Kosgeb

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB ) ülkemizde ekonomik hayatın desteklenmesine ve geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amacı ile pek çok farklı iş kolundaki girişimcilere kredi ve belli ölçüde hibe desteği sağlamaktadır. Yeni iş kurmak isteyenlerin yanı sıra sahip olduğu işi geliştirmek isteyen kişiler de uygun koşulları yerine getirdikleri takdirde KOSGEB’in sağladığı kredi desteklerinden yararlanabilmektedirler. Bu yazımızda KOSGEB tarafından verilen destekler ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Girişimcilik Destekleri

KOSGEB’in girişimcilere yönelik sunduğu faizsiz ya da hibe kredilerinden yararlanmak isteyen kişilerin en çok tercih ettikleri Girişimcilik Desteği’dir. KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında; Geleneksel Girişimci Programı ve İleri Girişimci Programı olmak üzere iki alt grup bulunmaktadır. Geleneksel Girişimci Programı’na Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilmektedir. İleri Girişimci Destek Programı’na başvuracaklarda aranacak koşul ise Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu ve İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmeler olması şeklinde belirtilmektedir. KOSGEB tarafından geleneksel girişimcilere 60.000 TL, ileri girişimcilere ise 370.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’ndan yararlanılabilmesi için öncelikle işletmenin kurulmasından önce Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin tamamlanması ve katılım belgesi almaya hak kazanılmış olması gerekmektedir.

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

🤝 AR-GE ve İnovasyon Destek Programı: Bilim ve teknolojiye dayanan yeni fikirleri ve buluşları olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesini hedefleyen program aynı zamanda yeni ürün ya da hizmetler üretilmesi konusunda da yürütülen projeleri desteklemektedir. Bu kapsamda AR-GE ve inovasyon projelerine 750.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

🤝 Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Yeni ürünlerin ve/veya hizmetlerin üretilmesine, kalitesinin artırılmasına, maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlayabilecek yeni tekniklerin uygulamaya alınmasına yönelik projeler 818.000 TL’ye kadar olmak koşulu ile KOSGEB desteğinden yararlanabilmektedirler.

 

🤝 KOBİ Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: AR-GE ya da yenilik faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmış olan yeni ürünlerin üretilmesini ve ticarileştirilmesini amaçlayan yatırımları destekleyerek ihracatın artırılmasına katkıda bulunmak için KOSGEB tarafından 5.000.000 TL’ye kadar destek programı uygulanmaktadır.

Düşük ya da orta – düşük teknoloji alanlarında bulunan AR-GE ya da yenilik faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan ürünler için yapılacak olan yatırımlarda 500.000 TL’ye kadar,

Orta – ileri teknoloji ya da ileri teknoloji kapsamında yer alan ürünler ile ilgili gerçekleştirilecek yatırımlar için 5.000.000 TL’ye kadar KOSGEB desteğinden yararlanılabilmektedir.

🤝Stratejik Ürün Destek Programı: Stratejik ürün yatırımlarının desteklenmesini hedefleyen bu program kapsamında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojik üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi yolu ile ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesinin sağlanması, cari açığın azaltılmasına katkıda bulunma amacı ile yapılacak olan yatırımların 5.000.000 TL’ye kadar desteklenmesi sağlanmaktadır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler program kapsamında yer alan stratejik ürünlerin üretilmesi için geri ödemeli 2.000.000 TL, geri ödemesiz 3.000.000 TL destekten yararlanabilmektedir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

Bu destek programı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, hem markalaşma – kurumsallaşma seviyelerinin hem de ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilip öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. 290.000 TL destek programının üst sınırı olarak uygulanmaktadır.

KOBİ Finansman Destekleri

🤝 Kobi Finansman Destek Programı: Bu program kapsamında kredi faiz desteğine ihtiyaç duyan KOBİ’ler, finansal sorunlarını çözümleyebilmek için 500.000 TL’ye kadar KOSGEB desteğinden yararlanabilmektedir.

🤝 Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı: KOSGEB; gelişip büyüme potansiyeline sahip olduğu tespit edilen küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansman kaynaklarına erişiminin artırılmasına yönelik Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmesinin desteklenmesi amacıyla başlattığı bu programda söz konusu kapsama giren işletmelere 500.000 TL’ye kadar destek sunmaktadır.

Laboratuvar Hizmetleri

🤝 KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri: KOSGEB bünyesinde, ürün kalitesinin geliştirilmesine yönelik hizmet veren 8 adet metal ve plastik/kauçuk laboratuvarı bulunmakta olup; KOBİ’lere ücretlendirmede destek olabilmek için %50 oranında düşük ücret uygulaması yapılmaktadır.

İŞGEM/TEKMER Programı

KOSGEB tarafından yürürlüğe alınan bu program aracılığı ile girişimcilik ekosistemindeki oyuncular arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetlerini sağlayabilecek yapıların kurulup işletilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Kosgeb

Kosgeb Kategorisinden En Popüler İçerikler

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Hakkında En Çok Merak Edilenler

Kosgeb girişimcilik eğitimi geleneksel ve ileri düzey olmak üzere ikiye ayrıldı. Bir

Kosgeb Tarafından Deniz Öz

KOSGEB Kime Destek Verir? KOSGEB Destek Şartları Nelerdir?

Kosgeb kime destek verir? Girişimciler hangi şartları sağlayarak Kogeb'in destek programlarından yararlanmaya

Kosgeb Tarafından Deniz Öz