaat ve Tarım Makineleri için Müthiş Bir Pazar 

Hindistan'ın Metalurji ve Madencilik Sektörü, geniş maden kaynakları ile ekonomisinde ve endüstrisinde önemli bir dayanak oluşturuyor. Hint madencilik endüstrisinin geleceği, Hint Mineral Sanayileri Federasyonu (FIMI) tarafından yayınlanan bir EY raporuna göre üretkenliği artırmanın yeni yollarını sağlayabilen dijital kabulde yatıyor. Yerel imalat ve ihracat endüstrisi için hükümet harcamalarının ve kampanyalarının artırılması, Metalurji ve Metaller Sanayiinin istikrarlı ve sürekli bir büyümesine katkıda bulunuyor. Üretim maliyetindeki avantajı ve uygun ihracat rotalarına izin veren ülkenin stratejik konumu, Hindistan'ı yabancı yatırımcılar için çekici bir konuma getiriyor. 1.Demir dışı metaller için Hindistan'ın 2016 ve 2021 yılları arasında yüzde 8 oranında büyümesi bekleniyor. 2.Hindistan, kıyı ve açık deniz madenciliği için kuralları yumuşatıyor. 3.Yerel metal sanayii, yüksek fiyatlarla birlikte güçlü bir talep görüyor. 4. Kömür madenciliği sektörünü geliştirmek için, hükümet 10 madeni açık artırmaya açacak. Madencilik ve İnşaat Malzemeleri (MCE) Sektörü% 35'in üzerinde büyüme göstermiştir. 

Sağlık, Giyim, Kozmetik ve Peyzaj için Organik Tarım Potansiyel Bir Pazar 

Sağlıkla ilgi gelişmeler Hindistan'da da artmakta ve bu da organik gıda pazarının 2020'ye kadar % 25'lik bir büyüyeme kaydedeceği anlamına gelmektedir. Organik Gıda Şirketlerinin büyüyen müşteri tabanlı bu işten yararlanmak için Hint pazarına girmesi için ideal bir zamandır. Hindistan'da kullanılmayan organik tarım potansiyeli giyim, moda ve peyzaj gibi diğer sektörler ile kombine edilebilir. Organik ürünlerin üretilebildiği her yerde önümüzdeki yıllarda sürekli olarak büyümeye hazır olan bir pazar olacaktır. 

Organik Tarım: 

Hindistan'da organik tarım üzerine artarak devam eden teşvikler sunulmuş ve Birlik Bütçesi 2018 hareketi ile organik tarım için büyük bir adım atımıştır. ABD'den şirket sahipleri, Hindistan'da boş kalan geniş arazileri organik ürün yetiştirmek için satın almak istiyorlar. Tarım arazilerinde çok fazla hasara neden olmadan, büyüyen orta sınıf Hindistan'ı besleme potansiyeli üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca, pahalı tarımsal girdileri karşılayamayan pek çok çiftçi daha düşük maliyetler ve daha yüksek kar marjları nedeniyle organik tarıma yönelmektedir. Vejeteryanların sayısı genel olarak Hindistan'da da artıyor ve çoğalıyor. Buda bitki gıdaları için talep artışı anlamına geliryor. Bir çiftlik satın almayı planlıyorsanız, ortaya çıkan bu piyasadan en iyi şekilde yararlanmak için organik uygulamalara bağlı kalın. Organik bitki koruma teknolojileri ve organik tedarik zincirleri (evlere paket, depolama tesisleri) alanlarında da çeşitli yatırım fırsatları bulunmaktadır. 

Giyim ( Moda ): 

Organik gıda endüstrisinden daha az popüler olmakla birlikte, Hindistan'da organik modanın birkaç yıl içinde popülerleşeceği muhtemeldir. Hintliler sadece hayvanlardan yapılan gıdalardan kaçınmakla kalmıyor, hayvanlardan yapılmış herhangi bir kıyafet veya kozmetik malzemesi satın almakta istemiyorlar. Organik makyaj markaları, en az kimyasal kullanan ürünler sunarak pazarı değiştiriyor. Bu ürünlerin fiyatı düştükçe, giderek artan bir şekilde çevreye duyarlı tüketici pazarı tercih ediliyor ve müşterileri katlanarak artmaya devam ediyor. Organik giyim firmaları önümüzdeki yıllarda Hindistan pazarına girmeye istekli olmalıdır. Hindistan'da organik sanayinin önümüzdeki birkaç yıl içinde bir patlama yaşayacağı açık bir şekilde görülüyor. Şirketlerimiz Hindistan pazarına girmeye istekli olmalı. Organik Tarım en büyük endüstri olacak, ancak ortaya çıkan rekabette önde olmak istiyorsanız giyim, makyaj ve peyzaj gibi diğer organik sanayileri de göz önünde bulundurun. 

3D Baskı Modelleme ile Hindistan'daki Sanayilerin İhtiyacını Karşılayabilirsiniz 

Son yıllarda 3D baskı teknolojisi dünya pazarının çok dikkatini çekti ve Hindistan'da da bu işler farklı değil. MarketsandMarkets tarafından yapılan araştırmaya göre, küresel 3D basım pazarının 2017 ve 2023 yılları arasında % 25.76'lık bir büyüme ile 2023'e kadar 32.78 milyar $ 'a ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Global Market Insights tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Asya Pasifik'teki ekipman pazarı otomotiv gibi sektörlerde hızlı büyüme ve hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle önümüzdeki yıllarda yüksek bir büyümeye tanık olacağı tahmin edilmektedir. Özellikle Hindistan'da yükselen hasta ve yaşlı nüfusu ve gelişmiş sağlık hizmetleri gereksinimindeki artış nedeniyle medikal sektördeki 3B baskı yüksek ilgi görüyor. Hindistan'da 3D baskı teknolojisini kullanan diğer sektörler arasında mimarlık, inşaat, havacılık, üretim, mücevherat yer alıyor. İş modelleri Hindistan'daki 3B Baskı Endüstrisinde, ithal yabancı markaların satışı, Hindistan'da teknoloji transferi ve üretimi için Hintli şirketlerle yapılan yabancı iş birliği veya yerli 3B Yazıcılar tasarlayan ve üreten yüksek teknoloji şirketleri bulunmaktadır. Hindistan'da 3B Baskı Teknolojisi için henüz oluşturulması gereken birçok ürün prototipleme ve çözümleri için büyük pazar imkanı vardır.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.